NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Weet ons hoegenaamd wat dit in praktyk beteken om waarlik en volkome op God te vertrou? Is dit nie dalk waarom dit so haglik met ons volk in hierdie land gaan nie – omdat ons nie in vertroue gehoorsaam aan Hom is nie. Luister wat sê die Psalmdigter in Ps 84: "Hy sal die goeie nie onthou (weghou) aan die wat in opregtheid wandel nie. HERE van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou!"

GEESTE EN GEDAANTES (6)

Lees reeks by Geeste en Gedaantes

Die spookgas

Walter Spiethoff

Ons twee, my ou vriend Jorg Cronje en ek, het volgens gewoonte Saterdae in sy huisie by die see sit en gesels. Dit was ‘n aand soos vanaand. Die storm het woes oor die water gevee en die gekreun in die boomtakke voor die huis het tot in die kamer deurgedring.

As ‘n mens die heeldag met jou vriend gepraat het, kom daar aan die einde van die dag ‘n tyd wanneer ‘n mens nie meer weet wat om te sê nie. OP so ‘n tydstip is dit die beste om stil te bly en te peins. Ons twee het nie eintlik daarvan gehou om sommer so te klets, of om ons medemense deur die modder te trek nie. Derhalwe was stiltetye by ons ‘n vanspelfsprekende iets. Ek het my ou vriend ook te goed geken om ‘n storie uit die verlede van hom af te pers. Wanneer Cronje met sy pyp tussen sy lippe en die kop effens vorentoe gebuig, in sy gemakstoel sit, moet jy hom maar met rus laat. Vanaf die oomblik dat hy sy kop oplig en ‘n snork van behae gee, is dit tyd om ‘n verleë hoesie te laat hoor. Nadat jy van daardie hoesie kwytgeraak het, sal jy verneem hoe Cronje “ja” sê.   En dan kan jy jouself regruk want Jorg het nou in die rommelkas van sy harsings ‘n verhaal ontdek. Hy het dit toe netjies afgestof en die spinnerakke verwyder om dit fyn en suiwer op tafel te lê.

 

“Luister, ou vriend,” begin Jorg meteens, “het ek jou al die storie van die spookgas in my huis vertel, of hoe?”

“Ou vriend, nee! Ek het nie eers vermoed dat jy ooit iets met spoke te doen gehad het nie. So ver ek weet, glo jy mos nie aan spoke nie!”

“Wel, ek beskou hulle vandag as sinsbedrog, om jou die waarheid te sê. Die storie wat ek jou gaan vertel, wys vir jou egter waartoe sinsbedrog kan lei. Hierdie storie is dan ook nie iets wat ek uit my vingers gesuig het nie. Dis ‘n ware gebeurtenis. Wil jy dit hoor?”

“Ek sal maar te dankbaar wees, Jorgie, as jy dadelik wil begin vertel.”

“Nou goed. Skink dan eers vir ons nog ‘n koppie koffie in. So ja, dankie.”

“Een aand – dit was nog in die dae toe ek op my plaas geboer het – was ek alleen by die huis. My vrou en dogter was op besoek in die Kaap. Die bediendes was in humers langs die huis, en ek was stoksielalleen in die huis.

“Ek het ‘n besoek verwag van my broer, wat met die aandtrein van Kaapstad sou arriveer. Jy het hom nooit ontmoet nie, hoewel hy jare gelede dikwels by my gekom het.”

“Was dit jou broer Karl wat hom in die Vryheidsoorlog so goed gedra het?” vra ek vol belangstelling.

“Einste! Ons twee het destyds saam geveg. Later het hy na Europa gegaan om sy studies voort te sit en, soos hy gesê het, daardie ideale lewensgeluk te vind!”

“Asof so iets werklik te vind is!” van ek Jorgie in die rede.

“Dit is natuurlik alles onsin! Maar na die oorlog en veral na wat mens gedurende die oorlogsjare aan ellende beleef het, praat jy natuurlik dié soort van kaf en verwag jy ‘n ideale lewensgeluk in ander lande, sonder om te bedink dat die mense in ander lande en wêrelddele hul sop ook maar met water kook.

