NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Elkeen van ons wil graag 'n groot en edel taak hier op aarde aanpak, maar dit is ons belangrikste plig om klein takies te voltooi asof hulle groot en edel is.

WAS JESUS WERKLIK GOD... (2)

...en het Hy fisies opgestaan uit die dood?

                                                                                             Anita Joubert

             DEEL TWEE

Ooggetuies

Wat maklik vergeet word, is dat die Bybel ’n samestelling van persoonlike getuienisse is van ’n aantal persone wat dít self beleef, gesien, ervaar en op skrif gestel het. In enige aardse hof sal die getuienisse van sewe persone wat presies dieselfde getuienis lewer, as baie geloofwaardig en gesaghebbend aanvaar word. Dit is die aantal persone wat almal oor Jesus se opstanding getuig het. Matteus, Lukas en Johannes is die drie dissipels wat elkeen ‘n Evangelie geskryf het. Markus was nie self ‘n ooggetuie nie, maar het sy Evangelie geskryf na aanleiding van wat deur die ander skrywers aan hom vertel is en hy het vermoedelik ook gebruik gemaak van losstaande aantekeninge van ooggetuies wat in omloop was.

Petrus was ook ’n dissipel van Jesus wat bereid was om onderstebo gekruisig te word maar nie ter wille van dit wat hy geglo het nie. Baie mense sterf ter wille van dit wat hulle glo. Petrus het gesterf ter wille van dit wat hy gesien het. Jakobus was Jesus se broer wat eers na Jesus se opstanding na vore gekom en ’n leier van die vroeë kerk geword het. Mens kan jouself net voorstel wat jy van jou eie broer moes sien en beleef sodat hy jou kon oortuig dat Hy werklik God is. Dit moes verseker baie oortuigend gewees het.

Ongeveer twintig jaar na Jesus se opstanding het Paulus in ’n brief aan die gemeente van Korinte geskryf dat Jesus, nadat Hy op die derde dag opgewek is soos deur die profete van die Ou Testament voorspel is, eers aan Petrus verskyn het, daarna aan die twaalf dissipels en daarna aan meer as vyfhonderd mense tegelyk (1 Kor. 15:4-8). Heel laaste het Jesus ook aan Paulus self verskyn. Volgens Paulus sal die apostels se prediking en geloof sonder inhoud wees as Jesus nie opgewek is nie. Dit sou verder ook beteken dat hulle vals getuienis oor God afgelê het omdat hulle getuig het dat Hy Jesus uit die dood opgewek het (1 Kor. 15:14-15). Twintig jaar is nie baie lank nie.

Baie van die vyf honderd mense aan wie Jesus verskyn het, het volgens Paulus nog geleef. Hulle sou geweet het as Paulus leuens verkondig en dit sou hom baie ongeloofwaardig gemaak het. Tog het duisende mense na hom geluister en deur sy prediking en bediening tot bekering gekom.

Jesus se lering

Die Evangelieskrywers het baie klem gelê op Jesus se lering by die Bergpredikasie oor naasteliefde, vergifnis, barmhartigheid en ook oor die posisie van die vrou. Dit is alles beginsels waaraan elke beskaafde mens vandag glo en waarop ons samelewing gebaseer is. Al hierdie kennis oor Jesus kom vanaf mense wat geglo het dat Hy liggaamlik opgestaan het. Waarom sou dieselfde mense wat die waarheid oor sy lering geskryf het, afspreek om ’n leuen op te maak? Dit is amper net so absurd soos om ’n motor oop te breek om ’n Bybel daarin te steel. Dit maak net nie sin nie.

