NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

In Suid-Afrika steek afvalligheid en sedeloosheid die een grens na die ander oor.  ’n Parlementslid het onlangs die spot-opmerking gemaak dat die parlement ’n wet moet maak wat die woord 'nie'  uit die Tien Gebooie moet haal en na die geloofsbelydenis verskuif om in pas met die gees van die tyd te kom!
Dit sou op die volgende neerkom:Jy mag vir jou enige gesnede beeld maak…Jy mag steel…Jy mag valse getuienis spreek…”    Die 12 Artikels (wat die 'nie' ontvang), sou dan lees:“Ek glo nie in God die Vader….en nie in Christus Jesus….nie in die gemeenskap van die heiliges...” ens. Ja, en dan verwag ons dat dit met ons goed sal gaan in hierdie land!!

DIE DUISTERNIS VAN HIERDIE EEU (5)

Frank Peretti

Lees reeks by Die duisternis van hierdie eeu

Moedeloosheid sprei sy vlerke oop en daal neer oor die Stewart Saal.
Hy sak deur die gebou tot onder in die kelderverdieping waar die administratiewe afdeling van die Sielkunde-departement gehuisves word. Dis ’n mistroostige area, vol waterpype wat soos slange deur die hele vertrek kronkel. Alles — mure, pype, houtwerk en plafon is ’n vuilbruin kleur geverf en die lig is nie van die beste nie. Dis die ideale plek vir die geeste van die onderwêreld om hulle byeenkoms te hou. Moedeloosheid merk dadelik dat hulle meer as gewoonlik is. Hy dring die konferensiekamer binne en ’n atmosfeer van tasbare boosheid omvou hom. Die kamer is donker, maar dis ’n ander soort duisternis, ’n drukkende, benouende, vreesaanjaende donkerte. Uit die donker gluur talle geel oë. Geel wasem sweef deur die lug en die aaklige swawelgeur deurtrek alles. Oral is geeste besig om gorrelend met mekaar te gesels.

Moedeloosheid kan dadelik die ander se afkeer aanvoel, maar hy steur hom nie daaraan nie. In die onderwêreld trap die een op die ander en omdat hy die kleinste is, wil almal hom domineer en intimideer.

Hy nader twee afskuwelike figure met arms vol ysterpenne wat in druk gesprek verkeer. Hulle is die bose geeste wat in haat spesialiseer. Hulle taak is om met hulle lang arms alle liefde uit mense uit te wurg en dit met haat, naywer en aggressie te vervang.

“Waar is prins Lucius?” vra Moedeloosheid.

“Soek hom self, wurmpie,” grom een van hulle.

’n Ander demoon sluit by hulle aan. Hy is lank en slymerig, met skerp kloue. Sy naam is Wellus. Hy gryp Moedeloosheid in sy kloue vas.

“Waar het jy vandag gelê en slaap?” vra hy met minagting.

“Ek slaap nie,” kap Moedeloosheid terug. “Ek laat ander slaap.”

“Om mense tot wellus te beweeg, is baie beter.”

“Maar om mense moedeloos te maak en aan die slaap te sus, is ook nodig.”

Almal lag en Wellus laat Moedeloosheid los. Hy val hard op die grond neer. Toe hy opstaan, stap hy by Misleiding verby, maar hy groet hom nie eers nie, want almal weet dat Misleiding die hoogmoedigste van al die demone is. Hy lyk nie soos ’n demoon nie, maar meer soos ’n menslike wese, want hy moet mense kan bedrieg, verblind en mislei.

Die vertrek is vol bose geeste. Moord, met sy kloue wat nog vol
bloed is, staan eenkant en langs hom Wetteloosheid, Jaloesie en al die ander.

Eindelik vind Moedeloosheid vir Lucius, die prins van Ashton, waar hy met ’n groep ander leiers sit en beraadslaag. Hy is beslis die leier van die groep, imponerend, sterk arms, gebalde vuiste, altyd reg om te baklei. Baie ander geeste is jaloers op hom en begeer sy status, maar hy is nie van plan om daarvan afstand te doen nie. O nee, hy vertrou niemand nie en hy bejeën almal met agterdog. Sy swart knopperige gesig en skerp oë is altyd vol haat en wantroue. Hy wantrou selfs die wat die naaste aan hom is.

Moedeloosheid is desperaat en ontsteld genoeg om deur die groep te dring en reg voor Lucius stelling in te neem. Hy weet baie goed dat so iets ongehoord is, maar hy sien geen ander uitweg nie. Lucius kyk op, geïrriteerd oor die onverwagte onderbreking.

“Waarom is jy nie by Hogan nie?” grom hy kwaad.

“Ek moet met jou praat.”

“Hoe durf jy met my praat voordat ek met jou gepraat het,” snou Lucius.