“Wel, aanvanklik het Karl af en toe van hom laat hoor. Sy briewe het ‘n toon van tevredenheid bevat. Later het hy al minder geskryf, en toe meteens het hy heeltemal opgehou om te skryf. Eendag het ek egter onverwags ‘n kabel van hom ontvang om te sê dat hy na Suid-Afrika terukeer.

“Ek het alles voorbereid om hom terug te verwelkom. Die aand waarvan ek melding gemaak het, het ek vir hom gesit en wag. Binne ‘n paar uur sou hy by my wees. Soos ek geweet het, sou hy dadelik vir my van sy ondervindings in Europa begin vertel en ek het gretig daarna uitgesien.

“Dit was presies tienuur die aand. Om twaalfuur sou hy by my op die plaas wees. Ek weet nog dat ek my pyp weer gestop en aangesteek en ‘n nuwe hoofstuk in my boek aangevoor het. Die deur na die donker kamer langsaan het oopgestaan.

“Ek was verdiep in my boek. Na ‘n tydjie hoor ek egter ‘n sagte voetstap. Ek het gedink dat dit een of ander diensmeisie of die huishoudster was wat verversings op tafel kom sit het. Toe ek, sonder om van my boek af op te kyk, haar aanspreek, kry ek geen antwoord nie. Ek dag toe dat ek maar die geluid gehoor het van ‘n muis.

“Nouliks het ek egter met die lees voortgegaan toe iemand vir my naand sê.”

“Was dit Karl?” vra ek nuuskierig.

“Ja! Toe ek opkyk, staan hy daar in die kamer. Hy het afwagtend gelyk. Ek onthou nog dat hy ‘n leertas onder sy arm gehad en in die kamer ingestap het nadat ek opgestaan het om hom te groet.

“Hoe het jy dan so vroeg hier aangekom?” vra ek ewe verbaas.

Hy knik terwyl hy my groet.

“Ek het geweet dat ek onverwags sou kom. Ek het vir ‘n wandeling gegaan en my bagasie op die stasie laat bly. Die pad was goed, en jy weet ou broer, dat die stormagtige nagte vir my altyd ‘n bekoring gehad het.”

“Ek verstaan, maar watter trein het jou dan twee uur vroeër op die stasie gebring?”

“O, jy weet nie van daardie trein nie, Jorgie?” vra hy met ‘n glimlag wat hom altyd eie was. “Ja, daar was ‘n trein.”

“Maar hoe het jy dan in die huis gekom?”

“Op die eenvoudigste manier. Moet nie jou kop daaroor seermaak nie. Laat ons liewer gesels.”

“Ja, maar jy gaan darem eers iets eet, jong. Die lang pad het jou seker ‘n goeie eetlus gegee. Daar staan die tafel vir jou gedek. Kom, ons het die heelnag voor ons om te gesels.”

“Hartlik dank, ou broer. Ek hou nie eintlik daarvan om so laat in die nag te eet nie. My toestand vereis matigheid.”

“Maar wil jy dan nie iets drink nie? Jy is tog seker dors?”

“Ek is nie dors nie, Jorg.”

“Wil jy rook?”

“Ek rook nie meer nie, dankie. Jy sal verbaas wees, Jorgie as jy weet hoe min ek nou vir my behoeftes nodig het.”

Nee, dit het ek nie geweet nie, want vroeër het Karl baie behoeftes gehad. Maar miskien het die ondervindings van die vorige jare hom beskeie gemaak. So het ek gedink en het die saak daar gelaat.

En so het ons twee dan regoor mekaar gaan sit en gesels. ‘n Sekere verleentheid het hom van my meester gemaak. Miskien was dit te danke aan ons herontmoeting. In die begin het Karl vir my vreemd gelyk. Ek het egter gedink dit was toe te skryf aan die omstandighede waaronder hy in Europa en in die vreemde verkeer het. Skielik het ek begin lag toe ek sien watter posisie sy hande ingeneem het, ‘n posisie wat ek nog so goed kan onthou. Die punte van sy vingers was teen mekaar gedruk.

“Jy is darem nog die ou Karl van jare gelede,” sê ek toe onverwags.

Hy het my laggend aangekyk en met die kop geknik.

“Waar is jou vrou, Jorg?” vra hy toe.

“Sy kuier in die Kaap. Oormore sal jy die geleentheid hê om haar te groet. Maar laat ek nou hoor waarom jy so skielik uit die vreemde teruggekeer het. Was dit ‘n deel van jou lewensprogram?”

