NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die humanis doen soveel moontlik goeie werke hier op aarde omdat hy glo hy sal in 'n hoër vorm terugkeer met reïnkarnasie – hy probeer dus self sy voorspoed bewerk, min wetende dis alles tevergeefs.  Die Christengelowige doen goeie werke uit dankbaarheid omdat hy reeds gered is van die ewige dood en weet dat hy ná sy kortstondige aardse lewe vir ewig saam met Christus in die Paradys sal wees.

ENGELE MET ‘N SENDING (4)

Lees reeks by Engele met 'n sending

Die bediening van engele

Deur die geïnspireerde boodskappe wat die engele gebring het, het die Here my wonderlike waarhede geleer wat ek nooit deur intensiewe studie sou leer nie. Toe God hierdie waarhede onder my aandag gebring het, het Hy nie gesê: “Kyk of jy hierdie waarhede kan snoei om dit in jou leerstellige konsepte in te pas nie. Kyk of jy hulle in die beroep wat jy gekies het kan inpas.” Hy het nie eers laat blyk dat Hy van enige posisie of beroep geweet het nie! Hy het net gesê: “Dit is wat gaan gebeur!”

In die ontsagwekkende teenwoordigheid van God se engele, het ek dikwels soos Maria gevoel wat gesê het: “Laat dit met my gaan volgens u woord” (Lukas 1:38). Toe Paulus gesê het: “ . . . daar het in hierdie nag by my gestaan ’n engel van die God aan wie Ek behoort, wat ek ook dien” (Handelinge 27:23), het hy ook geweet dat wat die engel gesê het sou gebeur! Op dieselfde wyse WEET ek dat hierdie boodskappe wat van God se hart afkom, steeds besig is om die hel te beroof van toekomstige inwoners.

 Hierdie engele het eenvoudige basiese waarhede vir my lewend en waar gemaak! Hulle het sekere Skrifgedeeltes uitgelig en in fokus ge­bring wat nooit op enige ander wyse vir my sou oopgaan nie. Dit is eenvoudige Bybelwaarhede wat God my toegelaat het om deur sy oë te sien en ek het beslis nie by die Bybel verbygekyk om hulle raak te sien nie. God het hulle baie lank gelede daar geplaas, maar sluiers oor ons geestelike oë het ons verhoed om dit raak te sien.

Elke waarheid wat hierdie wesens vir my werklik gemaak het, is onderskryf deur die Woord van God. Na hierdie glorieryke openbarings het moeilike waarhede eenvoudig geword! Hoe kon ek hulle solank verbygekyk het! Hulle is so eenvoudig en so mooi en elkeen van hierdie boodskappe laat die lig op Jesus se offerdood val, want die engel praat nooit van God se ewige plan sonder om van sy dood melding te maak nie. Dit is altyd êrens in die boodskap — daardie wonderlike, volledige offergawe van Jesus!

Ek het ’n tyd lank oor die dinge loop en wonder. U sal wel kan verstaan dat ’n mens nie net die deur op so ’n oorweldigende ondervinding kan toemaak nie; dit uit jou gedagtes kan weer en sê: “Nou ja, daar was dit. Ek het die boodskap ontvang! Ek het die ondervinding gehad en nou sal ons na die volgende stap oorgaan!” nie.

Dit is geheel en al onmoontlik! Die wonder van die ondervinding en die oorweldigende teenwoordigheid van God, is dinge wat ek nie eers uit my gedagtes kan weer as ek snags my oë toemaak nie. As gevolg van hierdie besoeke van die engele is daar altyd ’n bewustheid van God, van sy teenwoordigheid en sy realiteit in ’n mens se onderbewussyn. Een van die grootste dinge vir my oor hierdie be­soeke is die feit dat hulle onder mense se aandag gebring het dat God lewe en dat Hy hulle nie vergeet het nie.

Ek weet nie of ek ooit weer ’n keer deur engele besoek sal word nie. Maar hierdie besoeke het genoeg impak op my lewe gehad dat niks op die aarde of in die hemel van my weg kan neem wat dit aan my hart en verstand gedoen het nie! God berei mense voor en in sy voorbereiding is Hy besig om ons gereed te maak, voel ek, vir die wederkoms van Christus! Hy berei ons voor, maak ons vry van vrese en bindinge en gee aan ons die krag om te wees en om te doen!

God is aan die beweeg!

