NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Soms wonder jy as kind van die HERE hoe jy aan ander mense rondom jou moet wys dat jy 'n bekeerde en gelowige is. Jy is dalk iemand wat sukkel om daaroor te praat. Die HERE leer ons ook om barmhartigheid aan mekaar te bewys. Wees dan goed vir jou medemens en wys hom só dat God jou eerste liefgehad het.

BYBEL EN VOLKSTRYD (11)

Ds C R Kotze

Lees reeks by Die Bybel en ons volkstryd

'N MAN WAT IN DIE BRES KAN STAAN

Eseg. 22 :30—"En Ek het onder hulle ’n man gesoek wat ’n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land.”

ISRAEL is tot die hemel toe bevoorreg, maar Israel het sy God verlaat en die oordele kom gewis. Die tien stamme is weggevoer en nou word een groep na die ander van Juda ook weggevoer. Onder die eerste groep wat jare voor die ander weggevoer word, is ook Esegiël en Daniël. Hulle word daar in ballingskap deur God tot Profete geroep. Esegiël sien ook daar in ballingskap die ontaarding van sy volk en verbastering met heidense nasies, net soos dit in Juda gegaan het. Esegiël roep tot God en God verwys hom na die volksmure ! God het aparte volke met aparte tale en geskiedenisse gewil.

Die aparte taal, godsdiens, geskiedenis, tradisie, dis almal mure om elke volk. Soos die doringdraad om die plaas vrede en geluk bring, so getuig die muur om die huis nie van haat nie, maar van geluk en vrede. Die haat en bitterheid sal kom, as die muur nie om die huis is nie, as die draad nie om die plaas is nie.

So is daar ook internasionale geluk en vrede as die volksmure gesond en sterk staan.

Maar Israel het in hul eie land met ander nasies se sedes en godsdiens geheul ! Israel het in hul eie land met die heidense nasies gemeng en verbaster. Israel het self die volksmure verbreek. En nou kom die heidense goddeloosheid van buite deur die skeure van die mure ! En nou kom Gods oordele oor die ontaarding, vermenging en verbastering. En as Esegiël nou bid en smeek by God vir sy volk wat hy so lief het, dan sê die Here :

“Ek het onder hulle ’n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan.”

En nou, broers en susters, kom ons kyk hoe lyk dit hier rondom ons.

Daar is gate en skeure in die mure.

Dink maar aan die Afrikaners in Engelse kerke ! Hulle is daar gedoop en miskien aangeneem, maar hulle aard nie daar nie! Hulle is daar nie tuis nie! Nou is net hul name daar op die registers, maar hulle sit meestal tuis as die klokke lui.

Hoe kom dit?

God wil aparte nasies en tale. God bepaal met die uitstorting van die Heilige Gees dat elke volk sy eie taal, sy eie kerk en sy eie Bybel moet hê. Dis Gods alwyse Raad, dat elke volk sy eie kerk, sy eie Bybel in sy eie taal ontvang.

Wat soek Afrikaners in Engelse kerke ? Waarom is hulle daar nie tuis nie ? Omdat hulle nie daar tuis hoort nie. En hulle is daar nie geseënd nie, omdat God hulle daar nie wil hê nie. Dis nie hul kerk nie. Hulle het oor die muur gegaan om daar te kom. Hulle het die muur verbreek en die seën van die Here is nie op hulle nie, ook nie op hul huisgesinne nie. Hulle is nie die skoonste en mees christelike karakters in die samelewing nie !

Gemengde huwelike

Daar is ook ongelukkige gemengde huwelike wat deur God nie geseën word nie / In die een geval is die man ontuis in die kerk, en die vrou weer ontuis in die ander kerk. Nou gaan hulle na geen kerk nie. Dis ’n ontaarding en versinking van die gesin ! In die ander geval beur die man na die een kerk en die vrou na die ander kerk, en die huis is verdeeld en ongelukkig. Daar is nie die seën van die Here nie. Die kinders word nie kerklik en christelik opgevoed nie. Die ouers het met hul huwelik oor die mure gegaan, en hulle bly heen en weer oor die volksmure klim. Hulle breek die volksmure.

Ek noem vir u uit die Bybel ’n gemengde huwelik wat deur God geseën is. Ruth, die Moabietiese vrou, trou met Boas die Israeliet en God het die huwelik geseen, sodat Dawid uiteindelik uit die huwelik gebore is. Maar let daarop : voor die huweilk het Ruth gesê : U God is my God, en u volk is my volk ! Dis die kern van die hele saak. Laat elke man en vrou wat ’n gemengde huwelik wil aangaan, of wat ’n gemengde huwelik aangegaan het, eens en vir altyd sê : U God is my God, en u volk is my volk. Laat man en vrou een kerk hê, een volk en een Bybel. Dan is daar eenheid in die huis en Gods seën op die huwelikslewe.