Professor Eta Linnemann

Eta Linnemann was die eerste vroulike professor in Teologie in Duitsland in die 1960’s. Sy het een van die grootste opskuddings in Duitse teologiese kringe veroorsaak toe sy aankondig dat sy die liberale Teologie, waarvan sy lank deel was, verwerp en ’n evangeliese Christen geword het wat in ’n Jesus, wat werklik wonderwerke gedoen het en op ’n wonderwerkende, bonatuurlike manier uit die dood opgewek is, glo. Sy was vroeër ’n student van prof. Rudolf Bultmann van Marburg wat, veral die letterlike opstanding van Jesus uit die dood verwerp het. Prof. Eta Linnemann het na haar bekering geskryf: “Ek is deeglik bewus daarvan dat my vroeëre verdorwe lering sonde was. Terselfdertyd is ek bly en dankbaar dat hierdie sonde van my vergewe is , omdat Jesus dit vir my aan die kruis gedra het. Ek verwerp alles wat ek geleer en geskryf het voordat ek my lewe aan Jesus toevertrou het, en beskou dit as gemors. Ek het elkeen van daardie boeke wat in my besit was in 1978, met my eie hande in die asdrom gegooi. Ek vra julle dringend om dieselfde te doen met enige van daardie boeke van my wat julle dalk op julle boekrak mag hê.”

Na haar vervroegde aftrede, was Eta Linnemann ’n dosent by ’n Sending Bybelkollege in Indonesië tot haar dood in 2009. Daar het sy voortgegaan om akademiese boeke te skryf en haar vorige werk teë te werk.

Jesus maak self op Godheid aanspraak

Jesus het, volgens sy dissipels, daarop aanspraak gemaak dat Hy die weg, die waarheid en die lewe is. Hy het ook gesê dat Hy die opstanding en die lewe is. Elkeen wat in Hom glo, sal lewe, al het Hy ook gesterwe. Die vraag is of hierdie aansprake van Jesus vals was, leuens deur Hom of leuens wat deur sy dissipels vertel is? Dit is van kardinale belang vir die Christendom. As Jesus werklik uit die dood opgestaan het, dan is dit die bewys dat alles wat Hy oor Homself gesê het, oor die betekenis van die lewe en oor ons bestemming na die dood, die waarheid is. Dan het Hy die antwoord oor die lewe en die dood en oor wat op ons wag na ons dood. As Jesus Christus deur God uit die dood opgewek is, dan beskik Hy oor ’n getuigskrif wat geen ander godsdienstige leier het nie. Boeddha, Mohammed, Confucius en Moses is almal dood, maar volgens die Christendom, is Jesus Christus lewendig.

Jesus se opstanding

Deur die eeue het baie skeptici probeer om teenbewyse vir Jesus se opstanding te kry. Josh McDowell was een van hulle wat meer as sewe honderd uur bestee het daaraan om bewyse vir Jesus se opstanding te soek. Aan die einde daarvan het hy tot die slotsom gekom dat Jesus se opstanding die mees fantastiese feit in die geskiedenis is. Ongelukkig is nie alle skeptiese navorsers bereid om tyd daaraan te spandeer om navorsing oor Jesus se opstanding te doen nie. Nie net Amerikaanse navorsers soos John Dominic Crossan van die Jesus Seminaar nie, maar ongelukkig ook Suid-Afrikaanse teoloë soos die Nuwe Hervormers, het nog ooit enige geloofwaardige bewyse vir hulle uitsprake voorgelê nie.

Jesus het sy eie dood voorspel

Jesus het oor Homself voor sy dood geprofeteer. Hy het vir sy dissipels vertel dat Hy deur een van hulle verraai, gearresteer en gekruisig gaan word en na drie dae uit die dood sal opstaan. Volgens Wilber Smith is dit net ’n gek wat dit sou waag om sulke uitsprake oor homself te maak as hy die respek en lojaliteit van sy volgelinge wil behou, behalwe as hy seker was dat dit wat hy sê, ongetwyfeld waar sal word. Geen enkele stigter van enige wêreldgodsdiens het dit nog ooit gewaag om sulke uitsprake te maak nie. As Jesus dus nie sy belofte kon nakom nie, sou Hy Homself as ’n bedrieër aan sy dissipels geopenbaar het.

Was Jesus regtig dood?

Daar is geleerdes wat beweer dat Jesus nie regtig dood was nie. Dat Hy die kruisiging oorleef en weer bygekom het in die koel, klam lug van die grafkelder. Hierdie teorie dra egter nie gewig wanneer ons na die mediese feite kyk nie. Volgens ’n artikel wat in die Journal of the American Medical Association verskyn het, is hierdie teorie absoluut onmoontlik. Volgens alle mediese kennis, was Jesus dood. Die spies wat in sy regtersy, tussen sy ribbes ingesteek is, het heel waarskynlik nie net sy regterlong nie, maar ook sy hartsak en hart deurboor en sodoende ongetwyfeld sy dood veroorsaak.