“Dis . . . verskriklik belangrik. Jy . . . jy maak ’n groot fout. . . julle molesteer Hogan se dogter en . . .”

Lucius is meteens soos ’n vuurspuwende berg. Dis behoorlik asof hy ontplof. Vlamme skiet by sy neus en ore uit: “Hoe durf jy my beskuldig! Hoe durf jy my handelinge bevraagteken?”

Moedeloosheid krimp inmekaar en verwag om enige oomblik ’n verskriklike hou te kry. Maar hy gaan nogtans voort: “Hogan sal ons nie pla nie as ons hom met rus laat. Maar die oomblik wanneer ons die vuur in hom aansteek, sal hy ’n magtige opponent word. Dan kan ek nie by hom bly nie. Hy werp my sommer af.”

Toe kom die hou, ’n skuins klap met die agterkant van Lucius se hand. Moedeloosheid trek oor die vloer. Toe hy in die hoek tot stilstand kom en opkyk, sien hy dat almal hom spottend dophou.

“O so,” sê Lucius. “Hogan skud jou sommer af. Is jy seker dis nie jy wat hom losgelaat het nie?”

“Moet my nie slaan nie! Luister net na wat ek te sê het.”
Lucius se groot hande gryp Moedeloosheid vas en lig hom op sodat hulle mekaar in die oë kan kyk: “Hogan kan in ons pad staan en ek sal dit nie toelaat nie. Jy ken jou plig. Doen dit!”

“Maar dis juis die punt. Ek het hom volkome onder beheer gehad. Hy was so leweloos soos ’n stuk klei. Ek kon hom vir altyd vasgehou het.”

“Nou gaan hou hom dan vas.”

“Prins Lucius, luister net na my. As hy nie ’n vyand het nie, sal hy nie baklei nie. Hy wil nie meer veg nie. Maar as ons hom ’n vyand gee, sal hy ’n gedugte teestander wees.”

Lucius laat Moedeloosheid los en hy val op die grond neer. Hy kyk in die vertrek rond.

“Moedeloosheid beskuldig my dat ek Hogan ’n vyand gegee het. Het ek dit gedoen? Misleiding, jy weet mos wat aangaan? Het ek Sandy Hogan gemolesteer?”

“Nee, prins Lucius, u het niemand bevel gegee om haar lastig te val nie.”

“Maar jy en jou trawante het haar agtervolg,” gil Moedeloosheid skril en wys met sy gekromde klou na Misleiding. “Julle het haar verwar.”

Misleiding skud sy kop en antwoord kalm: “Nee, ons het nie. Ons het haar maar net vertel wat sy graag wil weet. Dit kan tog nie as ’n aanval beskou word nie.”

“Nou ja, Moedeloosheid, wil jy hê ek moet iemand anders aanstel om Hogan dop te hou.” Lucius praat met minagting. “Sandy Hogan is nie vir ons ’n gevaar nie, maar Marshall is. As jy nie kans sien nie, moet jy net sê.”

Nou wysig Moedeloosheid sy strategie. Hy kom met ’n ander aanslag.

“Lucius, ek het vandag boodskappers van die lewende God gesien.”

Almal begin lag en Lucius sê smalend: “Onnosele swaap, ons sien almal elke dag boodskappers van God.”

“Maar hulle was baie naby. Gereed om aan te val. Hulle het my dopgehou!”

“Jy lyk heel goed,” spot Lucius. “En as ek een van hulle was, sou ek beslis op jou toegeslaan het. So ’n lamsakkige ou demoontjie. Enige engel kan jou vernietig.” Almal lag en spot en Moedeloosheid krimp ineen onder die aanslag.

“Is ons bang vir die hemelse leerskare?” vra Lucius uitdagend.

“As u nie bang is nie, is ons ook nie,” antwoord die groep.

Die demone is so besig in hulle ondergrondse skuiling dat hulle nie agterkom wat buite aangaan nie. ’n Eienaardige koue met misweer en reën vou oor Ashton toe. Alhoewel die middag mooi was, het die weer nou skielik verander en die koue miswolk word steeds digter en donkerder.

Op die heuwel by die wit kerkie, staan Signa en sy twee makkers steeds gereed. Hulle sien die duisternis en hulle voel die koue wat elke oomblik skerper word. Baie honde begin blaf en tjank en in verskeie huise begin die inwoners rusie maak. Oral breek stryery uit.

“Hy het gekom,” se Signa.

Lucius is so besig om sy eie lof te besing en om klein Moedeloosheid te treiter dat hy nie agterkom hoe die ander demone reageer nie. Hulle luister nie meer na hom nie. Almal is rusteloos, kriewelrig en verskrik. Hulle kan voel dat iets afgrysliks besig is om naderte kom — iets onbeskryflik vreesliks. Benoud begin hulle rondkyk, gluur en vroetel.

