NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons wat net ten dele ken, ons roem soms in onsself! Ons praat storterend, ons begryp en vertolk aweregs, ons redeneer onlogies soos kinders, ons sien in 'n spieël verwronge beelde; nie eens op ons insigte of vertolkings mag ons ooit roem nie – slegs in Christus!

AFRIKAANS IN DIE KERK

Johan Dorfling

'n Wonderwerk het gebeur; die ontstaan van 'n afsonderlike selfstandige taal, naamlik Afrikaans. Die ganse Afrikanervolk het gesamentlik deelgeneem aan 'n beweging om Afrikaans in 'n betreklike kort tydperk te vestig. Taal hou regstreeks verband met geloof, kultuur en denke van die gebruikers wat dieselfde betekenis en begrip aan die woorde en volksuitdrukkings gee. Afrikaans spreek die siel aan.

In 1933 is 'n belangrike mylpaal bereik toe die Bybel in Afrikaans beskikbaar gestel is. Oor etlike jare is met groot toewyding laatnagte aan die Bybelvertaling gewerk. Totius het verklaar dat die vertaling suiwer gedoen moes word sonder om 'n Hebreeuse of Griekse woord in te bring. Die Bybel moet  "duidelik"  en  "verstaanbaar"  wees. Hy het 'n Afrikaanse Bybeltaal geskep. Afrikaans as kerktaal is nie alleen 'n kultuursaak nie, maar ook verstaanbare evangelieverkondiging aan Afrikaanssprekendes.

1 Kor 14:9  –  Net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word?  Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. Vers 11  –  As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees.

Hand 2:6 en verder  –  En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; (met ander woorde, die evangelie in verstaanbare taal).

Daar word algemeen aanvaar dat die doel van die Bybelvertaling was om 'n goed verstaanbare, bronteksgetroue Afrikaanse vertaling van die Bybel te skep wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

'n Taal moet so vry as moontlik van vreemde woorde en idiome gebruik word ten einde vermenging en uiteindelike verdwyning te bekamp. Volksuitdrukkings, kultuur en die geskiedenis raak verwaarloos en godsdiensbewustheid verflou. Dit is waarom teoloë in verstaanbare Afrikaans met lidmate moet praat en skryf. Dikwels gebruik hulle 'n taal wat uit Romaans of Latyn voortvloei en nie uit Afrikaans se werklike oorsprong nie, naamlik Diets. Baie Romaanse woorde is onbekend aan lidmate omdat dit nie gewone gebruiks-Afrikaans is nie.

Dit het nie net betrekking op die taalgebruik in kerktydskrifte en ander geskrifte soos afkondigings nie. Dikwels gebeur dit dat 'n predikant bepaalde skrifgedeeltes waaroor hy preek, so met Griekse en Latynse verwysings verduidelik dat hy sy hoorders se aandag verloor. Waarom het ons 'n uitstekende Afrikaanse vertaling van die Bybel as 'n predikant terugval op verduidelikings van vreemde woorde? Is die Afrikaanse Bybel dan onbetroubaar?

Hoogdrawende taal wat sommige teoloë besig, het 'n nadelige uitwerking op kerkbywoning. Ongelukkig praat lidmate net onder mekaar daaroor en wil dit selfs nie aan kerkraadslede noem nie omdat hulle enersyds nie met die predikant in botsing wil wees nie en andersyds nie aanstoot wil gee nie.

Twee vrae kom na vore:

 1. Verwag teoloë dat lidmate (vir hulle) vreemde woordgebruik moet begryp?

     2.Kan teoloë 'n lidmaat kwalik neem as hy/sy liewer tuisbly en die Bybel lees as om nog te probeer              om die afkondigings te begryp wanneer die erediens reeds verby is?

Daar word aangevoer dat die gebruik van vreemdsoortige woorde Afrikaans sogenaamd verryk, maar die teendeel is waar. Hoe meer daar van Romaanse woorde gebruik gemaak word, hoe minder word Dietse woorde gebruik wat beteken dat dit later in onbruik verval en as verouderd beskou word. Daardeur verloor Afrikaans sy Dietse inslag. Wat het onder meer van die Iere en Skotte se tale geword namate hulle meer Engelse woorde bygebring het?  Dit is 'n wesenlike gevaar en nie taalontwikkeling nie.

Dat die kerk die liggaam van Christus is, beteken dat goeie gebruiks-Afrikaans die geloof meer verstaanbaar maak. Goedkeuring (approbasie), getuigskrif (attestaat), aflos-leraar (konsulent), losmaking (demissie), besoek (visitasie), rustend (emeritus), hersiening (revisie) en nog talle ander goeie Afrikaanse woorde is immers baie makliker verstaanbaar vir lidmate. Sommige teoloë en ander mense probeer onderskeid tref tussen byvoorbeeld ekumenies en algemeen of gesamentlik of verenig. Die onderskeidings is meestal eie persoonlike denke en nie geregverdig nie.

Verduidelikings dat kerktaal anders as gebruiks-Afrikaans is omdat die kerk anders is, gaan nie op nie. Om byvoorbeeld op kerklike gebied onderskeid te tref tussen amendement en wysiging, en tussen ander voorbeelde wat in die voorafgaande paragraaf genoem is, is werklik harekloof. Slegs die persoon wat dit probeer toelig en enkele ander begryp wat hulle probeer bereik.

