NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Moet u nie laat wysmaak dat almal voor die HERE gelyk is nie. Die HERE sonder vandag nog volke vir Hom af net soos Hy individue vir Hom uitsonder met wie Hy 'n besondere verhouding het; en sommige ander laat Hy geheel en al verlore gaan. Reeds in Núm 8 leer ons dat Hy opdrag gee dat die Leviete onder die kinders van Israel uit afgesonder word sodat hulle net die HERE s'n sal wees. Die Afrikanervolk is ook die HERE se spesiale volk; laat ons dan ons volkshart in geheel na Hom terugdraai sodat Hy ons weer sal begenadig in ons eie land.

BRIEWE UIT DIE HEMEL (7)

Ds Andrè vd Berg

Laodicea

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”(Openb.3:20).

Die laaste brief van Jesus aan die kerk is die hartseerste van almal.  Hy rig dit aan die gemeente in Laodicea, die rykste stad in Klein-Asië.  Wat die brief so hartseer maak, is dat dit geen aanprysing van Jesus ontvang nie.   Selfs in ʼn dooie gemeente soos Sardis was daar ʼn klein groepie getroue gelowiges wat van Jesus krediet ontvang het.  In Laodicea was daar niks van dié aard nie.

Jesus bestraf hulle uit ʼn liefdevolle hart.  Toe Hy geen lofbetuiging by hierdie bestraffing kon voeg nie, maak Hy ʼn liefdevolle uitnodiging – een van die mooistes in die ganse NT: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”.

As jy weet dat jy siek is, kan jy iets daaraan doen.  Maar as jy dit nie weet nie en jy dink dat jy gesond is, het jy probleme.  Dit het met Laodicea gebeur; sy was nie van haar geestesarmoede bewus nie!  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (:17).

Waarom het Laodicea geestelik verarm?  Rykdom, wat haar ʼn onafhanklike, hoogmoedige en gees laat ontwikkel het.   Die gemeente het nie besef watter negatiewe invloed die omgewing op die kerk gehad het en die stempel wat dit op die kerk gelaat het nie.

Laodicea was ʼn ryk handelsentrum met ʼn sagte, glinsterende swartwol as die hoofproduk waarvan materiaal gemaak is en kopers van heinde en verre na Laodicea gelok en geld laat inrol het. ʼn Paar jaar voordat die brief van Jesus afgelewer is, het ʼn verwoestende aardbewing Laodicea en omliggende stede getref.  Al die stede het die Romeinse Senaat om geldelike hulp gevra om met die opbou van die stede te help; almal behalwe Laodicea.  Die inwoners het dit uit eie fondse opgebou; selfs mooier as voorheen.

Die probleem was dat dit ʼn onafhanklike en selftevrede gees geskep het, wat ook in die gemeente in ʼn gevoel van onafhanklikheid van God weerklank gevind het. Hulle kon vir hulself sorg en het God dus nie nodig gehad nie.

Die gemeente het nie ophou bestaan nie.  Die eredienste is goed bygewoon, maar daar was geen ware Godsbelewenis nie.   Hulle het lou geword. “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug”(15,16).

 In ons verbeelding sien ons ʼn moeë woestynreisiger op ʼn kameel.  Hy is dors en soek na ʼn waterplek.  Dan sien hy water, haas hom daarheen.  Wanneer hy dit drink, spuug hy dit uit want dis lou en ondrinkbaar - dis die beeld van Jesus se misnoeë met die gemeente.

 Let op die teenstelling met Smirna.  Jesus sê vir Smirna dat sy arm maar ryk is. Hy sê vir Laodicea dat sy ryk maar arm is!    Jesus raai hierdie ryk maar arm gemeente aan om drie dinge te doen om haar van geestelike ondergang te red: Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien” (:18).

 Laodicea het nie na Jesus se opdrag om skatte in die hemel bymekaar te maak geluister nie.   Hulle het aardse skatte, nuttelose goud, vergaar.  Dit verloor alle waarde met die dood, maar nie geestelike goud nie.  Laodicea het verkeerd belê!

Die wit klere waarvan Jesus praat, staan in kontras met Laodicea se swart materiaal, tekenend van die sonde wat rykdom hetsy veroorsaak of volg.   Daarbenewens het Laodicea geestelik naak voor Jesus gestaan:”  ...en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie...”

Jesus het ook ʼn derde aanbod: “... en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien”. Laodicea was ook bekend vir sy aptekersbedryf wat ʼn wonderwerkende oogsalf vervaardig het – Kolluron.  In ʼn woestyngebied met baie oogprobleme het dit baie geld vir Laodicea beteken wat haar geestelik blind gemaak het.  Wie sy oog van Jesus afhaal, word geestelik blind.  Petrus het amper verdrink!

 Laodicea het geestelike genesing nodig gehad.  Hulle hoef nie na ʼn dokter te gaan nie.   Hy het na hulle gekom: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop...”  Hulle moes net oopmaak! 