“in my lewensprogram was dit nie ‘n deel nie. Ten minste, nie sover dit met my wil of voornemens iets te doen gehad het nie. Want wat beteken ons besluite per slot van rekening in ons lewe? Hulle is niks anders as die uitging van ‘n Hoër Hand nie. In elk geval, my besluit om na Suid-Afrika terug te keer, het na vlug gelyk!”

“Ou broer, jy maak my nou nuuskierig. Jy sê jou vertrek uit Europa het die karakter van ‘n vlug gehad. Waarom?”

“Heeltemal reg. Dit was ‘n vlug. Nie ‘n vlug wat met die wet iets te doen gehad het nie, maar ‘n vlug van die gees wat in Europa heers. Hulle het weer die Babiloniese toring herbou en die mag van God in twyfel getrek.”

Ek het Karl ná hierdie woorde verbaas aangestaar.

“Ou broer, jy sal verstaan wat ek bedoel,” en hy kyk in die kamer rond totdat sy oë op die groot Familiebybel rus.

“Daar lê hy nog,” vervolg hy geesdriftig, en staan op om die Boek te gaan haal. Toe slaan hy dit oop en lees die hoofstuk wat melding maak van die waansinnige gedrag van die mensheid van destyds.

“Dit is soos in die ou, ou dae,” vervolg Karl. “Hulle dink hulle is so sterk soos God self. Hulle is besig om die Here te trotseer. Een mens verstaan die ander nie meer nie. Dit is asof elkeen ‘n vreemde taal praat. Volk is teen volk, party teen party, geslag teen geslag, oud teen jonk. Dis ‘n verskriklike toedrag van sake.”

“En jy verwag om hier iets anders te vind, Karl?”

“Nee, ou broer, ek het uitgevind dat dit hier presies soos in Europa is. Die vloek van die Amerikaanse lewensbeskouing het hier reeds te sterk wortel geskiet.”

Dit en nog ander dinge het my broer Karl vir my vertel. Ek het begin dink, maar ek het nie die moed gehad om een enkele woord wat hy uitgespreek het, te weerspreek nie. Uiteindelik het hy stilgebly. Dit was vir my ‘n verligting toe hy sê dat hy wou gaan slaap.

Ons het stil die trap opgeklim. Maar die stilte het soos ‘n las op my skouers gevoel. Dit was vir my asof die lug op die trap so dik was dat ‘n mens nouliks asem kon haal. Ek het Karl toe na sy kamer geneem. Dit was dieselfde kamer wat hy voor sy gaan na Europa bewoon het. Hy het my gesê hoe bly hy daar is. Ek het nog een keer rondgekyk om te sien of alles in orde is en het hom toe verlaat om te gaan lê.

Die volgende oggend het ek op Karl gewag vir ontbyt. Toe hy teen tienuur nog nie opgedaag het nie, vra ek aan Hilda, die diensmeisie: “Hilda, het jy gisteraand vir my broer die deur oopgemaak?”

Sy staar my oorbluf aan.

“Meneer se broer het nie gekom nie! Nie een van ons bediendes het hom binnegelaat nie. Die jong het gisteraand met ‘n leë kar van die stasie af teruggekom!”

Ek wou iets daarop antwoord, maar het my betyds bedink. Die mense klets so baie. Maar ek het die eetkamer verlaat en die trap opgeklim na Karl se slaapkamer. By die drempel het ek verras bly staan. Die kamer was in dieselfde netjiese toestand soos ek dit die vorige aand verlaat het. Geen mens het in die bed geslaap nie!

Meteens het die telefoon gelui. Dit was die stasiemeester wat my in kennis wou stel dat daar die vorige aand ‘n treinongeluk was. Onder die dooies het hulle ‘n man gevind wat in sy sak ‘n brief met my naam en adres gehad het. Dit was my broer, Karl. Ek vra toe die stasiemeester wanneer die ongeluk plaasgevind het en oor die telefoon kom die antwoord:

“Om tienuur verlede nag!”

Opsoek na inligting?

 •  Indien u Gelofteland se daaglikse hoofartikel per epos wil ontvang, stuur u versoek na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  _____________________

  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1566 gaste aanlyn