Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God het geen behae in die dood van die goddelose nie maar dat hy hom moet bekeer. Wat doen ons om mekaar te waarsku teen verkeerde dinge? Sluit ons liewe  vredesonthalwe ons oë toe vir ons kinders en geliefdes se sondige lewens? God sê dat daardie verlore siel se bloed dan aan ons hande sal wees. As ons die persoon wel waarsku en hy gaan voort om in goddeloosheid te leef, sê God dat ons daardeur ons eie siel gered het (Eség 33).

BRIEWE UIT DIE HEMEL (7)

Ds Andrè vd Berg

Laodicea

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”(Openb.3:20).

Die laaste brief van Jesus aan die kerk is die hartseerste van almal.  Hy rig dit aan die gemeente in Laodicea, die rykste stad in Klein-Asië.  Wat die brief so hartseer maak, is dat dit geen aanprysing van Jesus ontvang nie.   Selfs in ʼn dooie gemeente soos Sardis was daar ʼn klein groepie getroue gelowiges wat van Jesus krediet ontvang het.  In Laodicea was daar niks van dié aard nie.

Jesus bestraf hulle uit ʼn liefdevolle hart.  Toe Hy geen lofbetuiging by hierdie bestraffing kon voeg nie, maak Hy ʼn liefdevolle uitnodiging – een van die mooistes in die ganse NT: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”.

As jy weet dat jy siek is, kan jy iets daaraan doen.  Maar as jy dit nie weet nie en jy dink dat jy gesond is, het jy probleme.  Dit het met Laodicea gebeur; sy was nie van haar geestesarmoede bewus nie!  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (:17).

Waarom het Laodicea geestelik verarm?  Rykdom, wat haar ʼn onafhanklike, hoogmoedige en gees laat ontwikkel het.   Die gemeente het nie besef watter negatiewe invloed die omgewing op die kerk gehad het en die stempel wat dit op die kerk gelaat het nie.

Laodicea was ʼn ryk handelsentrum met ʼn sagte, glinsterende swartwol as die hoofproduk waarvan materiaal gemaak is en kopers van heinde en verre na Laodicea gelok en geld laat inrol het. ʼn Paar jaar voordat die brief van Jesus afgelewer is, het ʼn verwoestende aardbewing Laodicea en omliggende stede getref.  Al die stede het die Romeinse Senaat om geldelike hulp gevra om met die opbou van die stede te help; almal behalwe Laodicea.  Die inwoners het dit uit eie fondse opgebou; selfs mooier as voorheen.

Die probleem was dat dit ʼn onafhanklike en selftevrede gees geskep het, wat ook in die gemeente in ʼn gevoel van onafhanklikheid van God weerklank gevind het. Hulle kon vir hulself sorg en het God dus nie nodig gehad nie.

Die gemeente het nie ophou bestaan nie.  Die eredienste is goed bygewoon, maar daar was geen ware Godsbelewenis nie.   Hulle het lou geword. “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug”(15,16).

 In ons verbeelding sien ons ʼn moeë woestynreisiger op ʼn kameel.  Hy is dors en soek na ʼn waterplek.  Dan sien hy water, haas hom daarheen.  Wanneer hy dit drink, spuug hy dit uit want dis lou en ondrinkbaar - dis die beeld van Jesus se misnoeë met die gemeente.

 Let op die teenstelling met Smirna.  Jesus sê vir Smirna dat sy arm maar ryk is. Hy sê vir Laodicea dat sy ryk maar arm is!    Jesus raai hierdie ryk maar arm gemeente aan om drie dinge te doen om haar van geestelike ondergang te red: Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien” (:18).

 Laodicea het nie na Jesus se opdrag om skatte in die hemel bymekaar te maak geluister nie.   Hulle het aardse skatte, nuttelose goud, vergaar.  Dit verloor alle waarde met die dood, maar nie geestelike goud nie.  Laodicea het verkeerd belê!

Die wit klere waarvan Jesus praat, staan in kontras met Laodicea se swart materiaal, tekenend van die sonde wat rykdom hetsy veroorsaak of volg.   Daarbenewens het Laodicea geestelik naak voor Jesus gestaan:”  ...en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie...”