Ten spyte van die feit dat Hy wil hê dat ons ons oë op die bood­skappe moet hou en nie op die boodskapper nie, kan ons die boodskapper nie ignoreer nie. ’n Gevoel van diepe eerbied oorval my as ek aan God se goedheid dink om vir sy mense deur engele bood­skappe te bring.

As ek na ’n engel kyk en hom hoor sê dat God vir ons omgee, besef ek dat dit nie net die engel is wat daar staan nie. Dit is God Self wat soveel omgee dat Hy die boodskappe na ons harte toe bring.

Soms is daar dinge wat ’n bietjie humoristies klink in die bediening van engele en die werk wat hulle doen, maar daar is altyd ’n geweldige gevoel van eerbied en ontsag wat om hulle hang omdat hulle direk van die teenwoordigheid van God kom en sy heerlikheid kom saam met hulle.

As daar slegs een besoek was, sou ek volkome tevrede wees want dit is ’n ondervinding wat ’n leeftyd sou hou. Hoewel, ’n paar weke ná die oorspronklike ontmoeting, het die engele my die tweede keer besoek en die oorspronklike boodskap wat hulle vir my gegee het, kom versterk. Dit het nie daar opgehou nie en omtrent vyf weke daarna, net nadat ek bed toe gegaan het, het ek ’n blouerige skynsel met die trappe af gewaar. Ek het geweet dat dit te dof was om die lig van die trap te wees, daarom het ek gedink dat ek miskien ’n lig in een van die onderste kamers aan gelos het. Ek het opgestaan en begin afklim om die lig te gaan afskakel.

Ek was halfpad met die trap af toe die lig skielik aangaan! Voor my het twee van die grootste mans gestaan wat ek nog ooit in my lewe gesien het! Ek was geskok!

Ek was nie eintlik bang nie, want daar was so ’n uitstraling van goddelike krag wat van hulle af kom wat in die helderheid van God se teenwoordigheid woon, dat ek nie kon staan nie! My kniee het ingegee en ek het begin val! Een van hierdie engelwesens het sy hand uitgesteek en my gekeer en my krag het teruggekeer!

Hy het heel eenvoudig gesê dat hy die engel Gabriël was! Ek was stomgeslaan! Kon dit dieselfde Gabriël wees van wie ek in die Bybel gelees het! Die impak van die eerste besoeke was baie minder ontsagwekkend as nou, omdat hy hier gestaan het, so duidelik sigbaar soos enige aardse mens en hy het hom voorgestel as die engel Ga­briël! Dit is onmoontlik om my gevoel van verwondering en ontsag te beskryf! Toe het hy my aan die tweede engel voorgestel. Sy naam was Chrioni! CHRIONI? Dit is ’n snaakse naam. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie! Waarom nie Mahalalel of Tubal-Kain of Sadrag, Mesag of Abednego, Asinkritus, Flegon, Filologus Sosipater of Onesiforus nie? Ek het nog nooit daaraan gedink dat al die engele name het nie en soos dit later geblyk het, almal het anders gelyk!

Ek het vir Gabriël gevra: “Waarom is u hier?” Hy het eenvoudig geantwoord dat die Heilige Gees hulle gestuur het en toe het Gabriël onmiddellik begin om my ’n hele paar wonderlike waarhede te vertel.

Teologies het ek geweet dat die Heilige Gees op dieselfde tyd orals was, maar dit het nuwe betekenis gekry toe hy vertel dat die Heilige Gees gedurigdeur die hele aarde kontroleer en van oral oor op dieselfde tyd boodskappe ontvang. Hy hoor selfs as ’n voëltjie op die grond val, waar dit ook al is! Hy hoor die sagste voetstap en Hy gee om! “Die Here is in sy heilige paleis; die troon van die Here is in die hemel; sy oë sien . . . die mensekinders” (Psalm 11:4).

Hy het gesê die Heilige Gees wat sien wat dwarsoor die hele aarde gebeur, het ’n massiewe saamgestelde sataniese mag gewaar wat van plan was om my aan te val. Die Heilige Gees beheer nie alleenlik alles nie, Hy stuur ook bevele uit sodat, op God se bevel, die engele hier in Boise, Idaho, was om die vyand te verslaan!

Ek was ’n bietjie bekommerd want ek wou nie hê dat hulle hier moes rondstaan as die vyand sou aanval nie (ek wou hê hulle moes uit wees om te veg!) maar hy het gesê: “Ons het alreeds die werk voltooi!”

