Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die kosbaarste besitting wat jy ooit sal hê is jou geloof in Christus – alleen dan sal jy waarlik gelukkig wees al besit jy niks anders nie.

LAAT U NAAM GEHEILIG WORD

Mt.6:9-13

Ds Andrè van den Berg

Ons het gesien dat die Onse Vader, alhoewel dit 'n gebed is, ook vanuit 'n ander hoek bekyk kan word - soos na 'n ID-boekie wat iets van die bidder sê.  En dis wat ons nou doen: Ons blaai deur die Onse-Vader-ID-boekie se ses blaaie om op die ses eienskappe van ʼn gelowige te let.

Ons het reeds gesien dat 'n gelowige iemand is wat God die Vader as hemelse Vader ken. Nou blaai ons om na bladsy twee en leer wat dit beteken om God se Naam te heilig.   Dit staan, om die waarheid te sê, op elke bladsy voorop want in hierdie gebed gaan dit primêr oor God en nie onsself  nie.   Die heiliging van God se Naam vorm deel van ʼn Christen se identiteit as Christen.

Die Naam van God is nie bloot ʼn naam soos wat ons aan naam dink nie.  In die Bybelse tyd het 'n naam ʼn persoon beskryf.   Sy naam was hyself.   'n Kind van God se begeerte is dat die Naam van God soos ʼn brandmerk in sy lewe sal wys.  Dis ʼn wonderlike Naam wat afgesonder/opsy gesit moet word.   

Die heiliging van God se Naam is eerstens iets wat God self doen.  “Laat U Naam geheilig word” is ʼn smeekbede dat God self sy eie Naam sal laat heilig.   Dit sluit ons egter nie uit nie want waar heilig God sy Naam anders as in mense wat tot bekering kom.  En hoe heilig mense dit?  Deur tot sy eer te leef. 

Heilig beteken afgesonder of opsygesit vir ʼn doel.  Dis sigbaar en heel prakties.  Dis nie dooie teorie waarvan ons kennis neem en huistoe gaan nie.   Ons kan God se Naam alleenlik heilig as die Heilige Gees beheer van ons lewens het. Want dan eers het ons God bo alles en almal lief en heilig Hy sy Naam in ons.

Dit bring ons by 'n kernvraag waaroor mense dikwels wonder: Wat is ’n Christen?   Is dit die nakom van sekere godsdienstige pligte, gereelde gebed, Bybellees, kerktoe gaan, bydraes gee en mooi leef?   Is Christenwees om ordentlik te leef, nie te lieg, te steel en ander te benadeel nie?  Nee, die kern van Christenwees het niks met die uiterlike nakom van pligte te doen nie, maar met ʼn innerlike greep wat God deur sy Gees op 'n mens verkry en behou.

Waar sien ons dit duideliker as in Petrus se lewe.  Waarom het Jesus hom drie maal gevra: Het jy My lief?  en was Petrus drie maal hartseer?   Omdat hy Hom drie maal verloën het; een liefdesverklaring vir elke verloëning.   Let daarop dat dit Christus was wat hom nader getrek het.   As dit van Petrus afgehang het, sou hy op die agtergrond gebly het.  Jesus trek Petrus t.w.v. die heiliging van God se Naam nader.  Daar sou op Pinksterdag ʼn ingrypende ommekeer in sy lewe kom. Petrus preek ná die uitstorting van die Heilige Gees vreesloos in die tempel en speel daarna ʼn baanbrekersrol in die eerste Christenkerk.

Moenie dink dat Petrus nie werklik ʼn gelowige was toe hy Jesus verloën het nie.  Hy was.  Dit wys weereens watter pad die Here soms met sy kinders loop en dat die pad van oorwinning soms deur dieptes gaan soos wat Petrus beleef het.  Ná die uitstorting van die Heilige Gees het Jesus al hoe meer die eerste plek in Petrus se lewe gekry en het Hy sy Naam in hierdie dissipel se lewe geheilig.

Gelowiges is hemelburgers.   Hulle is ʼn heilige kolonie van God op aarde met vreemdelingstatus omdat hulle ʼn ander kultuur en lewenswaardes as die gasheerland verteenwoordig.  Hul eiesoortige taal en leefstyl onderskei hulle van die ander burgers want hulle is heilig en hulle heilig die Naam van God.

Maar hoe heilig ons die Naam van die Here in die alledaagse lewe? 

Eerstens deur ons mond.  Ons gesprekvoerings moet van ʼn veranderde/omgekeerde lewe getuig.  Christene praat dinge wat hul hoorders tot geestelike stigting dien.   

Tweedens heilig ons God se Naam deur ons gedagtes wanneer ons opkomende bose gedagtes stuit en ons humeure deur die Gees laat beheer. 

Derdens heilig ons die Naam van God deur ons lewenswyse. ʼn Gelowige se geloof en lewe moet so eenders wees, dat as hy uitgedaag word om te getuig, hy nie sal huiwer nie. 

