NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As 'goeie' kinders van die HERE het ons geleer om verdraagsaam te wees teenoor baie dinge. Ons moet egter vra of dit reg is om teenoor goddeloses verdraagsaam te wees. Vol passie roep Dawid in Ps 139 uit: "O God, as U tog maar die goddelose wou ombring! En julle manne van bloed, gaan van my af weg! Hulle wat arglistig teen U spreek, u Naam ydellik verhef – u teëstanders! HERE, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en 'n afsku hê van dié wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my!"

KORT VERTELLINGE - JAN SPIES (17)

Lees reeks by Kort vertellinge - Jan Spies

Baas bo baas met sê

Ek kom by ’n oom en ek sê vir hom: “Dag Oom, hoe gaan dit?”

Hy sê: “Nee jong, goed. Net warm en dro.”

Ek sê: “Ja Oom, vir die warmte kan ’n man lyf wegsteek; jy kan darem af en toe onder ’n boom inkom of bietjie innie huis gaan sit, maar wat die droogte betref, is daar niks te make nie.”

Hy sê: “Ja, dis mos wat ek ook sê, maar dis nie allie mense wat dit verstaan nie. Want baie van hulle dink nie eens oor droogte en reën na nie, jong. Wat sal hulle dan nou nog iets daarvan leer?”

En voor ek nog kan vra waarom hy nou juis so sê, val hy vanself met sy storie weg:

Dit het ek nou annerdag gesien. Hier kom ’n kêrel van die Landbou aan, maar toe hy daar by die hek inkom, toe lyk dit vir my hy kom veg verkiesing, want hy het daar ’n arm pampiere by hom wat jy nie aldag sal sien nie.

En hy sê vir my: Dag Oom, ek is vannie Landbou.

Ek sê: Dag jong. Kom sit.

Hy sê: Oom, ek en ’n paar van my maters, ons ry nou deur die hele land, want die regering het besluit lat ons moet vorms invul en by elke boer ’n lys maak van allie goed wat hy nodig het. Want die regering weet die boere kry swaar en hy wil nou vir die boer als gjee wat hy nodig het.

Ek sê: Jong, nee-dankie. Ek het niks nodig nie.

Hy sê: Oom, dit kan nie waar wees nie. Die boer sal altyd iets nodig hê. Oom moet net dink.

Ek sê: Man, ek het als. Maar daar’s een ding wat ek nie het nie. En ek het dit ook nie gekry nie. En dit kan die regering ook nie vir my gjee nie — al is dit nou ook my eie regering.

Hy sê vir my: Neeee Oom, Oom dink verkeerd.

Hy sê: Die regering kan vandag met als help. Daar’s niks meer wat die regering nie kan gjee nie.

Hy sê: maar hy weet waaraan ek dink. Dis die een ding waaraan al die boere sal dink.

Ek sê: Maar laat ek hoor.

Hy sê: Oom, dis kapitaal. Die boer moet kapitaal hê, want sonner kapitaal kan hy nie uitbrei nie, en kan hy nie verbeterings maak nie. En as hy nie kapitaal het nie, dan kan hy ook nie vooruit kom nie.

Ek sê vir hom: Dis waar, man, die boer moet kapitaal ook hê. Maar daarsonner kom hy darem verbrands ver as hy wil. Jy kan maar vir my vat, jong. Toe ek hier op hierie ou plaas kom intrek het, het ek nie een pennie kapitaal gehad nie. Ek het hier aangekom met net my twee hanne. Kapitaal is nie die ding wat ek nodig het nie, en dis ook nie die ding waarsonner die boer nie kan klaarkom nie.

Hy sit toe so ’n bietjie maar wragtag hy probeer weer: Oom, sê hy, as dit nie kapitaal is nie, dan weet ek wat dit is.

Ek sê: Maar laat ek hoor.

Hy sê: Oom, dis grond. Die boer moet grond hê.

Ek sê vir hom: Man, nou lat dink jy vir my aan oom Wolf en Jakkals.