Ek het gevra of hulle gewoonlik kom as iemand hulle hulp inroep.

“Nee,” het hy geantwoord, “as die Heilige Gees wag totdat jy as mens van ’n aanval weet, sal dit reeds te laat wees! Dit is nie iets buitengewoons nie. Ons is gedurig besig om die vyand terug te hou en hulle op vlug te jaag!”

Toe het hy gevra dat ek by die venster moes uitkyk. Ek het gekyk en daar het omtrent ’n honderd van hierdie groot oorlogsengele in die rylaan gestaan. Hulle was reeds klaar met hulle werk en het gemoedelik met mekaar staan en gesels. Dit het my ’n wonderlike gevoel gegee om te weet dat God metodes het om sy kinders op te pas!

Gabriël het met my gepraat oor die ontsaglike groot gees van ongeregtigheid wat vandag oortyd in die wêreld aan die werk is. Daar word ’n onheilspellende poging deur verleidende geeste aangewend om God se kinders van die lewende Christus afvallig te maak. Hy wil graag ’n lewende, werklike Persoon vir elkeen van ons wees, maar as gevolg van hierdie vyandelike magte het sommige mense hulle oë van Jesus af weggedraai en begin om na leraars te kyk. Sommige van hierdie leraars dissekteer en kategoriseer die Bybel totdat dit alle lewe verloor het. Gabriël het gesê: “Lees die Woord, voed julleself daarop, laat dit die lewende Woord vir jou word, nie net kolomme van waarheid en standpunte van mense nie.” Hy het verwys na Christus wat bekend geword het as ’n swartbord-Christus, ’n diagram-Christus, ’n gedrukte Christus of selfs as ’n flenniebord-Christus. Hy het gesê dat Jesus geken wil wees as die Lewende Christus wat uit die bladsye van die Bybel na ons toe kom! Halleluja!

Ek het gevoel dat daar werklik ’n behoefte aan hierdie boodskap was. Hy het bygevoeg dat baie studies geestelik mag klink, maar sommige mense sal altyd leer en nooit doen nie omdat, teen die tyd dat hulle genoeg kennis oor een studierigting of leerstelling ingesamel het, dit klaar weer verouderd is en dan moet hulle weer van voor af begin! Hy het gesê: “Voed jouself op die Woord.” Hy het herhaal: “Voed jouself op die Woord.” Moenie tevrede wees met die gedissekteerde Woord wat in klein stukkies geskeur en in afdelings gekanaliseer is nie. Hou dit die Lewende Woord! Daar is geen ander plaasvervanger vir Jesus BY ons en IN ons nie!

Hy het my van verskillende soorte engele vertel soos lofengele, aanbiddingsengele, dienende engele en krygsengele (oorlogsengele). Ongeag hulle funksie is hulle hoogste doel om die Naam van Jesus groot te maak! As daardie Naam in die hemel of hier op die aarde weerklink, val hulle op hulle gesigte en aanbid Hom omdat Hy so verhewe is!

Een nag, toe Gabriël en Chrioni met my gesels het, het daar skielik ’n blouerige straal suiwer lig, omtrent vyf en veertig sentimeters in deursnit, verskyn vanaf die dak tot by die vloer van ons studeerkamer.

Die oomblik toe die lig verskyn, het albei engele plat op hulle ge­sigte op die grond geval. Hulle het in die posisie vir omtrent vyf minute lank gebly sonder die geringste beweging of geluid. Ek het nie geweet wat om te doen nie, daarom het ek op my hande geval en God aanbid.

Hulle het nooit vir my vertel wat dit was nie, maar ek het gevoel dat net so ’n helder lig aan Saulus verskyn het op die pad na Damaskus. Dit kon ook ’n verskyning gewees het van Jesus in die vorm van ’n helder lig. Dit was vir my ontsettend wonderlik!