 Baie jare gelede het ʼn gelowige skilder die beeld van Jesus wat by ʼn deur staan en klop geskilder.  Toe hy klaar was, het hy ʼn vriend genooi om daarna te kom kyk en moontlike kritiek te lewer.  Die man het dit deeglik besigtig en toe vir sy vriend gesê: “Alles lyk goed.  Jy het net een fout gemaak – jy het vergeet om aan die deur waaraan Jesus klop ʼn deurknop te skilder”.  Toe sê die skilder: “Nee, ek het nie vergeet nie.  Daardie deur word net van binne-af oopgemaak”. Hoe waar is dit nie!  Jesus klop, maar maak nie die deur oop nie.  Die mens  maak dit oop.

 Laodicea was siek.  Die dokter was voor die deur.  Hy het geklop, maar sy het nie oopgemaak nie.  Haar rykdom het haar nie net geestelik blind gemaak nie, maar ook doof!  Dis tragies as iemand meen dat sy lewe vol is terwyl dit in werklikheid leeg is omdat Jesus nie daarin tuis is nie.   Jy kan die mooiste huis, duurste motor en beste werk hê, as Jesus in jou lewe ontbreek, is jy siek en arm.

 Die hemelse Dokter staan elke dag voor siek mense se deure en Hy klop.  Daar is geen konsultasiefooi nie.   Dis wel ʼn duur behandeling.  Maar Hy betaal dit self met sy bloed. Jy moet net oopmaak. 

 Om hierdie deur nie oop te maak nie, loop op ʼn ewige dood uit. Laodicea het nie oopgemaak nie en is kort daarna deur nog ʼn verwoestende aardbewing met die grond gelyk gemaak om nooit weer herbou te word nie.  Die bouvalle is vandag ʼn toeriste-aanloklikheid.  Wat leer ons uit Laodicea se geskiedenis?   Dat daar met Jesus in jou lewe ʼn eindelose hoop is.  Sonder Hom is daar net ʼn hopelose einde!


BRIEWE UIT DIE HEMEL (7)

Ds Andrè vd Berg

Laodicea

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”(Openb.3:20).

Die laaste brief van Jesus aan die kerk is die hartseerste van almal.  Hy rig dit aan die gemeente in Laodicea, die rykste stad in Klein-Asië.  Wat die brief so hartseer maak, is dat dit geen aanprysing van Jesus ontvang nie.   Selfs in ʼn dooie gemeente soos Sardis was daar ʼn klein groepie getroue gelowiges wat van Jesus krediet ontvang het.  In Laodicea was daar niks van dié aard nie.

Jesus bestraf hulle uit ʼn liefdevolle hart.  Toe Hy geen lofbetuiging by hierdie bestraffing kon voeg nie, maak Hy ʼn liefdevolle uitnodiging – een van die mooistes in die ganse NT: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”

As jy weet dat jy siek is, kan jy iets daaraan doen.  Maar as jy dit nie weet nie en jy dink dat jy gesond is, het jy probleme.  Dit het met Laodicea gebeur; sy was nie van haar geestesarmoede bewus nie!  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (:17).

Waarom het Laodicea geestelik verarm?  Rykdom, wat haar ʼn onafhanklike, hoogmoedige en gees laat ontwikkel het.   Die gemeente het nie besef watter negatiewe invloed die omgewing op die kerk gehad het en die stempel wat dit op die kerk gelaat het nie.

Laodicea was ʼn ryk handelsentrum met ʼn sagte, glinsterende swartwol as die hoofproduk waarvan materiaal gemaak is en kopers van heinde en verre na Laodicea gelok en geld laat inrol het. ʼn Paar jaar voordat die brief van Jesus afgelewer is, het ʼn verwoestende aardbewing Laodicea en omliggende stede getref.  Al die stede het die Romeinse Senaat om geldelike hulp gevra om met die opbou van die stede te help; almal behalwe Laodicea.  Die inwoners het dit uit eie fondse opgebou; selfs mooier as voorheen.

Die probleem was dat dit ʼn onafhanklike en selftevrede gees geskep het, wat ook in die gemeente in ʼn gevoel van onafhanklikheid van God weerklank gevind het. Hulle kon vir hulself sorg en het God dus nie nodig gehad nie.

Die gemeente het nie ophou bestaan nie.  Die eredienste is goed bygewoon, maar daar was geen ware Godsbelewenis nie.   Hulle het lou geword. “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug”(15,16).

In ons verbeelding sien ons ʼn moeë woestynreisiger op ʼn kameel.  Hy is dors en soek na ʼn waterplek.  Dan sien hy water, haas hom daarheen.  Wanneer hy dit drink, spuug hy dit uit want dis lou en ondrinkbaar - dis die beeld van Jesus se misnoeë met die gemeente.

Let op die teenstelling met Smirna.  Jesus sê vir Smirna dat sy arm maar ryk is. Hy sê vir Laodicea dat sy ryk maar arm is!    Jesus raai hierdie ryk maar arm gemeente aan om drie dinge te doen om haar van geestelike ondergang te red: Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien” (:18).