Vierdens heilig ons God se Naam in ons gesinsverband:  Dissiplineer ons die kinders wat God ons gegee het?  Leer ons hulle om eerbied vir Hom te hê?As jou huisgenote se lewensloop nie van God getuig nie, loop hulle in die verkeerde rigting!Die heiliging van Jesus se Naam bring krag en blydskap in ons lewens.   Kyk weereens na die krag in Petrus se lewe na die vervulling met die Heilige Gees.   Eers was Petrus se lewe betreklik kragteloos omdat hy kompromieë met die wêreld aangegaan het.   Hy wou op twee stoele gelyktydig sit.  Dit loop altyd op ʼn ramp in ʼn gelowige se lewe uit.  Om Jesus Christus vir ander goed te kompromitteer, bring net hartseer. 

“Laat U Naam geheilig word” beteken dat ek geen kompromieë met die wêreld aangaan nie.  Jesus Christus is eerste in my lewe.  En dit begin nie met die tong nie, maar met die hart. 

In aansluiting by hierdie tweede bede moet ons ook op die derde gebod let wat teen die ydele gebruik van God se Naam waarsku.  In die Hebreeus staan daar letterlik:  jy mag God se Naam nie vir sinnelose dinge aanwend nie.  Dit mag slegs in baie ernstige sake en met groot omsigtigheid gebruik word.  

Toe God Israel uit Egipte gelei het, het Hy vir Hom groot Naam onder hulle gemaak.  Hy het die Farao, wat as ʼn oppermagtige aanbid is, op sy knieë gedwing!   Op pad na die beloofde land was die volk deeglik bewus van God se leiding en daaglikse versorging in die woestyn.  Daarom moes Israel sy Naam as iets groots en heilig beskou en dit slegs met eerbied en ontsag gebruik.  Met hierdie gebod het God as’t ware ʼn wag oor sy verhewe Naam aangestel.  Die nakoming van hierdie gebod is so ʼn ernstige saak dat daar selfs ʼn toevoeging aan verbonde is – wie dit oneerbaar gebruik, sal God se straf ontvang!   

Gelowiges moet as begenadigdes God se Naam met eerbied gebruik en ook bid dat die ganse mensdom daaraan sal meedoen.  Die misbruik van God se Naam moet soos ʼn swaard in elke Christen se hart steek. Ongelowiges gebruik graag God se Naam as ʼn kragterm.  Wat doen ons daaraan? Watter kind sal stilbly as sy ouers se naam deur die modder gesleep word?  Hoeveel te meer nie ons hemelse Vader s’n nie! Ons het as sy kinders ʼn dure verpligting om sy Naam te eer en te verdedig.  Doen dit met oorgawe!

 

LAAT U NAAM GEHEILIG WORD

Mt.6:9-13

Ds Andrè van den Berg

Ons het gesien dat die Onse Vader, alhoewel dit 'n gebed is, ook vanuit 'n ander hoek bekyk kan word - soos na 'n ID-boekie wat iets van die bidder sê.  En dis wat ons nou doen: Ons blaai deur die Onse-Vader-ID-boekie se ses blaaie om op die ses eienskappe van ʼn gelowige te let.

Ons het reeds gesien dat 'n gelowige iemand is wat God die Vader as hemelse Vader ken. Nou blaai ons om na bladsy twee en leer wat dit beteken om God se Naam te heilig.   Dit staan, om die waarheid te sê, op elke bladsy voorop want in hierdie gebed gaan dit primêr oor God en nie onsself  nie.   Die heiliging van God se Naam vorm deel van ʼn Christen se identiteit as Christen.

Die Naam van God is nie bloot ʼn naam soos wat ons aan naam dink nie.  In die Bybelse tyd het 'n naam ʼn persoon beskryf.   Sy naam was hyself.   'n Kind van God se begeerte is dat die Naam van God soos ʼn brandmerk in sy lewe sal wys.  Dis ʼn wonderlike Naam wat afgesonder/opsy gesit moet word.   

Die heiliging van God se Naam is eerstens iets wat God self doen.  “Laat U Naam geheilig word” is ʼn smeekbede dat God self sy eie Naam sal laat heilig.   Dit sluit ons egter nie uit nie want waar heilig God sy Naam anders as in mense wat tot bekering kom.  En hoe heilig mense dit?  Deur tot sy eer te leef. 

Heilig beteken afgesonder of opsygesit vir ʼn doel.  Dis sigbaar en heel prakties.  Dis nie dooie teorie waarvan ons kennis neem en huistoe gaan nie.   Ons kan God se Naam alleenlik heilig as die Heilige Gees beheer van ons lewens het. Want dan eers het ons God bo alles en almal lief en heilig Hy sy Naam in ons.

Dit bring ons by 'n kernvraag waaroor mense dikwels wonder: Wat is ’n Christen?   Is dit die nakom van sekere godsdienstige pligte, gereelde gebed, Bybellees, kerktoe gaan, bydraes gee en mooi leef?   Is Christenwees om ordentlik te leef, nie te lieg, te steel en ander te benadeel nie?  Nee, die kern van Christenwees het niks met die uiterlike nakom van pligte te doen nie, maar met ʼn innerlike greep wat God deur sy Gees op 'n mens verkry en behou.

