Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Jou geluk moet nooit van ‘n ander se optrede afhanklik wees nie.  Soms moet ‘n mens jou trots maar sluk en jouself die vraag afvra: Wat is die belangrikste; om reg te wees of om gelukkig te wees?

MY GENADE IS VIR JOU GENOEG

Moenie 2018 negatief begin nie.  Jy aanbid ’n genadige God wat oneindig lief is vir jou.

“Barmhartig en genadig is die Here….” Ps.103:8                                  

Om God lief te hê, moet ons die wonder van sy genade verstaan.   Daarsonder is dit onmoontlik om Hom lief te hê.  Wie kennis van sy genade het, sal altyd dankbaar wees en met verwagting lewe.

’n Persoon wat God se genade verstaan het, was koning Dawid en in Ps.103 stel hy sy lesers met die inhoud en rykdom van God se genade bekend.   Hy onderskei sewe elemente van God se genade in verse 8-18
(i) God se vergifnis van sonde;
(ii) Sy billikheid met sondaars;
(iii) die omvang van sy liefde;
(iv) die volledigheid van vergifnis;
(v) die simpatie wat God met sondaars het;
(vi) God se vertroudheid met sondaars se swakhede; en
(vii) die duursaamheid van sy liefde.

Ons sal later by elkeen van hulle stilstaan.

Wanneer Dawid oor die sewe elemente peins, open hy sy hart opnuut vir God; iets wat ons ook aan die begin van hierdie nuwe jaar moet doen.  Om dit te doen, is gesonde oefening want ons ervaar nie altyd God se genade soos wat gelowiges dit behoort te ervaar nie.

   Ons begin hierdie oefening deur ons seëninge te tel en ’n waarde daaraan toe te skryf.  Dis waar Ps.103:8-18 vir ons waardevol is – dit help ons om God se seëninge te tel en opreg te waardeer.

Die teksvers lui: “Barmhartig en genadig is die Here” Dis die hoofbron van seën waaruit al die ander seëninge soos stroompies na buite vloei.   Barmhartig en genadig sê iets van God.  Daarmee gee Dawid ’n soortgelyke beskrywing van God as wat Moses 500 jaar tevore aan Israel gegee het.   Nadat Moses God se Wet op Horeb ontvang en die Israeliete ter selfde tyd ’n afgod (goue kalf) vereer het, het God vir Moses gesê dat Hy die Israeliete gaan uitwis.  Dit was vir Moses ’n geweldige skok!   Hy het soveel moeite gehad om hulle uit Egipte te laat optrek en daarna in die woestyn te lei. En nou gaan God hulle ombring!     Soos ’n Abraham van ouds vir Sodom en Gomorra ingetree het, het Moses vir sy volk by God ingetree en vir genade gepleit waarna God hulle vergeef het.   Israel was soos terdoodveroordeeldes wat vrygespreek is.

Dis nie al nie; God het verder gegaan en in genade sy verbondsbeloftes aan hulle herhaal.  In Ex 34 word ’n hele verbondsvernuwing seremonie beskryf!   En een van die dinge wat Moses spesifiek aan die volk moes sê, is dat God  “Barmhartig en genadig is”. Toe Dawid in Ps.103 van God se genade skryf, het hy waarskynlik aan hierdie gebeure in Sinai gedink.  Dawid sê nie bloot dat God genadig is nie, maar beklemtoon dit met duidelike beelde.  Die Bybel onderstreep graag groot waarhede met voorbeelde sodat mense daaruit kan leer.  Daarom het Jesus graag van gelykenisse gebruik gemaak.

Een van die grootste Bybelwaarhede is dat God genadig is.  Mohammed, die stigter van Islam, pleeg plagiaat as hy hierdie selfde gedagte van die OT in die Koran gebruik.   Elke hoofstuk van die Koran begin met die woorde: “Allah, die barmhartige en genadige”. Ironies genoeg kom Allah, die afgod wat Mohammed geskep het, glad nie barmhartig of genadig voor nie!   In die Koran gaan dit vir Allah om verdienste en nie genade nie.   In die Koran beveel Allah sy volgelinge om hulle seuns te stuur om vir hom te sterf – die jihads (heilige oorloë).   Daarom hoor en lees ons van selfmoord-bomme.  Mense moet vir Allah sterf!   In die Bybel lees ons dat God sy Seun vir sondaars laat sterf het; in die Koran is dit die teenoorgestelde.   Hoe verskil die Christendom darem nie van Islam nie!

Die afgod-aanbidders kan Allah barmhartig en genadig noem totdat die wêreld omkeer, feite bly staan dat die Koran ’n geheel ander beeld van hierdie afgod skets as wat vir leke voorgehou word.   Daar is geen bevredigende konsep van Allah se genade in Islam te vind nie.  God is eerder ’n genadige God want Hy betoon sy guns ten spyte van die feit dat ons dit nie verdien nie.  Ex.34 is ’n voorbeeld.

God se genade is egter ’n gawe; iets wat ons nooit sal verdien nie.   “Want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God” (Efes.2:8).    Alhoewel hierdie genade ons niks kos nie, het dit God baie gekos.  “en in gedaante gevind as ’n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis” (Fil.2:8).  Ons redding is deur ’n genadige God beskik - ’n gawe en nie eie verdienste nie.  As dit nie vir God se genade was nie, sou ons almal in die hel beland het!