Ek sê: Oom Wolf wou ’n boer gesien het, want hy’t vir Jakkals gesê hy’s nie bang vir ’n boer nie. En toe sê Jakkals hy sal vir hom ’n boer gaan wys, en toe loop hulle en toe kom hulle op ’n kind af. En toe wil oom Wolf die kind storm.  Maar toe sê Jakkals: “Nee Oom, hy moet nog ’n boer word.” En toe kry hulle ’n ou man wat met ’n kierie loop, en toe wil oom Wolf hom ook sommer met die sien al storm loop. Toe sê Jakkals: “Nee, oom Wolf, dit help nie. Hy was ’n boer.” En toe loop hulle verder en toe kry hulle die boer met sy haelgeweer, en toe oom Wolf hom storm, toe skiet hy oom Wolf se hele agterwêreld vol haelkorrels. Toe sê oom Wolf: dis darem ’n gevaarlike ding, ’n boer. Want hy’t ’n donnerstok en as hy daarop blaas, dan brand ’n man se agterwêreld.

Ek sê vir hom: Man, ek wil jou nou net só om sê: Ek praat nie van die mense wat nog boere moet word, of die wat boere was nie. Ek praat van die boer, jong, wat boer is. Hy het genog grond om jou hele agterent in te begrawe as hy wil.

En ek sê: My liewe magtag, hier sit ek dan nou op my eie grond met jou en praat. Wat sal ek dan voor sê daar’s een ding waarsonner ek nie kan klaar kom nie?

Hy sê nee, maar nou weet hy.

Ek sê: Maar laat ek hoor.

Hy sê: Oom, dis gesondheid. Die boer moet gesond wees, want hy moet hard werk.

Ek sê vir hom: Man, moet nou nie vir my louter nonsens vertel nie. Gesondheid is ’n ding wat alle mense moet hê. Daar’s nie ’n mens wat sonner gesondheid iets kan uitrig nie.

Ek sê: Maar al het ’n boer ook nie altyd die gesondheid nie, jong, dan kan hy nog steeds aangaan. Want ek was darem al bitterlik siek op hierie ou plaas en dan laat sleep ek net my bed tussen twee vensters lat ek kan weerskant toe kyk, en dan gee ek my orders uit die kooi uit, en as ek die dag daar opstaan, dan sal jy sê ek was nooit siek gewees nie. Nee, man, jy kan ver kom as jy net jou kop gebruik.

Hy sê vir my nee, maar nou weet hy wat die ding is.

Ek sê: Maar laat ek hoor.

Hy sê: Oom, dis ’n veestapel, ’n kudde. Die boer moet vee hê.

Ek sê vir hom: Man, dis nes met die grond.

Ek sê: As ’n boer nie grond het nie, is hy nie ’n boer nie, en as hy ’n veeboer is, en hy het nie vee nie, wat is hy dan?

Hy sê vir my: Ja Oom, dit is so. Maar nou weet ek waaraan Oom dink.

Ek sê: Maar laat ek hoor.

Hy sê: Oom, dis ’n subsidie - ’n subsidie wat groot kan help. Hy sê en dis nou juis wat die regering wil gee.

Ek sê vir hom: Man, dis nie die ding wat ek nodig het nie, jong. Want ’n subsidie is nes ’n krismisboks wat jy vir jouself koop. Dis net belasting en belasting en nogmaals belasting, en dan kry jy dit trug.

Hy sê vir my: Ja Oom, maar ons anner betaal darem ok baie aan die belasting.

Ek sê vir hom: Hoevul het jy help betaal?

Hy sê: Nee, sê eers vir my wat Oom laaste jaar betaal het.

Ek sê: Jong, dit was op ’n sent of twee na, net mooi ’n duisend rand.

Toe lag hy. Hy sê: Oom, ek het tweeduisend rand betaal.

Ek sê: Nee man, wag. Los nou maar die belasting. Hoevul monde het jy kos gegee?

Hy sê ja, sy vrou en twee kinners en ’n bediende.

Ek sê: Kom tel bietjie hier op hierie ou plaas wat als hier sit.

Ek sê: Jong, dis onnerdane van die regering wat ek hier kos gjee. Dis sommer belasting wat ek self hef. Jy kan jou ou belastinkie maar vergjeet.