Lucius gee Moedeloosheid ’n laaste skop. Hy sê met oordrewe selfversekerdheid: “Hierdie dorp is ons s’n. Hier doen ons net wat ons wil. Ons sal voortgaan totdat die hele dorp aan ons behoort. Ons vrees niemand nie. Hoor jy, jou moedelose klein skepseltjie!”

En toe gebeur dit, so skielik dat niemand mooi besef wat aangaan nie. ’n Kokende, vurige wolk stort meteens in die kamer in, dit donder en maal soos ’n rotsstorting en ’n sikloon en word gevolg deur ’n golf wat al die demone van hulle voete af slaan. Angswekkende gille en krete weerklink. Dan kom ’n groot swart hand te voorskyn en gryp Lucius vas. Hy word van sy voete af gelig en soos ’n stukkende speelding heen en weer gepluk. Die hand skud en druk en pynig totdat die angsbevange demoon om genade pleit.
En dan kom die hele figuur van die nuwe aankomeling geleidelik te voorskyn. Hy is groter as wat een van hulle nog ooit gesien het, ’n demoon met ’n gesig soos ’n leeu, vurige oë en ’n leeragtige, gespierde liggaam. Die stem kom van uit sy binneste soos ’n geroggel: “Jy vrees mos niemand nie, Lucius. Is jy nou bang?”

Woedend smyt die gees vir Lucius tussen die ander demone in. Hy hou ’n groot S-vormige swaard in sy hand. Sy slagtande glinster net soos die kettings wat om sy nek hang. Almal besef dat hy die prins van al die prinse moet wees. Sy swart hare hang soos ’n perd se maanhare tot op sy skouers en aan elke gewrig dra hy ’n armband wat met goud beslaan is. Aan sy vingers skitter verskillende ringe.  Sy vlerke is groot en swart en hang oor hom soos die kleed van ’n koning.

Dit voel soos ’n ewigheid terwyl hierdie groot demoon die ander aanskou. Hulle is vreesbevange en staar bewend na die afskuwelike wese voor hulle. Eindelik praat hy: “Lucius, dit lyk my julle het my nie verwag nie. Toe, op jou bene. Stel my voor aan die ander.”

Met sy groot swaard tik hy Lucius agter sy nek en die bewende demoon kom op sy voete. Hy besef dat hy voor sy ondergeskiktes  verneder en verkleineer word, maar hy probeer sy bes om nie sy bitterheid en woede te wys nie. Dat hy vreesbevange is, is egter vir almal duidelik.

“Medewerkers,” begin hy in ’n bewende stem. “. . . ontmoet Ba-al Rafar, die prins van Babilon.”

Almal spring orent, terwyl Rafar se groot swaard alle sukkelaars so ’n bietjie aanhelp. Hy kyk hulle eenmaal minagtend deur. Dan sê hy: “Lucius, gaan staan langs die ander. Ek is nou hier en net een prins is nodig om sake te beheer.”

Onmiddellik is daar spanning en almal kan dit aanvoel. Lucius weier om te beweeg. Sy lyf is styf en seer en sy vuiste gebal. Alhoewel hy bewe, kyk hy Rafar uitdagend aan.

“Jy wil my tog nie vra om van my posisie afstand te doen nie!”

Die ander tree almal terug. Hulle weet dat Rafar se swaard ’n baie wye area kan dek. Die volgende oomblik swaai die swaard deur die lug en ’n verskrikte kreet ontsnap oor Lucius se lippe. Hy lê plat op sy rug en sy swaard is netjies van sy lyf afgesny. Rafar se swaard druk horn teen die grond vas.

“Ek sien jy betwyfel my leierskap,” praat Rafar en rooi wasem slaan by sy mond uit. “ANTWOORD MY!”

“Nee . . . ek gee oor.”

“Op jou voete dan!”

Lucius sukkel orent. Hy is totaal ontsenu en verneder. Rafar skep sy swaard op en gooi dit met minagting in Lucius se hande. Dan begin hy praat: “Luister almal na my. Lucius het gesê hy vrees nie die hemelse magte nie, en kyk nou na hom. ’n Verskrikte wurm, dis wat hy is! En ek sê vandag vir julle — julle moet die Hemelse Leërskare vrees. Hulle is magtig en hulle is julle vyande. As julle hulle ignoreer, sal hulle julle oorwin.” Hy stap langs die ry demone af tot by Moedeloosheid. Dan tel hy hom op. Die klein demoon bewe van angs.

“Toe wurmpie, wat het jy vandag gesien?” Maar Moedeloosheid is so verskrik dat hy nie kan praat nie. Rafar vervolg: “Jy het gesê jy het boodskappers van die lewende God gesien. Is dit so?"
Moedeloosheid knik bevestigend.