Sommige van die unieke ondervindinge waarmee God my geseën het, is so ongelooflik vanuit ons menslike oogpunt, dat ek dikwels huiwer om dit in die openbaar te vertel. Hier is een daarvan:

Tydens ’n besoek een nag, het Gabriël gesê dat God vir my ’n klein geskenkie gestuur het vir krag en energie. Hy het aan my ’n ronde broodjie oorhandig omtrent 13 cm in deursnit. Hy het my aangeraai om dit te eet. Ek het. Dit het na heuning gesmaak. Nadat ek die brood geëet het, het hy vir my ’n silwerige lepel met iets wat soos water gelyk het, gegee. Ek het elke druppel daarvan gedrink en ’n oorweldigende begeerte om God te prys en te aanbid het skielik oor my gekom. Lofprysinge aan God het uit my diepste wese gestroom en dae nadat ek die vloeistof gedrink het, was daar nog ’n bruisende gevoel binne my are! Wat ’n onbeskryflike groot en verheffende ervaring was dit nie!

Die gevolge was verstommend, omdat die eerste dag nadat ek die broodjie geëet en die water gedrink het, het ek TWEE KILOGRAM IN MASSA AFGENEEM.

Die derde en vierde dag NOG TWEE KILOGRAM PER DAG.

Daarna het dit afgeneem na omtrent ’n halwe kilogram per dag. Ek het oortollige massa gehad en dit is nou alles weg. Voor dit, as ek gaan draf het, het ek gou winduit en kortasem geraak, maar nou het ek hoegenaamd geen asemtekort nie. My krag en stamina is wonderlik!

Loof God vir sy ewige Woord, die Bybel, wat in alle dinge ’n voorbeeld is, want daar is ’n verhaal in die Bybel waar Elia swak van honger was en God ’n engel gestuur het om vir hom iets te ete te bring. Hierna het hy veertig dae en nagte sonder kos gebly! God se Woord word gedurigdeur bevestig deur vervulling van Skrifgedeeltes van dinge wat vandag op die aarde gebeur wat niks verskil van die dinge wat dwarsdeur God se plan voorgekom het nie.

Nog een van die baie pragtige waarhede wat God aan my gegee het by monde van die engel Gabriël, was dat alles wat God belowe het reeds voltooi is sover as wat dit sy boek in die hemel aangaan. Hierdie stelling was vir my baie moeilik om te verstaan. Daarom het Gabriël die potlood geneem wat ek in my hand gehad het en ’n ruwe skets van ’n prenteraam gemaak. Hier is ’n afdruk van die skets wat hy gemaak het op ’n geel skryfblok toe hy dit aan my verduidelik het.

Alles wat God belowe het is voltooi in hierdie skets. Maar, het hy gesê: “Hier is ’n klein kolletjie wat die dinge wat nie vir jou duidelik is nie, verteenwoordig — dinge wat nog nie voltooi is nie. Die mens bestee so baie van sy tyd om na hierdie dinge te kyk wat hy nie ver­staan nie, dat die klein kolletjie na buitentoe uitsit en die hele raam vul en dit wat God gedoen het, geheel en al bedek. As jy na Jesus kyk, in plaas van na die probleem, sal jy die volledige prent sien.

“In Jesaja 43:2 sê die Here: ‘As jy deur diep waters en groot probleme gaan, is Ek by jou.’ As jy na die waters van probleme kyk sal dit die prent bedek. Maar as jy na Jesus kyk, sal daardie klein stukkie wat so onheilspellend vir jou lyk, terugkrimp na sy plek toe en dan sal jy die volledige prent sien met alles wat God belowe het.”

Baie mense het vir my gevra of Gabriël enigiets oor die wederkoms van Jesus gesê het. Hy het nie en daarom het ek hom gevra of hy vir my iets daarvan kan vertel. Hy het geantwoord dat Jesus terugkom, maar wánneer, is iets wat God net vir Homself bewaar. Ga­briël het toegang tot die rooster van al die ander dinge wat God voorspel het, maar God hou die besondere geheim vir Homself. Maar hy het ook gesê: “Ek kan dit vir jou sê: daar was nog nooit soveel opgewondenheid en aktiwiteit in die hemel sedert Jesus vir die eerste keer gekom het, as wat daar nou is nie!” Halleluja!

Die engele het in n hemelse taal gepraat en het gereeld boodskappe van die Heilige Gees ontvang. Dikwels as hulle verslae ontvang het, het hulle gelag en was buitengewoon gelukkig. Blykbaar was dit verslae van groot oorwinnings waaroor hulle bly was.

Terwyl Gabriël met my gepraat het, het Chrioni, die ander engel, met Queenie gespeel, haar ore gekielie, haar op haar rug laat omrol en die spel met haar geniet. Queenie het dit opgelek! Ek wens sy kon praat, want ek sal graag wil weet wat haar indrukke was. Sy het ’n rare ondervinding vir ’n hond gehad, en het gemaak asof sy gedink het dit was net wonderlik!