Jesus het ook ʼn derde aanbod: “... en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien”. Laodicea was ook bekend vir sy aptekersbedryf wat ʼn wonderwerkende oogsalf vervaardig het – Kolluron.  In ʼn woestyngebied met baie oogprobleme het dit baie geld vir Laodicea beteken wat haar geestelik blind gemaak het.  Wie sy oog van Jesus afhaal, word geestelik blind.  Petrus het amper verdrink!

 Laodicea het geestelike genesing nodig gehad.  Hulle hoef nie na ʼn dokter te gaan nie.   Hy het na hulle gekom: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop...”  Hulle moes net oopmaak! 

 Baie jare gelede het ʼn gelowige skilder die beeld van Jesus wat by ʼn deur staan en klop geskilder.  Toe hy klaar was, het hy ʼn vriend genooi om daarna te kom kyk en moontlike kritiek te lewer.  Die man het dit deeglik besigtig en toe vir sy vriend gesê: “Alles lyk goed.  Jy het net een fout gemaak – jy het vergeet om aan die deur waaraan Jesus klop ʼn deurknop te skilder”.  Toe sê die skilder: “Nee, ek het nie vergeet nie.  Daardie deur word net van binne-af oopgemaak”. Hoe waar is dit nie!  Jesus klop, maar maak nie die deur oop nie.  Die mens  maak dit oop.

 Laodicea was siek.  Die dokter was voor die deur.  Hy het geklop, maar sy het nie oopgemaak nie.  Haar rykdom het haar nie net geestelik blind gemaak nie, maar ook doof!  Dis tragies as iemand meen dat sy lewe vol is terwyl dit in werklikheid leeg is omdat Jesus nie daarin tuis is nie.   Jy kan die mooiste huis, duurste motor en beste werk hê, as Jesus in jou lewe ontbreek, is jy siek en arm.

 Die hemelse Dokter staan elke dag voor siek mense se deure en Hy klop.  Daar is geen konsultasiefooi nie.   Dis wel ʼn duur behandeling.  Maar Hy betaal dit self met sy bloed. Jy moet net oopmaak. 

 Om hierdie deur nie oop te maak nie, loop op ʼn ewige dood uit. Laodicea het nie oopgemaak nie en is kort daarna deur nog ʼn verwoestende aardbewing met die grond gelyk gemaak om nooit weer herbou te word nie.  Die bouvalle is vandag ʼn toeriste-aanloklikheid.  Wat leer ons uit Laodicea se geskiedenis?   Dat daar met Jesus in jou lewe ʼn eindelose hoop is.  Sonder Hom is daar net ʼn hopelose einde!


BRIEWE UIT DIE HEMEL (7)

Ds Andrè vd Berg

Laodicea

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”(Openb.3:20).

Die laaste brief van Jesus aan die kerk is die hartseerste van almal.  Hy rig dit aan die gemeente in Laodicea, die rykste stad in Klein-Asië.  Wat die brief so hartseer maak, is dat dit geen aanprysing van Jesus ontvang nie.   Selfs in ʼn dooie gemeente soos Sardis was daar ʼn klein groepie getroue gelowiges wat van Jesus krediet ontvang het.  In Laodicea was daar niks van dié aard nie.

Jesus bestraf hulle uit ʼn liefdevolle hart.  Toe Hy geen lofbetuiging by hierdie bestraffing kon voeg nie, maak Hy ʼn liefdevolle uitnodiging – een van die mooistes in die ganse NT: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”

As jy weet dat jy siek is, kan jy iets daaraan doen.  Maar as jy dit nie weet nie en jy dink dat jy gesond is, het jy probleme.  Dit het met Laodicea gebeur; sy was nie van haar geestesarmoede bewus nie!  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (:17).

Waarom het Laodicea geestelik verarm?  Rykdom, wat haar ʼn onafhanklike, hoogmoedige en gees laat ontwikkel het.   Die gemeente het nie besef watter negatiewe invloed die omgewing op die kerk gehad het en die stempel wat dit op die kerk gelaat het nie.

Laodicea was ʼn ryk handelsentrum met ʼn sagte, glinsterende swartwol as die hoofproduk waarvan materiaal gemaak is en kopers van heinde en verre na Laodicea gelok en geld laat inrol het. ʼn Paar jaar voordat die brief van Jesus afgelewer is, het ʼn verwoestende aardbewing Laodicea en omliggende stede getref.  Al die stede het die Romeinse Senaat om geldelike hulp gevra om met die opbou van die stede te help; almal behalwe Laodicea.  Die inwoners het dit uit eie fondse opgebou; selfs mooier as voorheen.

