NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God se seën en vaderlike guns glinster ook in ons voedsel wat hy ons skenk. Hoewel sondevergifnis vir ons liggaam baie belangriker as voedsel is sluit Hy die seën op die gebruik van ons daaglikse brood in by sy genade.

ENGELE MET ‘N SENDING (10)

Lees reeks by Engele met 'n sending

God se waarskuwingstekens

God verlang dat ons dit moet geniet om op sy meer van vreugde te skaats terwyl ons hier op die aarde is, maar Hy wil ook hê dat ons van die area wat gemerk is “DUN YS” moet wegbly. Dit is maklik, want Hy het die waarskuwings duidelik in die Bybel aangeteken.

Ons hoef ons nie te bekommer en te probeer om ’n Christelike lewe te lei nie. As ons met Hom wandel, in sy lig, het ons volkome vryheid van vrees en ons hoef nooit bang te wees nie! Sy hart klop vier en twintig uur per dag en solank as wat dit klop, en dit is vir die hele ewigheid, is ons geheel en al beskerm solank as wat ons Hom dien.

God het ons so lief dat Hy ons alles in die hemel en op die aarde aanbied. Hy maak ons selfs mede-erfgename saam met Jesus. Maar sommige indiwidue kies vrywilliglik om uit te stap onder die versoening (die bedekking, of die bloed van Jesus) deur rebellie en afgodediens.

Om te rebelleer beteken om te weier om trou te sweer; of om die outoriteit van iemand, of enige ander outoriteit oor jou te weerstaan. God is ons outoriteit. Om teen Hom te rebelleer is om ons rug te draai op wat Hy vir ons aanbied: Sy beskerming, seëninge, liefde en beloftes. Dwarsdeur die Bybel noem God baie duidelik die oorweldigende seëninge wat na ons toe kom wanneer ons ons aan sy absolute beheer onderwerp en die vloeke wat volg as ons Hom weerstaan of teen Hom rebelleer.

Afgodediens is ’n oormatige verknogtheid aan of verering van ’n persoon of ’n ding; bewondering wat grens aan aanbidding. Afgode­diens is nie net om ’n god of beeld te aanbid nie, dit is ’n drang na ons eie begeertes en plesier, in plaas van om te doen wat Hy wil hê ons vir Hom moet doen.

Die boodskap van rebellie en afgodery is goddelike waarskuwingstekens waarop ons moet ag gee sodat ons beskerm kan word teen wegdwaal van die Here af. Gabriël het my na 1 Korinthiërs 10 verwys en my laat kyk na Moses en die kinders van Israel wat God se uitverkore volk was, om te sien wat dit was wat hulle onder die bedekking van die wolk, wat ’n illustrasie is van die bloedbedekking wat God vandag oor ons plaas, uitgeneem het. Vers 1 sê: “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het.”

Hulle het alles in hulle guns gehad! Hulle is uitgelei uit Egipte, wat ’n tipe van die wêreld was; hulle was beskerm en bewaar en hulle het hierdie wonderlike bedekking, die wolk, gehad!

Verder sê Hy: “ . . . en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ’n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn.” Let op dat God, al het hulle hierdie bonatuurlike ervarings gehad en die wolk hulle bedek het, nie met hulle tevrede was nie. Waarom nie? “ . . . hulle is neergeslaan in die woestyn.” Waarom? Omdat hulle ’n begeerte gehad het na slegte dinge! Hulle het gerebelleer teen wat God vir hulle gehad het en het die afgod van hulle eie plesier aanbid!

Wat is slegte dinge? Dit is om die dinge wat God sê ons alleen moet laat, te begeer, omdat Hy weet dit sal uiteindelik ons vernietiging beteken.

Kyk daarna in God se geskrewe Woord: “En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: “Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie-en-twintig-duisend geval” (1 Kor. 10:6—8).

Hulle het in afgodediens verval en iets in die plek van God gestel. Hulle het Hom Here genoem, maar het ooglopend nagelaat om die dinge te doen wat Hy hulle beveel het om te doen. Dieselfde ding gebeur vandag omdat daar valse lering oor die wêreld gaan wat sê dat hoerery nie verkeerd is nie! Hierdie valse leraars waarteen die Bybel waarsku, sê dat dit ’n oud-modiese idee van ’n ander generasie is om die mens van genot te weerhou!

Hierdie gebod het nie ’n geslag of twee gelede begin nie. God het dit meer as 3 000 jaar gelede aan die Israeliete gegee. Hy het dit in sy plan en in sy Woord geplaas omdat Hy hierdie sonde haat en Hy laat ons weet dat, wanneer ons teen Hom rebelleer, ons begin op die pad wat ons onder die bedekking uitlei.