“Waar?”

“Net buitekant hierdie gebou.”

“Het hulle jou aangeval?”

“Nee.”

“Was daar ’n gloeiende wit lig?”

Moedeloosheid knik weer. Ja, dit kan hy onthou.

“Wanneer ’n boodskapper van God aanval, is daar altyd ’n wit lig,” sê Rafar kwaad. “En julle het dit nie eers agtergekom nie. Julle het gelag en gespot. ’n Aanval van die vyand en julle ignoreer dit!”
Rafar draai weer na Lucius toe.

“Sê my, onttroonde prins van Ashton, hoe gaan dit in hierdie dorp?”

“Baie goed, Ba-al Rafar.”

“Het julle afgereken met die biddende Busche en die slapende Hogan?”

Lucius antwoord nie en Rafar gaan voort: “Nee, natuurlik nie. Julle het toegelaat dat hulle aangestel is op plekke wat vir ons eie volgelinge gereserveer was.”

“Dit was ’n fout, Ba-al Rafar,” verduidelik Lucius gespanne. “Ons het die vorige redakteur van die Basuin hier weggewerk, maar niemand weet waar Hogan vandaan kom nie. Hy het die koerant gekoop voordat ons iets kon doen om dit te verhinder.”

“En Busche? Ek het gedink hy het op die vlug geslaan?”
“Nee, dit was die ander een — die een voor hom. En toe ons sien, het Busche sy plek ingeneem.”

“Dis omdat julle so nalatig is,” sis Rafar. “Terwyl julle geslaap het, het die Hemelse Leërskare manne van God hier ingebring. Almal weet dat Busche ’n biddende man is. Is jy bang vir gebed?”
“Ja . . . natuurlik. Almal is bang vir gebed. Ons doen alles in ons vermoë om hom hier weg te kry.”

“En wat doen hy wanneer julle hom aanval?”

“Hy . . . hy bid.”

“Dit het ek verwag. Hy is ’n man van God. Maar wat van Hogan? Wat doen julle om hom te neutraliseer?”

“Ons . . . ons het sy dogter aangeval.”

Moedeloosheid ruk orent. Het hy reg gehoor? Hy kan homself nie keer nie: “Sy dogter? Ek het julle gesê dit sal nie werk nie. Dit sal Hogan net kwaad maak en hom uit sy moedeloosheid losruk.”

Lucius probeer Rafar se aandag kry. Hy praat dringend: “Ek kan verduidelik. Gee my net ’n kans ."

“Verduidelik dan,” beveel Rafar en hou Moedeloosheid nadenkend dop.

“E . . . wel, ons het besluit ’n direkte aanval is nie altyd die beste nie. Ons het agtergekom dat daar ’n swakheid in sy dogter is. Miskien moet ons probeer om sy huislike geluk en sy familie te vernietig. Dit het met die vorige redakteur gewerk. Dis ten minste ’n begin.”

“Dit sal misluk,” se Moedeloosheid beslis. “Hy was heeltemal skadeloos totdat hulle aan sy dogter begin werk het. Nou is die aggressie in hom wakker gemaak. Ek glo nie ek sal hom langer kan beheer nie ...”

Rafar steek sy hand na Moedeloosheid toe uit. Sy stem is skerp:
“Moet hom nie langer terughou nie. Ek wil hom vernietig. Ja, neem sy dogter, neem alles wat nodig is. Ons kan nie ’n kans waag nie. Ons moet hom elimineer.”

“Maar . . . maar . . .” begin Moedeloosheid. Rafar neem hom voor die bors en sê sissend: “Ontmoedig hom, dit kan jy wel doen,” en met daardie woorde slinger hy Moedeloosheid die vertrek uit. “Gaan doen jou werk.”

Rafar kyk oor die skare voor hom. Dan gaan hy voort: “Ons sal veg met alles wat ons tot ons beskikking het. En hierdie nuwe man van God! Ons sal vir hom ’n strik stel. Maar sê my, hoe sterk is ons vyande hier in die dorp?”

“Glad nie sterk nie,” antwoord Lucius.

“Maar slim . . . slim genoeg om jou te bedrieg en gerus te stel. Dis ’n ernstige fout om te begaan.” Hy kyk almal dominerend aan.
“Julle mag die vyand nie onderskat nie. Hou hom dop, vind alles oor hom uit en wees op julle hoede. Die Hemelse Leërskare sal beslis nie die oorname van hierdie dorp sonder meer toelaat nie. Hulle sal veg en ons moet gereed wees. En wat hierdie twee menslike teënstanders aanbetref: Vanaand sal ons sien van watter staal hulle gemaak is."

 

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 •  Indien u Gelofteland se daaglikse hoofartikel per epos wil ontvang, stuur u versoek na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  _____________________

  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.