Gabriël het na die deur gegaan en sy hand na die knop uitgesteek. Hy het gesê hy moes gaan as gevolg van ’n dringende oproep van die Heilige Gees, “maar”, het hy gesê, “ek het gevra dat Chrioni hier by jou moet bly solank ek weg is. Ek sal gou terug wees.”

Dit was so snaaks, want terwyl EK NOG NA HOM GEKYK HET, HET HY NET VERDWYN. Daar was geen blits nie, geen geluid nie, niks. Hy het net verdwyn! Een oomblik het ek nog met ’n soliede, gespierde indiwidu gepraat en die volgende oomblik was daar niks nie! Al wat ek kon sien, was die plek waar hy gestaan het. Hy het geheel en al verdwyn!

Almal is blykbaar geïnteresseerd om iets te hore te kom oor die fisieke voorkoms van engele. Nie twee van hulle lyk eenders nie! Hulle verskil in grootte, het verskillende haarstyle en verskil heeltemal in voorkoms. Chrioni het ’n haarstyl soos baie mans vandag het en hy Iyk omtrent 25 jaar oud. Ek weet nie wat sy massa sou wees volgens ons aardse standaarde nie, maar ek skat dit moet baie naby aan 200 kg, wees. Hy is baie groot, meer as 2 meter hoog en dra dikwels ’n los oortrekhemp en is gemaklik, maar netjies gekleed in ’n lospassende bruin broek. Sy hemp maak bo by sy nek vas met iets wat soos skoenveters lyk.

Gabriël het dikwels verskyn in ’n glimmende wit jurk met ’n stralende goue gordel omtrent 13 cm breed, ’n wit broek en blink gepoleerde, bronskleurige skoene. Sy hare is die kleur van goud!

Die rede vir die blou skynsel wat ek voorheen gesien het, was hulle velle wat ’n perlemoerglans uitgestraal het! Hulle velle het ook geblink! En daardie oë — ek sal hulle op enige plek herken! Hulle was vuurballe, maar daar was soveel warm liefde daarin dat ’n mens dit in hulle blik kon voel! Dit het gelyk of hulle dwarsdeur my kyk. Ek het verstaan wat Johannes bedoel het toe hy sy ontmoeting met Jesus in die eerste hoofstuk van Openbaring beskryf het waar hy sê dat sy oë soos vuurvlamme is.

Daar is iets in die teenwoordigheid van God wat ’n glans of ’n skynsel veroorsaak. Toe Moses net veertig dae en veertig nagte lank by God was, moes hulle ’n sluier oor sy gesig trek omdat dit so geblink het toe hy van die berg af teruggekom het, dat hulle nie na hom kon kyk nie! Toe Moses en Elia na die berg van verheerliking gekom het, direk uit die hemel uit, en met Jesus gepraat het, het sy dissipels gesê hulle het blink klere aangehad. Hulle het letterlik geskitter!

Gedurende een besoek het Chrioni gesê dat God hom toestemming verleen het om die vrae te beantwoord wat ek mag hê. Ek was so oorweldig, ek het regtig nie geweet wat om hom te vra nie! Ek het ’n groot ontsag gevoel en tog was daar ’n geweldige groot vreugde in sy teenwoordigheid. Ek het eindelik ’n bietjie moed bymekaargeskraap en gesê: “Ek het dikwels gewonder wat engele doen in die tyd tussen die verskynings waarvan ons weet. Daar het drie- of vierhonderd jaar in die Bybel verbygegaan sonder dat daar ’n woord oor engele geskryf is. Wat doen julle om nie verveeld te raak nie?”

Hy het baie verleë gelyk toe ek die vraag gestel het. Toe het hy in die diepste en rykste stem wat ek nog ooit gehoor het, geantwoord: “Daardie verskynings wat in die Bybel genoem word was maar net die kere wat die Here die oë van mense oopgemaak het sodat hulle ons kon sien. Omdat daar altyd mense is na wie ons moet omsien, is ons ALTYD besig.” Engele is wesens van die ewigheid. Tyd beteken vir hulle niks nie. Ouderdom beteken vir hulle niks nie!