Drie van die antieke nie-Christelike historici, van wie in die vorige hoofstuk reeds melding gemaak is, het van Jesus se dood melding gemaak. Hulle was Lucian (120-180 n.C.); Josephus (37-100 n.C.) en Tacius (56-120n.C.)

Geen ernstige historikus betwyfel die feit dat Jesus dood was toe sy liggaam van die kruis afgehaal is nie, maar die vraag is hoe sy liggaam dan uit die grafkelder verdwyn het. Die Engelse joernalis, dr. Frank Morison, het aanvanklik gedink dat die opstanding ’n mite of bedrogspul was. Hy het navorsing begin doen om dit te bewys en ’n boek te skryf. Die boek het op die ou end bekend geraak vir heeltemal die teenoorgestelde as wat die oorspronklike bedoeling was.

Opstandingsgebeure slaag die ‘Law of Evidence’

Simon Greenleaf was ‘n professor wat Regte gedoseer het aan die Harvard Universiteit gedurende die agtiende eeu. Hy het gehelp om die Harvard Skool vir Regsgeleerdheid bekendheid te laat verwerf. Greenleaf was ook die skrywer van die meesterstuk oor die Wet, nl. A Treatise on the Law of Evidence. Hierdie werk, wat drie volumes beslaan, word vandag nog beskou as die grootste enkele outoriteit van alle literatuur oor die Regsprosedure. Die Amerikaanse Regstelsel funksioneer vandag nog op die Reëls van Bewysstukke wat deur Greenleaf opgestel is.

Terwyl hy besig was om klas te gee by Harvard Universiteit, het prof. Greenleaf aan sy Regstudente gesê dat die opstanding van Jesus bloot net ‘n legende was. Hy was ‘n ateïs en het gedink dat wonderwerke onmoontlik was. Drie van sy studente het hom uitgedaag om sy eie ‘Reëls van Bewysstukke’, wat hyself geskryf het, op die opstandingsgebeurtenis van toepassing te maak. Na baie geredekawel het Greenleaf besluit om die uitdaging te aanvaar en het hy ‘n ondersoek begin. Hy het met sy briljante verstand op die historiese feite gefokus en probeer om te bewys dat die hele Opstandingsgetuienis vals was. Hoe meer Greenleaf die geskiedenis soos dit weergegee is, ondersoek het, het sy verbasing toegeneem oor die kragtige bewyse wat bestaan oor die aanspraak dat Jesus inderdaad uit die graf opgestaan het. Hy kon verskeie van die dramatiese veranderinge wat kort na Jesus se dood plaasgevind het, nie verklaar nie. Die mees verstommende daarvan was die gedrag van die dissipels. Dit was nie net een of twee van hulle wat volgehou het dat Jesus opgestaan het nie, dit was almal van hulle. Deur sy eie ‘Reëls van Bewysstukke’ op die feite toe te pas, het Greenleaf by sy gevolgtrekking uitgekom.

Volgens hierdie briljante Regsgeleerde en vroeëre ateïs, was dit onmoontlik vir die dissipels om vol te hou met hulle oortuiging dat Jesus opgestaan het uit die dood as hulle nie werklik die opgestane Jesus self gesien het nie. Hy het al die bewyse wat hom van standpunt laat verander het, in ‘n boek gedokumenteer met die titel, The Testimony of the Evangelists. In sy samevatting daag hy almal wat na die waarheid oor die Opstanding soek, om die bewyse onbevooroordeeld en deeglik te ondersoek.

Greenleaf was só oortuig deur die bewysstukke wat hy gekry het, dat hy ‘n toegewyde Christen geword het.      

Bronne

BOCK, D.L., Breaking the Da Vinci Code. Nashville. 2004

BROWN, D., The Da Vinci Code. New York. 2003.

CHAPMAN, L. Y-Jesus Magazine, Did Jesus rise from the dead?, http://jesusonlineministries.com/resources/products, 2012. 2015.07.27

GEISLER, N., and BROOKS, R., When skeptics ask. Grand Rapids.1998.

GREEN, M., The empty cross of Jesus. Downers Grove. 1984.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2153 gaste aanlyn