Afrikaners wat met die laaste verkiesing oor die muur geklim het en vreemdes omhels het, is voor God verantwoordelik vir die verdrukking en lyding. As hulle nie oor die muur geklim het nie, was daar geen oorlog, geen kampe in Suid-Afrika en geen bloed verspil nie.

Waarom oor die mure klim met ’n verkiesing? Waarom oor die mure klim met ’n koop en verkoop. Ook in die handel moet die Afrikaner sy eie fabrieke en sake hê, sodat Afrikaner by Afrikaner werk, en nie by vreemdes met vreemde sedes waar hulle verag, vervolg en verdruk word nie.

Hierdie oor-die-muur-klim, bring ontaarding en lyding. Dit bring die oordele van God.

’n Man in die Bres

Nou is ons in ’n krisisuur en ons roep tot God en God sê: Ek soek ’n man wat in die bres kan staan.

Daar is die vermenging met vreemde sedes en gewoontes.

Daar is die ontaarding met kerkloosheid en Bybelloosheid.

Daar is Afrikaners, gedwing in ’n oorlog waar hulle nie wil wees nie.

Daar is doodberigte, weduwees, wese en ellende.

Daar is Afrikaners in tronke en kampe!

Dis die muurklimmers en muurbrekers wat alles veroorsaak het.

Hierdie en dergelike toestande drywe elke gelowige hart onder ons tot die gebed ! Ons roep tot God ! Maar God antwoord : Ek soek diegene wat in die bresse kan staan.

Ons kan nie net bid nie. Ons moet bid en werk !

Laat elkeen sy plek inneem in die bres. Bou die volksmure. Maak heel die barste. Staan in die bres. Keer die oorlopery. Keer die oorklimmers ! Stop die muurbrekers ! Ons het die kragte nodig, hier BINNE die mure !

Versamel die kragte van die volk !

Maak die Afrikaners kerklik sterk !

Maak die volk kultureel sterk !

Maak die volk ekonomies sterk !

Maak die volk op staatkundige gebied sterk !

Is u invloed groot of klein ? Gebruik die hele invloed vir u volk, vir u kerk, en vir u Here !

Loop staan in die bres en wees sterk ! As u daar staan in die bres, sal die volksvyande u van voor aanval, en die volksverraaiers sal u van agter aanval! U sal die stormwind kry van voor en van agter !

Daarom, wees sterk !

Moses het die wind gekry van agter en van voor !

Die Rigters, ook die Profete, en die Apostels ook !

A1 die helde in ons geskiedenis het die wind gekry van agter en van voor !

Daarom, wees sterk ! Staan in die bres ! Staan vir die heil van u volk ! Staan vir die belange van u kerk ! Staan vir die eer van u God ! Bly staan in die bres ! Maak heel die volksmure. Staan pal in die donker krisisuur ! En die nageslag sal u prys en dank !


N MAN WAT IN DIE BRES KAN STAAN

Eseg. 22 :30—„En Ek het onder hulle ’n man gesoek wat ’n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land.”

ISRAEL is tot die hemel toe bevoorreg, maar Israel het sy God verlaat en die oordele kom gewis. Die tien stamme is weggevoer en nou word een groep na die ander van Juda ook weggevoer. Onder die eerste groep wat jare voor die ander weggevoer word, is ook Esegiël en Daniël. Hulle word daar in ballingskap deur God tot Profete geroep. Esegiël sien ook daar in ballingskap die ontaarding van sy volk en verbastering met heidense nasies, net soos dit in Juda gegaan het. Esegiël roep tot God en God verwys hom na die volksmure ! God het aparte volke met aparte tale en geskiedenisse gewil.

Die aparte taal, godsdiens, geskiedenis, tradisie, dis almal mure om elke volk. Soos die doringdraad om die plaas vrede en geluk bring, so getuig die muur om die huis nie van haat nie, maar van geluk en vrede. Die haat en bitterheid sal kom, as die muur nie om die huis is nie, as die draad nie om die plaas is nie.

So is daar ook internasionale geluk en vrede as die volksmure gesond en sterk staan.

Maar Israel het in hul eie land met ander nasies se sedes en godsdiens geheul ! Israel het in hul eie land met die heidense nasies gemeng en verbaster. Israel het self die volksmure verbreek. En nou kom die heidense goddeloosheid van buite deur die skeure van die mure ! En nou kom Gods oordele oor die ontaarding, vermenging en verbastering. En as Esegiël nou bid en smeek by God vir sy volk wat hy so lief het, dan sê die Here :

\

“Ek het onder hulle ’n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan.”

En nou, broers en susters, kom ons kyk hoe lyk dit hier rondom ons.

Daar is gate en skeure in die mure.

Dink maar aan die Afrikaners in Engelse kerke ! Hulle is daar gedoop en miskien aangeneem, maar hulle aard nie daar nie! Hulle is daar nie tuis nie! Nou is net hul name daar op die registers, maar hulle sit meestal tuis as die klokke lui.

Hoe kom dit?