Waar sien ons dit duideliker as in Petrus se lewe.  Waarom het Jesus hom drie maal gevra: Het jy My lief?  en was Petrus drie maal hartseer?   Omdat hy Hom drie maal verloën het; een liefdesverklaring vir elke verloëning.   Let daarop dat dit Christus was wat hom nader getrek het.   As dit van Petrus afgehang het, sou hy op die agtergrond gebly het.  Jesus trek Petrus t.w.v. die heiliging van God se Naam nader.  Daar sou op Pinksterdag ʼn ingrypende ommekeer in sy lewe kom. Petrus preek ná die uitstorting van die Heilige Gees vreesloos in die tempel en speel daarna ʼn baanbrekersrol in die eerste Christenkerk.

Moenie dink dat Petrus nie werklik ʼn gelowige was toe hy Jesus verloën het nie.  Hy was.  Dit wys weereens watter pad die Here soms met sy kinders loop en dat die pad van oorwinning soms deur dieptes gaan soos wat Petrus beleef het.  Ná die uitstorting van die Heilige Gees het Jesus al hoe meer die eerste plek in Petrus se lewe gekry en het Hy sy Naam in hierdie dissipel se lewe geheilig.

Gelowiges is hemelburgers.   Hulle is ʼn heilige kolonie van God op aarde met vreemdelingstatus omdat hulle ʼn ander kultuur en lewenswaardes as die gasheerland verteenwoordig.  Hul eiesoortige taal en leefstyl onderskei hulle van die ander burgers want hulle is heilig en hulle heilig die Naam van God.

Maar hoe heilig ons die Naam van die Here in die alledaagse lewe? 

Eerstens deur ons mond.  Ons gesprekvoerings moet van ʼn veranderde/omgekeerde lewe getuig.  Christene praat dinge wat hul hoorders tot geestelike stigting dien.   

Tweedens heilig ons God se Naam deur ons gedagtes wanneer ons opkomende bose gedagtes stuit en ons humeure deur die Gees laat beheer. 

Derdens heilig ons die Naam van God deur ons lewenswyse. ʼn Gelowige se geloof en lewe moet so eenders wees, dat as hy uitgedaag word om te getuig, hy nie sal huiwer nie. 

Vierdens heilig ons God se Naam in ons gesinsverband:  Dissiplineer ons die kinders wat God ons gegee het?  Leer ons hulle om eerbied vir Hom te hê?As jou huisgenote se lewensloop nie van God getuig nie, loop hulle in die verkeerde rigting!

Die heiliging van Jesus se Naam bring krag en blydskap in ons lewens.   Kyk weereens na die krag in Petrus se lewe na die vervulling met die Heilige Gees.   Eers was Petrus se lewe betreklik kragteloos omdat hy kompromieë met die wêreld aangegaan het.   Hy wou op twee stoele gelyktydig sit.  Dit loop altyd op ʼn ramp in ʼn gelowige se lewe uit.  Om Jesus Christus vir ander goed te kompromitteer, bring net hartseer. 

“Laat U Naam geheilig word” beteken dat ek geen kompromieë met die wêreld aangaan nie.  Jesus Christus is eerste in my lewe.  En dit begin nie met die tong nie, maar met die hart. 

In aansluiting by hierdie tweede bede moet ons ook op die derde gebod let wat teen die ydele gebruik van God se Naam waarsku.  In die Hebreeus staan daar letterlik:  jy mag God se Naam nie vir sinnelose dinge aanwend nie.  Dit mag slegs in baie ernstige sake en met groot omsigtigheid gebruik word.  

Toe God Israel uit Egipte gelei het, het Hy vir Hom groot Naam onder hulle gemaak.  Hy het die Farao, wat as ʼn oppermagtige aanbid is, op sy knieë gedwing!   Op pad na die beloofde land was die volk deeglik bewus van God se leiding en daaglikse versorging in die woestyn.  Daarom moes Israel sy Naam as iets groots en heilig beskou en dit slegs met eerbied en ontsag gebruik.  Met hierdie gebod het God as’t ware ʼn wag oor sy verhewe Naam aangestel.  Die nakoming van hierdie gebod is so ʼn ernstige saak dat daar selfs ʼn toevoeging aan verbonde is – wie dit oneerbaar gebruik, sal God se straf ontvang!   

Gelowiges moet as begenadigdes God se Naam met eerbied gebruik en ook bid dat die ganse mensdom daaraan sal meedoen.  Die misbruik van God se Naam moet soos ʼn swaard in elke Christen se hart steek. Ongelowiges gebruik graag God se Naam as ʼn kragterm.  Wat doen ons daaraan? Watter kind sal stilbly as sy ouers se naam deur die modder gesleep word?  Hoeveel te meer nie ons hemelse Vader s’n nie! Ons het as sy kinders ʼn dure verpligting om sy Naam te eer en te verdedig.  Doen dit met oorgawe!

U soek na?

 • HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2866 gaste aanlyn