Maar net met dié kom die vrou hier met koeldrank aan. En hy sit toe daar in dieselle stoel waar jy nou sit.

En ek sê vir hom: Die klamte smaak darem lekker in ’n man se keel as dit so warm en dro is.

En ek sien sommer nou het ek hom darem ver gehelp na die antwoord toe.

Hy sê: Oom, nou weet ek aan wat se ding Oom dink.

Hy sê maar dis nie meer ’n probleem nie. Die regering maak lekker voorsiening vir pure hulp in die verband. Hy sê nou weet hy verseker.

Ek sê: Nou maar laat ek hoor.

Hy sê: Oom, dis water.

Ek sê vir hom: Ja, man, daarsonner is ’n plaas nie ’n plaas lat jy nou kan sê hy’s ’n plaas nie. En vir water moet ’n man dankbaar wees. Baie dankbaar ok, jong.

Ek sê: Maar doer staan my windpomp mos.

Ek sê vir hom: Man, en ek ken baie plase, en van hulle is daar darem min wat waterloos is.

Dis nou nog nie die ding waarsonder ek nie kan klaarkom nie — al is ek ook hoe dankbaar lat ek die water het wat ek het.

Ek sê: Dink nou net bietjie verder.

Hy sê vir my: Nee Oom, nou’s dit vir my duidlik, nou weet ek. Ek sien Oom dink in die geestelike rigting in.

Ek sê: Nou maar laat ek hoor.

Hy sê: Oom, darie ding waarsonner die boer nie kan klaarkom nie, en waarvoor hy so baie dankbaar moet wees, en wat die regering hom nie kan gjee nie . . .

Hy sê: Oom, dis seën.

Hy sê: Die boer moet seën hê op sy arbeid.

Ek sê vir hom: Man, dis baie waar. Maar seën eien jy nie aan homself nie; jy sien seën aan iets anners - aan jou kinners of jou gesondheid of jou voorspoed of so iets. Maar darie ding waarsonner jy nie kan klaarkom nie - ek bedoel nou die boer, man - ek sê darie ding, dis ’n milde seën, jong.

Ek sê: Jy’t nou eers grond toe gekyk en toe sien jy water, en nou kyk jy op, maar jy kyk te hoog boontoe. En nou sien jy weer nie die ding waarvan ek praat nie.

En die mannetjie kyk op in die kaal blou lug.

En ek sê vir hom: Man, jy moet nader kyk.

Hy sê: Nee Oom, ek sien niks.

Ek sê: Man, nou maar dit is die ding darie.

Hy sê vir my: Neeee, Oom, dan weet ek nie wat Oom nodig het nie.

Ek sê vir hom: Man, dis reent, jong. Reent, man, reent, reent, reent, reent, jong. Dis die ding wat ek nodig het. Ek sê vir hom: Man, jy kan vir die boer kapitaal gjee en jy kan vir hom ’n veestapel gjee, en gesondheid . . .

Ek sê: Maar dit help als niks as hy nie reent kry nie.

Ek weet mos, man, sê ek vir hom, as ek nie reent kry nie, dan is ek siek al makeer ek ok niks.

Ek sê vir hom: Jy moet jou skoolgeld gaan trugvra, man. Julle leer van als, maar van die een ding waarom alles draai, leer julle niks.

Dit help nie lat jy lyste en lyste name en goed uit jou kop uit ken, en jy weet nie eers van reent nie.

Ek sê vir hom: As die reent kom, is alle anner teespoed mos ’n plesier, man.

Ek sê: Jy moet hierie ding wat jy vandag hier kom leer het, loop vertel vir jou mense. En as jy weer kom, dan’s die eerste ding wat jy vir my vra: Oom, het Oom reent gekry? En as ek sê ja, dan sê jy: Oom, dan het Oom niks verder nodig nie; ek is bly dit gaan so goed met Oom-sam.

Toe sê hy vir my ja hy sal dit doen.

Hy sê: Ek sal dit doen Oom; ek sal vir almal loop vertel wat ek vandag hier geleer het, want Oom het vir my baie, baie diep anie dink gesit.

Ek sê: Ja, dit kan jy weer sê...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 921 gaste aanlyn