’n Jong man en vrou wat saam met mekaar geleef het in die nuwe moraliteit, het onlangs hulle lewens aan die Here gegee. Hulle was opgewonde toe hulle uitvind dat hulle sondes vergewe was en het ’n ruk lank gedink hulle kon voortgaan om in sonde te lewe. Soos baie jong mense vandag is hulle vasgevang deur ’n lewenstyl wat ontug en ander vorms van rebellie en afgodery onderskryf. Prys die Here, hulle het die lig gesien en is kort daarna getroud!

Sommige mense toon ’n algehele gebrek aan respek oor wat God gesê het: “En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom” (1 Kor. 10:9). God het sy haat vir wat hulle gedoen het, getoon, deurdat hulle sy wense ongehoorsaam was, en toe hulle murmureer het God sy engel gestuur om 23 000 van hulle te vernietig!

WAARSKUWING! “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die ver­soeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens” (1 Kor. 10:12—14).

Kan u sien hoe God se bedekking werk? Hy keur sonde nie goed nie en Hy wil hê dat mense die Goeie Nuus moet hoor, sodat hulle kan uitreik en die krag kan vind om uit hulle sondes uitgelig te word. Slegs hulle wat Hom uitdaag en hulle eie pad loop, bevind hulleself op dun ys omdat hulle geen aandag aan sy waarskuwingstekens gee nie. God soek nie na redes om jou te veroordeel nie en dit is die rede waarom Hy waarskuwingstekens opgerig het. Die uitroep van sy hart is: “Ek wil jou red. Ek wil hê dat jy lewe en oorvloed sal hê!”

WAARSKUWING! Daar is ’n paar duidelike waarskuwingste­kens in die Woord waar God lig op sy plan, op sy aanvaarding van en die bedekking vir sy volk laat val. Hy kanselleer nie die waarskuwings en die aanmoediging aan sy volk om met Hom te wandel en vir Hom te lewe nie. Die waarskuwings wat Hy gegee het, is nog net so van krag, maar Hy wil hê dat hulle in die regte perspektief ge­plaas word. Hy wil hê dat mense wat Hom liefhet en die begeerte het om vir Hom te leef, sal weet hoe veilig hulle is. Maar Hy wil ook hê dat mense moet weet dat die pad waarop hulle is, hulle in groot moeilikheid kan laat beland as hulle nie ernstig na sy waarskuwings luister nie.

Wetsgehoorsame mense is nie elke dag bekommerd omdat daar ’n tronk in die dorp is nie! Om die waarheid te sê, hulle kan reguit na ’n polisieman toe loop, hom reguit in die oë kyk, met hom handskud en hom vriendelik groet. Hulle hoef nie bekommerd te wees nie, omdat hulle die wet gehoorsaam was. Dit is presies hoe God wil hê jy oor Hom moet voel!

WAARSKUWING! Wees versigtig vir die gebrek aan die besef van die belangrikheid van geestelike dinge!

Daar is baie, baie gelowiges op die pad van traagheid. Traagheid is ’n gevoel van gebrek aan belang; ’n slaperige doodsheid vir God; ’n gebrek aan geestelike energie; lui in aktiwiteit. Traagheid spruit voort uit ons innerlike wese wanneer ons sê: “Dit is makliker om tuis te bly. Dit is moeilik om ywer vir die dinge van God op te wek. Ek het ’n paar ander dinge om vandag te doen, ek sal maar liewer nie kerk toe gaan nie!”

God se waarskuwing: “En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien naderkom” (Heb. 10:25). Onthou, as jy dood en koud binne-in jou voel en dit is ’n ware las vir jou om te dink: “Hier is nog ’n naweek en ek moet kerk toe gaan. Hoe vervelig!” PASOP! GEVAAR! DUN YS!

WAARSKUWING! ONGELOOF!

God wil hê dat ons ’n lewende belangstelling sal hê in wat Hy besig is om te doen. Hy wil hê dat ons in die bonatuurlike moet glo, want Hy is die God van die bonatuurlike. As jy in jou hart afsydig is, pasop! “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie” (Heb. 3:12).

Jy mag miskien ’n opregte belangstelling in God en in sy werk gehad het, maar daar het in jou denke ’n gees van skeptisisme ingesluip. Jy staan afsydig in ongeloof en twyfel, beide vyande van God. As jy sê dat jy in die bonatuurlike glo en jy gee een rede waarom jy glo en nege waarom jy nie glo nie, is jou woorde net leë ego’s. Die waarskuwing sê dat jy nie regtig in die bonatuurlike glo nie en sonder dat jy dit selfs besef, vind jy dat jy God se metodes in jou gedagtes bevraagteken.