Sekere woorde het deur die jare beslag gekry in die kerklike taal en 'n bepaalde kerklike betekenis word nou daaraan geheg. Byvoorbeeld, attestaat word beskryf as meer as 'n blote getuigskrif. Dit is ook die bevestiging dat iemand 'n ingeskrewe, belydende lidmaat van 'n gemeente is of was en dan kom die getuienis van goeie gedrag daarby. Nee wat, dit is kunsmatig en behoort reggestel te word. Om voorbeelde soos baard (beard), been (bone), bloed (blood), brood (bread), groot (great) en letter (letter) as vergelykbaar voor te hou, is heeltemal onvanpas.

Dat Engels en Afrikaans en ook ander tale eeue gelede uit Germaans ontwikkel het, beteken dat elk van hierdie tale sy eie weg ingeslaan het. Om hierdie tale nou, as gevolg van 'n soortgelyke oorsprong nader aan mekaar te probeer trek, is om die eiesoortige ontwikkeling kunsmatig te probeer omkeer. Waarom word slagspreuke soos "Sola Fide", "Sola Scriptura", "Sola Gratia" en ander in 'n vreemde taal voorgehou as alleen Geloof, alleen die Bybel en alleen Genade meer betekenisvol vir Afrikaanssprekendes is?

Die evangelie word nie deur moeilike vreemde woorde uitgedra nie, maar deur verstaanbare woorde. Eenvoudige woorde het 'n veel groter trefkrag, spreek duideliker en het 'n dieper betekenis as wat hoogdrawende sprekers daaraan koppel. Afrikaans is 'n pragtig beskrywende diep taal in eie reg en ons mense se trots. Was die stryd van die taalbewegings om Afrikaans se aanvaarding tevergeefs? Waarom het Martin Luther die Bybel in Duits vertaal en waarom is die Bybel in gemaklike Afrikaans vertaal? Romaanse en Latynse woorde en uitdrukkings is net vir die wat kennis daarvan het.

Evangelieverkondiging is belangriker as gekunstelde taalgebruik. Dit kan maklik getoets word deur lidmate, oud en jonk, te vra wat hulle verstaan onder woorde soos Middelaar, erfsonde, soenverdienste, sondebok, Verlosser, gereformeerd, apokrief, kerstening, verbond en maagd (soos in tien maagde). Vra aan hulle algemene kennisvrae wat alle Christene behoort te ken. As min lidmate hierdie begrippe ken, hoeveel minder sal hulle weet wat pluriformiteit, liturgies, ecclesia, katoliek, kuratorium, sinkretisme en predestinasie beteken?

Myns insiens is teoloë se eerste plig die uitdra van die evangelie deur die gebruik van eenvoudige diepsinnige woorde soos in die paragraaf hiervoor uitgewys. Dit is die wese van die evangelie. Die eenvoudige Bybeltaal het ontsaglik baie tot Afrikaans bygedra, omdat dit 'n baie ryk ervaringswêreld is wat besonder heg ingeskakel het in die kulturele verband waarbinne Afrikaans gebruik word. Die uitdrukking onoorbrugbare kloof kom uit Lukas 16:26, waarin die gelykenis vertel word van die ryk man wat in die hiernamaals deur 'n kloof van Lasarus geskei word.

Volgens prof Fritz Ponelis kom uitdrukkings soos die volgende almal uit die Bybel: berge versit, jou dae is getel, soos 'n dief in die nag, 'n doring in die oog, op die hande dra, met hart en siel, jou hart uitstort, hemel en aarde beweeg, tot hiertoe en nie verder nie, in die land van die lewendes.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  __________________

   

  ONS IS OPSOEK NA ‘N UITGEWER

  VIR DIE BOEK “VOLKSREGERING” (teen normale tarief)

  Die inhoud is ‘n beskrywing van die enigste regverdige politieke bedeling vir enige  volk, hetsy klein in getalle of groot.

  Apartheid behels regverdige behandeling. Uiteraard is apartheid ingeweef in elke volk se onafhanklikheid. Dit bevat geen rassemeerder-waardigheid soos kwaad- williges voorgee nie. Ook nie onderdrukking van enigeen nie. Dit is juis erkenning van elke volk se regte en die skepping van ruimte om daardie regte te beoefen en ongehinderd uit te leef. Daar is geen rassehaat aan apartheid te koppel nie. Diegene wat rassisme aanhaal, bedoel rassehaat en probeer oproer bewerkstellig en moet ophou om vrede te probeer voorhou. Wie is verantwoordelik vir die geweld en opstand wat tans landwyd voorkom?  Geen ondersteuner van apartheid nie.

  Bostaande is 'n kort opsomming waarin die omvang en volle betekenis van apartheid beskryf is. Indien daar 'n uitgewer is wat in die uitgee van die boek belangstel, kan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. genader word.

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

   

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  Stuur u aansoek saam met ’n CV waarin u ‘n persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike kwalifikasies insluit, voor 15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die e-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Vir meer inligting:

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Rassisme is die teenoorgestelde van rassehaat en is 'n aanprysing omdat rassisme dui op kennis van rasse en die uitstekende voordele van onderskeiding uitbeeld. Dit sluit in die voordele van apartheid se onderskeiding.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 814 gaste aanlyn