Ongelukkig het so min mense werklik begrip van God se genade.  Mense verstaan nog as hulle vir iets gewerk en dit verkry het, maar iets groots verniet te kry, is vir baie te dik vir ’n daler!  Om God se genade te begryp, moet die Heilige Gees die wedergeboorte in mense se lewe laat plaasvind.   Die mense-hart is van nature te hard om God se genade te begryp; dit moet eers met ’n geestelike hartoorplanting verander word.  “En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee” (Eseg.36:26).

Wanneer ons geestelik koud is, is dit dikwels omdat ons die wonder van God se genade miskyk.   Dan is ’n nuwe besef van sy genade baie nodig; presies dit waarop koning Dawid ons aandag hier aan die begin van ’n nuwe jaar in Ps.103:8-18 wil vestig.

Kom ons let op die sewe elemente van God se genade:

Dawid sien God se genade eerstens in sy onwilligheid om te straf. “Barmhartig en genadig is die Here; lankmoedig en groot van goedertierenheid” (:8).     Lankmoedig beteken om die straf tot op die laaste toe uit te stel.  As dit nie daarvoor was nie, het God die mensdom al lankal vernietig.   Hy is nie ’n kwaadwillige God nie.   As dit van Hom afhang, sal Hy glad nie straf nie.  Sy geregtigheid laat dit egter nie toe nie!

Tweedens sê Dawid: “Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie” (:10).  Dat God ons nie na die omvang van ons sondes vergeld nie, spreek van sy genade - ons kry nie wat ons verdien nie!  Dank God daarvoor anders sou niemand die hemel beêrwe nie!

Dawid gee in vers 11 ’n derde element van God se genade:  Sy onbegryplike liefde vir sondaars.  In Jesus se hoëpriesterlike gebed (Joh.17) bid Hy dat die wêreld van God se liefde vir sondaars kennis sal neem.

In vers 12 skets Dawid ’n vierde element - vergifnis: “So vêr as die ooste verwyder is van die weste, so vêr verwyder Hy ons oortredings van ons” Was jy al so seergemaak dat jy nie kon vergewe nie?   Het dit jou berou en jou sonde bely?   Ons het ’n wonderlike belofte: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe…” (1 Joh.1:9).   God plaas ons sondes agter Hom en dink nie verder daaraan asof dit nooit begaan is nie.

Die verhaal word vertel van ’n priester in Duitsland eeue gelede wat’n groot sonde begaan en God om vergifnis gepleit het.   Hy het gehoor het van ’n sewejarige dogtertjie wat graag met die Here gepraat het.  Hy vra toe die dogtertjie om die Here te vra of Hy sy sonde vergewe het.  Toe hy haar ’n rukkie daarna raakloop vra hy haar: “En het die Here toe my sonde vergewe?” waarop sy hom geantwoord het: “Die Here vra watter sonde?” God se vergifnis is volledig. Hy hou nie boek van die kwaad nie, waarom hou jy?  Wat is jy beter as God?

Baie mense glo dat God van alle sondes boekhou om op die oordeelsdag oop te vlek.  Dit is nie so nie.   Die bloed van Christus is soos ’n uitveër wat na skuldbelydenis al ons oortredinge uitvee.   Met die oordeelsdag staan ons almal voor die Groot Wit Troon van God.  Dan gebeur daar net een ding:  “En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen.  En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” (Openb.20:15,15).  In die boek van die lewe staan die name van almal wat tot bekering gekom het; nie hul oortredings nie, want die bloed van Christus het dit  uitgevee en kan nie meer gelees word nie.   Die wat oorbly word veroordeel.

Dawid vind vyfdens God se genade in die sagtheid waarmee Hy ons behandel. ”Soos ’n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here Hom oor die wat Hom vrees” (:13).  ’n Mens gaan mos nie hard met kinders te werk nie.  God nog minder!   “Hy sal sy kudde laat wei soos ’n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei” (Jes.40:11).    Geen liefdevolle vader vergelyk met die liefdevolle Vader in die hemel nie!

In vers 14 lees ons dat God medelye met ons het omdat Hy weet waarvan ons gemaak is – ons is stof (aards).   Al voel dit soms asof niemand jou verstaan of vir jou omgee nie, gee God werklik om want Hy het jou gemaak.  Hy weet alles van jou; jou frustrasies, jou wense, jou ergste vrese – alles!   Jy moet met Hom daaroor praat.

Die laaste element van God se genade is die duursaamheid van sy liefde en getrouheid; dinge wat nie net vir ’n tydjie hou en dan verdwyn nie, maar vir altyd hou.  “Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees…” (:17).  God laat ons nie in die steek nie.

Ons is naby die begin van ’n nuwe jaar.  Laat 2018 anders as die vorige jare wees.  Kom ons bepeins God se genade.  Dit sal ons ’n ander uitsig op die lewe laat kry.  Miskien is dit die noodsaaklike gesindheidsverandering waarvoor die mense in  jou huis, familie of vriende al so lank bid.  Moenie 2018 negatief begin nie.  Jy aanbid ’n genadige God wat oneindig lief is vir jou.  Vertrou op sy genade vir 2018! “…My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring…” (2 Kor.12:9).

 

 

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2147 gaste aanlyn