Dit is so maklik om ’n waarnemer te word wat afsydig staan en sê: “Ek kan nie te betrokke raak nie, ek bly min of meer neutraal.” Daar is geen neutrale grond nie — jy trek of die een kant toe of na die ander kant toe.

Ons moet soos Petrus en Paulus en sommige van die ander dissipels wees wat Jesus gevolg het en gewillig was om hulle lewens vir God af te lê! Dit is vir my wonderlik om te kan sê dat daar nog nooit ’n tyd in die geskiedenis van die wêreld was dat God se kinders meer toegewyd is aan wat Hy besig is om te doen as juis vandag nie!

WAARSKUWING: “Uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig” (Spreuke 14:14).

As jy begin om terug te dryf, is jy lank voordat jy heeltemal weg van God af is, net geïnteresseerd in die dinge wat op jouself betrekking het, nie in die dinge van die Here nie. Dit is ’n waarskuwingsteken.

WAARSKUWING! “Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word?” (Romeine 6:1).

God se genade is ’n wonderlike bedekking, maar dit is nie ’n lisensie om te sondig nie. God se genade is iets wat ons nie verdien het nie, iets wat ons nie kan koop nie. ’n Persoon wat dink hy kan doen wat hy wil, rebelleer teen God en skaats op dun ys!

WAARSKUWING! “ . . . vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie tevergeefs mag ontvang nie” (II Kor. 6:1).

God se genade is ’n geskenk en mag nie ligtelik ontvang word nie. Paulus sê dit in verband met wat God gedoen het toe Hy vir ons die bedekking gegee het en hy waarsku ons: “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. As medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie tevergeefs mag ontvang nie.” Kom ons omskryf die gedeelte so: “God het ons sondes in die sondelose Christus gestort en in ruil daarvoor God se goedheid in ons gestort. Daarom, as God se medewerkers, pleit ons by julle om nie hierdie wonderlike boodskap van God se groot liefde opsy te stoot nie.” God het dit vir jou gedoen en watter wonderlike woord van versekering gee Hy nie, maar Hy waarsku ons om dit nie opsy te stoot vir aardse plesier nie. “Hy sê: Op die regte tyd het Ek jou verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.”

Dan gaan hy verder om vir ons te sê hoe ons ons daarvan kan weerhou om dit opsy te stoot: 21 Want *Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word *geregtigheid van God in Hom.

1 EN as *medewerkers vermaan ons julle ook *dat julle die

genade van God nie tevergeefs mag ontvang nie.

2 Want Hy sê: *In die tyd van die welbehae het Ek jou (II Kor. 5:21 en 6:1—4).

Veronderstel u het nou net ’n nuwe skottelgoedwasmasjien vir u huis gekoop. U is in u noppies oor al die nuwe eienskappe en ure wat dit u in die kombuis gaan spaar en u lees die instruksies oor hoe om dit op sy beste vir u te laat werk. U ontdek ’n klein kennisgewing wat lees: WAARSKUWING! Vir die beste en mees effektiewe gebruik, doen dit of dat.”

Wat sal gebeur as u skielik dink: “Ek kan die ding nie in my huis hou nie. Dit mag dalk breek!” Net ’n oomblik lank neem uu oë van die voordele af en beklemtoon die waarskuwing en onmiddellik het al die voordele in u gedagtes gekrimp.

Wat God belowe het is dieselfde ding vir die indiwidu wat erken wat daar vir hom gedoen is en wat God vir hom wil doen. God se beloftes en sy voordele is alles vir die mens neergeskryf en die toerusting is uitstekend. Ons is uitgelewer aan hoe goed God is en hoe sy belangstelling in ons in al sy goeie beloftes tot uiting kom, waarvan Hy nie een woord gefaal het om na te kom nie. Sy waarborg is onbeperk! Maar daar is nog ’n waarskuwingsteken en dit is daar tot jou voordeel!

’n Rooi lig flikker by die treinoorgang as die trein kom om te keer dat ons nie doodgery word nie!

’n Brandweerwa blaas ’n sirene om ons te waarsku dat hy aankom!

’n Ambulans en polisiemotor flits ligte wanneer daar gevaar is en hulle sirenes waarsku ons om uit die pad te trek en uit die pad te bly.

Koors waarsku ons teen siekte en infeksie.

Al hierdie tekens is goed en net so is God se waarskuwingstekens. Hulle is net so effektief om te keer dat ons gedood word (geestelik) as wat die flitsligte by ’n treinoorgang keer dat ons nie fisiek gedood word nie! God het ons so lief dat Hy waarskuwingstekens al langs die meer van vreugde opgerig het, net vir ons beskerming!’

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1012 gaste aanlyn