Ons het oor ander onderwerpe gepraat as die wat ek met Gabriël bespreek het en dit het meestal oor hulle werk gehandel. Hy het my van ’n ander verantwoordelikheid vertel wat engele het, en dit is om na slegte en goddelose mense om te sien. Hy het gesê: “Jy kan nooit die diepte van God se liefde verstaan nie, want dit is so groot!” Dit is so verbasend om te sien hoe mense God kan vloek en haat en hulle rue op Hom draai en nog hou God sy arms na hulle toe uitgestrek omdat Hy hulle so liefhet.

Ek het vir Chrioni gevra om my van party van sy interessantste ervarings te vertel. Een van die mees opwindende gebeurtenisse het my laat dink hoe oud hy moes wees, omdat engele geskape is voor die aarde gevorm was. Dit was die tyd toe hy gehelp het om die kinders van Israel uit die land Egipte te help lei. Hy het gesê: God het ons die reg gegee om die Egiptenare te straf en om enige van God se wapens te gebruik. Ons het bliksemstrale op hulle gegooi! Ons het die wiele van hulle koetse afgeruk!”

Hy het nie regtig gesê dat dit lekker was nie, maar hy het gesê dit het in sy geheue bly steek as gevolg van die groot bevryding van Israel toe selfs die see teruggestoot is.

Hy het my van ’n ander interessante gebeurtenis vertel toe Israel in opmars was. “Die manne van Gideon het na Josua gestuur in Gilgal, om te sê:. . . kom gou op na ons toe en verlos ons en help ons; want al die konings van die Amoriete wat die gebergte gewoon, het hulle teen ons verenig. Daarop het Josua opgetrek uit Gilgal, hy en al die weerbare manskappe en al die dapper helde met hom saam. En die Here het aan Josua gesê: Wees nie bevrees vir hulle nie, want Ek gee hulle in jou hand; niemand van hulle sal voor jou standhou nie” (Josua 10:6—8).

God het bepaal dat Israel die oorwinning sou hê, daarom moes hulle oorwin, maar hulle was te moeg om te veg!

Chrioni het gesê die engele het bevele gehad om in te gryp, maar nie om in te meng met wat God besig was om te doen in die normale verloop van ’n mens se lewe nie.

Hulle het ’n wonderlike ondervinding gehad toe ’n groep engelkrygers groot sneeuballe gemaak het en dit op die vyandelike magte afgegooi het! “En toe hulle voor Israel uitvlug . . . het die Here groot haelstene uit die hemel op hulle gewerp tot by Aseka sodat hulle gesterf het; daar het meer gesterf deur die haelstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het” (Josua 10:11).

Engele is gedurigdeur besig om in hierdie dae mense op verskillende wyses te bedien. Baie skynbare toevalle is eintlik engele wat aan die werk is! Ons het nog nooit God se gebruik van hemelse leëskare om sy werk te doen ten volle begryp nie as gevolg van ons beperkte inligting oor engele. God het Paulus die krag van hierdie magte laat begryp, en so ook vir Dawid wat praat van die groot getalle engele en hulle grootheid en krag. Paulus sê elkeen van hulle is deur God uitgestuur om hulle wat die saligheid sal beêrwe, te dien Hebreërs 1:14).

God wil beslis nie hê dat ons engele moet aanbid nie, maar Hy wil dat ons van hulle bewus moet wees en van hulle belang in ons lewens vandag. Hulle is nie net stories in die Bybel nie; hulle is lewende, aktiewe wesens wat vir God werk in die ontplooiing van sy magtige, ewige plan.

Gabriël het ook vir my gesê dat God gesê het dat baie mense sal fantaseer en rapporteer: “Ek het ’n engel gesien, ek het ’n engel daar gesien.” Hy het gesê dit is normaal as gevolg van menslike verbeeldibg en as gevolg van ’n opregte begeerte om te getuig van wat God deur engele doen, maar, het hy voortgegaan: “Daar sal beslis tye wees dat mense se oë geopen sal word en hulle sal regte engele sien, nie net versinsels van hulle verbeelding nie.” Hy het ook gesê dat God en die engelemagte net so naby aan mense is wat hulle nie sien nie, as aan hulle wat hulle wel sien!

Ek is bly dat die Here my toelaat om in so ’n opwindende tyd te leef! Hierdie dae is die beste dae in die hele geskiedenis! In sommige areas mag dinge donker lyk, maar as u Jesus oor hulle projekteer, sien u die Lig. Hy sê vir ons: “Die aarde is vol van sy heerlikheid!”

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1045 gaste aanlyn