Die probleem was dat dit ʼn onafhanklike en selftevrede gees geskep het, wat ook in die gemeente in ʼn gevoel van onafhanklikheid van God weerklank gevind het. Hulle kon vir hulself sorg en het God dus nie nodig gehad nie.

Die gemeente het nie ophou bestaan nie.  Die eredienste is goed bygewoon, maar daar was geen ware Godsbelewenis nie.   Hulle het lou geword. “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug”(15,16).

In ons verbeelding sien ons ʼn moeë woestynreisiger op ʼn kameel.  Hy is dors en soek na ʼn waterplek.  Dan sien hy water, haas hom daarheen.  Wanneer hy dit drink, spuug hy dit uit want dis lou en ondrinkbaar - dis die beeld van Jesus se misnoeë met die gemeente.

Let op die teenstelling met Smirna.  Jesus sê vir Smirna dat sy arm maar ryk is. Hy sê vir Laodicea dat sy ryk maar arm is!    Jesus raai hierdie ryk maar arm gemeente aan om drie dinge te doen om haar van geestelike ondergang te red: Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien” (:18).

Laodicea het nie na Jesus se opdrag om skatte in die hemel bymekaar te maak geluister nie.   Hulle het aardse skatte, nuttelose goud, vergaar.  Dit verloor alle waarde met die dood, maar nie geestelike goud nie.  Laodicea het verkeerd belê!

Die wit klere waarvan Jesus praat, staan in kontras met Laodicea se swart materiaal, tekenend van die sonde wat rykdom hetsy veroorsaak of volg.   Daarbenewens het Laodicea geestelik naak voor Jesus gestaan:”  ...en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie...”

Jesus het ook ʼn derde aanbod: “... en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien”. Laodicea was ook bekend vir sy aptekersbedryf wat ʼn wonderwerkende oogsalf vervaardig het – Kolluron.  In ʼn woestyngebied met baie oogprobleme het dit baie geld vir Laodicea beteken wat haar geestelik blind gemaak het.  Wie sy oog van Jesus afhaal, word geestelik blind.  Petrus het amper verdrink!

Laodicea het geestelike genesing nodig gehad.  Hulle hoef nie na ʼn dokter te gaan nie.   Hy het na hulle gekom: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop...”  Hulle moes net oopmaak! 

Baie jare gelede het ʼn gelowige skilder die beeld van Jesus wat by ʼn deur staan en klop geskilder.  Toe hy klaar was, het hy ʼn vriend genooi om daarna te kom kyk en moontlike kritiek te lewer.  Die man het dit deeglik besigtig en toe vir sy vriend gesê: “Alles lyk goed.  Jy het net een fout gemaak – jy het vergeet om aan die deur waaraan Jesus klop ʼn deurknop te skilder”.  Toe sê die skilder: “Nee, ek het nie vergeet nie.  Daardie deur word net van binne-af oopgemaak”. Hoe waar is dit nie!  Jesus klop, maar maak nie die deur oop nie.  Die mens  maak dit oop.

Laodicea was siek.  Die dokter was voor die deur.  Hy het geklop, maar sy het nie oopgemaak nie.  Haar rykdom het haar nie net geestelik blind gemaak nie, maar ook doof!  Dis tragies as iemand meen dat sy lewe vol is terwyl dit in werklikheid leeg is omdat Jesus nie daarin tuis is nie.   Jy kan die mooiste huis, duurste motor en beste werk hê, as Jesus in jou lewe ontbreek, is jy siek en arm.

Die hemelse Dokter staan elke dag voor siek mense se deure en Hy klop.  Daar is geen konsultasiefooi nie.   Dis wel ʼn duur behandeling.  Maar Hy betaal dit self met sy bloed. Jy moet net oopmaak. 

Om hierdie deur nie oop te maak nie, loop op ʼn ewige dood uit. Laodicea het nie oopgemaak nie en is kort daarna deur nog ʼn verwoestende aardbewing met die grond gelyk gemaak om nooit weer herbou te word nie.  Die bouvalle is vandag ʼn toeriste-aanloklikheid.  Wat leer ons uit Laodicea se geskiedenis?   Dat daar met Jesus in jou lewe ʼn eindelose hoop is.  Sonder Hom is daar net ʼn hopelose einde!U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1728 gaste aanlyn