Laodicea het nie na Jesus se opdrag om skatte in die hemel bymekaar te maak geluister nie.   Hulle het aardse skatte, nuttelose goud, vergaar.  Dit verloor alle waarde met die dood, maar nie geestelike goud nie.  Laodicea het verkeerd belê!

Die wit klere waarvan Jesus praat, staan in kontras met Laodicea se swart materiaal, tekenend van die sonde wat rykdom hetsy veroorsaak of volg.   Daarbenewens het Laodicea geestelik naak voor Jesus gestaan:”  ...en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie...”

Jesus het ook ʼn derde aanbod: “... en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien”. Laodicea was ook bekend vir sy aptekersbedryf wat ʼn wonderwerkende oogsalf vervaardig het – Kolluron.  In ʼn woestyngebied met baie oogprobleme het dit baie geld vir Laodicea beteken wat haar geestelik blind gemaak het.  Wie sy oog van Jesus afhaal, word geestelik blind.  Petrus het amper verdrink!

Laodicea het geestelike genesing nodig gehad.  Hulle hoef nie na ʼn dokter te gaan nie.   Hy het na hulle gekom: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop...”  Hulle moes net oopmaak! 

Baie jare gelede het ʼn gelowige skilder die beeld van Jesus wat by ʼn deur staan en klop geskilder.  Toe hy klaar was, het hy ʼn vriend genooi om daarna te kom kyk en moontlike kritiek te lewer.  Die man het dit deeglik besigtig en toe vir sy vriend gesê: “Alles lyk goed.  Jy het net een fout gemaak – jy het vergeet om aan die deur waaraan Jesus klop ʼn deurknop te skilder”.  Toe sê die skilder: “Nee, ek het nie vergeet nie.  Daardie deur word net van binne-af oopgemaak”. Hoe waar is dit nie!  Jesus klop, maar maak nie die deur oop nie.  Die mens  maak dit oop.

Laodicea was siek.  Die dokter was voor die deur.  Hy het geklop, maar sy het nie oopgemaak nie.  Haar rykdom het haar nie net geestelik blind gemaak nie, maar ook doof!  Dis tragies as iemand meen dat sy lewe vol is terwyl dit in werklikheid leeg is omdat Jesus nie daarin tuis is nie.   Jy kan die mooiste huis, duurste motor en beste werk hê, as Jesus in jou lewe ontbreek, is jy siek en arm.

Die hemelse Dokter staan elke dag voor siek mense se deure en Hy klop.  Daar is geen konsultasiefooi nie.   Dis wel ʼn duur behandeling.  Maar Hy betaal dit self met sy bloed. Jy moet net oopmaak. 

Om hierdie deur nie oop te maak nie, loop op ʼn ewige dood uit. Laodicea het nie oopgemaak nie en is kort daarna deur nog ʼn verwoestende aardbewing met die grond gelyk gemaak om nooit weer herbou te word nie.  Die bouvalle is vandag ʼn toeriste-aanloklikheid.  Wat leer ons uit Laodicea se geskiedenis?   Dat daar met Jesus in jou lewe ʼn eindelose hoop is.  Sonder Hom is daar net ʼn hopelose einde!Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  __________________

   

  ONS IS OPSOEK NA ‘N UITGEWER

  VIR DIE BOEK “VOLKSREGERING” (teen normale tarief)

  Die inhoud is ‘n beskrywing van die enigste regverdige politieke bedeling vir enige  volk, hetsy klein in getalle of groot.

  Apartheid behels regverdige behandeling. Uiteraard is apartheid ingeweef in elke volk se onafhanklikheid. Dit bevat geen rassemeerder-waardigheid soos kwaad- williges voorgee nie. Ook nie onderdrukking van enigeen nie. Dit is juis erkenning van elke volk se regte en die skepping van ruimte om daardie regte te beoefen en ongehinderd uit te leef. Daar is geen rassehaat aan apartheid te koppel nie. Diegene wat rassisme aanhaal, bedoel rassehaat en probeer oproer bewerkstellig en moet ophou om vrede te probeer voorhou. Wie is verantwoordelik vir die geweld en opstand wat tans landwyd voorkom?  Geen ondersteuner van apartheid nie.

  Bostaande is 'n kort opsomming waarin die omvang en volle betekenis van apartheid beskryf is. Indien daar 'n uitgewer is wat in die uitgee van die boek belangstel, kan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. genader word.

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

   

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  Stuur u aansoek saam met ’n CV waarin u ‘n persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike kwalifikasies insluit, voor 15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die e-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Vir meer inligting:

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Rassisme is die teenoorgestelde van rassehaat en is 'n aanprysing omdat rassisme dui op kennis van rasse en die uitstekende voordele van onderskeiding uitbeeld. Dit sluit in die voordele van apartheid se onderskeiding.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 883 gaste aanlyn