God wil aparte nasies en tale. God bepaal met die uitstorting van die Heilige Gees dat elke volk sy eie taal, sy eie kerk en sy eie Bybel moet hê. Dis Gods alwyse Raad, dat elke volk sy eie kerk, sy eie Bybel in sy eie taal ontvang.

Wat soek Afrikaners in Engelse kerke ? Waarom is hulle daar nie tuis nie ? Omdat hulle nie daar tuis hoort nie. En hulle is daar nie geseënd nie, omdat God hulle daar nie wil hê nie. Dis nie hul kerk nie. Hulle het oor die muur gegaan om daar te kom. Hulle het die muur verbreek en die seën van die Here is nie op hulle nie, ook nie op hul huisgesinne nie. Hulle is nie die skoonste en mees christelike karakters in die samelewing nie !

Gemengde huwelike

Daar is ook ongelukkige gemengde huwelike wat deur God nie geseën word nie / In die een geval is die man ontuis in die kerk, en die vrou weer ontuis in die ander kerk. Nou gaan hulle na geen kerk nie. Dis ’n ontaarding en versinking van die gesin ! In die ander geval beur die man na die een kerk en die vrou na die ander kerk, en die huis is verdeeld en ongelukkig. Daar is nie die seën van die Here nie. Die kinders word nie kerklik en christelik opgevoed nie. Die ouers het met hul huwelik oor die mure gegaan, en hulle bly heen en weer oor die volksmure klim. Hulle breek die volksmure.

Ek noem vir u uit die Bybel ’n gemengde huwelik wat deur God geseën is. Ruth, die Moabietiese vrou, trou met Boas die Israeliet en God het die huwelik geseen, sodat Dawid uiteindelik uit die huwelik gebore is. Maar let daarop : voor die huweilk het Ruth gesê : U God is my God, en u volk is my volk ! Dis die kern van die hele saak. Laat elke man en vrou wat ’n gemengde huwelik wil aangaan, of wat ’n gemengde huwelik aangegaan het, eens en vir altyd sê : U God is my God, en u volk is my volk. Laat man en vrou een kerk hê, een volk en een Bybel. Dan is daar eenheid in die huis en Gods seën op die huwelikslewe.

Afrikaners wat met die laaste verkiesing oor die muur geklim het en vreemdes omhels het, is voor God verantwoordelik vir die verdrukking en lyding. As hulle nie oor die muur geklim het nie, was daar geen oorlog, geen kampe in Suid-Afrika en geen bloed verspil nie.

Waarom oor die mure klim met ’n verkiesing? Waarom oor die mure klim met ’n koop en verkoop. Ook in die handel moet die Afrikaner sy eie fabrieke en sake hê, sodat Afrikaner by Afrikaner werk, en nie by vreemdes met vreemde sedes waar hulle verag, vervolg en verdruk word nie.

Hierdie oor-die-muur-klim, bring ontaarding en lyding. Dit bring die oordele van God.

’n Man in die Bres

Nou is ons in ’n krisisuur en ons roep tot God en God sê: Ek soek ’n man wat in die bres kan staan.

Daar is die vermenging met vreemde sedes en gewoontes.

Daar is die ontaarding met kerkloosheid en Bybelloosheid.

Daar is Afrikaners, gedwing in ’n oorlog waar hulle nie wil wees nie.

Daar is doodberigte, weduwees, wese en ellende.

Daar is Afrikaners in tronke en kampe!

Dis die muurklimmers en muurbrekers wat alles veroorsaak het.

Hierdie en dergelike toestande drywe elke gelowige hart onder ons tot die gebed ! Ons roep tot God ! Maar God antwoord : Ek soek diegene wat in die bresse kan staan.

Ons kan nie net bid nie. Ons moet bid en werk !

Laat elkeen sy plek inneem in die bres. Bou die volksmure. Maak heel die barste. Staan in die bres. Keer die oorlopery. Keer die oorklimmers ! Stop die muurbrekers ! Ons het die kragte nodig, hier BINNE die mure !

Versamel die kragte van die volk !

Maak die Afrikaners kerklik sterk !

Maak die volk kultureel sterk !

Maak die volk ekonomies sterk !

Maak die volk op staatkundige gebied sterk !

Is u invloed groot of klein ? Gebruik die hele invloed vir u volk, vir u kerk, en vir u Here !

Loop staan in die bres en wees sterk ! As u daar staan in die bres, sal die volksvyande u van voor aanval, en die volksverraaiers sal u van agter aanval! U sal die stormwind kry van voor en van agter !

Daarom, wees sterk !

Moses het die wind gekry van agter en van voor !

Die Rigters, ook die Profete, en die Apostels ook !

A1 die helde in ons geskiedenis het die wind gekry van agter en van voor !

Daarom, wees sterk ! Staan in die bres ! Staan vir die heil van u volk ! Staan vir die belange van u kerk ! Staan vir die eer van u God ! Bly staan in die bres ! Maak heel die volksmure. Staan pal in die donker krisisuur ! En die nageslag sal u prys en dank !


Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 796 gaste aanlyn