NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God is jou geen verklaring verskuldig vir enigiets wat Hy jou vra om te doen nie. Begrip kan wag maar nie gehoorsaamheid nie. Onmiddellike gehoorsaamheid gaan jou meer van God leer as 'n hele leeftyd van Bybelstudie. Hy sal sommige bevele trouens nooit verstaan as jy hulle nie eerstens gehoorsaam nie want gehoorsaamheid sluit begrip oop.

HERVORMING 500 (2)

Ds Andrè van den Berg

“En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Hand. 4:12).  

Die vroeë kerk het geen probleme met Maria, die moeder van Jesus, gehad nie totdat die Roomse Kerk (RK) haar as hemelse koningin gekroon en aanbid het.   Die NT sê min oor Maria.   Haar laaste woorde is toe sy by ʼn troue vir knegte sê: “Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen” (Joh.2:5).   Die laaste keer dat die Bybel van haar praat, verkeer sy na die hemelvaart op dieselfde geestelike vlak met medegelowiges: “Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ʼn aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus” (Hand.1:14).

 

Tydens die verheerliking van Jesus op die berg sê God: “Dit is My geliefde Seun in wie Ek ʼn welbehae het. Luister na Hom!” (Mt.17:5).   God praat en voorsien slegs deur Jesus. Jesus sê self: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee” (Joh.16:23).   Die RK bid eerder tot Maria en glo dat sy beter in menslike node voorsien.

Een ding is seker - die Roomse Maria is nie die Maria van die Bybel nie, maar die Babiloniese godin Semiramis. Israel het haar in tye van geestelike verval vereer: “Die kinders maak hout bymekaar, en die vaders steek die vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode drankoffers uit te giet om My te terg” (Jer.7:18). Al wat Rome gedoen het, was om Semiramis vanuit die een afgodsisteem na ʼn ander een oor te plaas en haar ʼn nuwe naam te gee – Maria.  

Die Babiloniërs het ook geglo dat Semiramis ten hemel gevaar het en as hemelkoningin ʼn ereplek beklee. Sy word op antieke stukke as ʼn jong vrou met ʼn goue wynbeker in ʼn uitgestrekte hand uitgebeeld.   Johannes sien haar duidelik in Openbaring: “En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ʼn goue beker gehad …” (Openb.17:4). Purper en skarlaken is nie toevallig die RK se amptelike kleure nie!

In 1825 het die RK ʼn herdenkingsmedalje laat munt wat die kerk as ʼn sittende vrou met ʼn wynbeker in ʼn uitgestrekte hand uitbeeld met die onderskrif:“Die hele wêreld is haar setel”. Wees gewaarsku - die RK gaan voor die wederkoms van Christus die wêreld beheer. Johannes skryf: “… en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery” (Openb. 17:2). Hy vergelyk haar invloed met hoerery: “… en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery”(Openb.17:2). Semiramis het ook menige koning verlei om haar mag te versterk!

Die RK vereer Maria as hemelkoningin, iets waarvan die Bybel geen kennis dra nie.  Daar is nêrens enige aanduiding dat Maria tot dieselfde vlak as Jesus verhef, aanbid of verheerlik moet word nie. Sy was slegs geseënd omdat sy die Christuskind gebaar het en niks meer nie.   Daarom het die vroeë kerk van geen Mariaverering geweet nie. Die 21 apostoliese briewe van die Bybel verwys nie een maal na haar nie omdat sy geen rol in die vestiging of uitbreiding van die vroeë kerk gespeel het nie.  

Die gebede wat Rooms gesindes tot Maria bid, stuit gelowiges teen die bors. Hulle noem haar moeder van God.(Hail Mary, mother of God).Nee, duisend maal nee! ʼn Moeder bestaan altyd voor haar kind en daar was niemand voor God nie!  

Die RK leer dat sondaars wat Jesus om sondevergifnis bid nooit van verhoring seker kan wees nie omdat Hy hom eerder met geregtigheid en oordeel besig hou en die genadebetoning aan sy moeder oorlaat. Daarom kniel lidmate voor beelde van Maria en is daar aanbiddingsplekke ingerig waar sy al aan mense verskyn het. En dis nie alles onsin nie. Kyk gerus op Internet na Mary Demon. U sal geskok wees oor die demoniese bedrywigheid wat u daar sien!

Nog ʼn ding wat Protestante teen die bors stuit, is die RK se uitbeelding van Jesus as ʼn hulpelose mens - of as ʼn baba, of dood in Maria se arms of aan ʼn kruis. So ʼn negatiewe beeld sal mense maklik aan sy middelaarskap laat twyfel. Dit wek hoogstens gevoelens van meegevoel en hartseer op maar nooit van ewige hoop of ʼn vaste vertroue nie.   Geen wonder dat Roomsgesindes ʼn lewende Maria bo ʼn dooie Jesus verkies nie!

Gelowiges sal Rome se afgodiese toewyding aan die moderne Semiramis nooit begryp nie.   Daarvoor moet ʼn mens met ʼn Roomse gewete gebreinspoel wees. Hulle fabelleer oor haar stem baie met die dwaalleer van die Melekieteooreen. Dit was ʼn sekte in die vierde eeu wat die kerk probeer oortuig het dat die Drie-eenheid uit God (Vader), Christus (Seun) en Maria (middelaar) bestaan.  

In 1950 het pous Pius XII die grootste onsin oor Maria kwytgeraak toe hy in ʼn pouslike uitspraak gesê het dat haar liggaam drie dae na haar dood opgewek is en daarna ten hemel gevaar het om om as hemelkoningin op ʼn troon aan die regterhand van Christus te gaan sit.   Dis ʼn bose parallel van Jesus se opstanding en hemelvaart waarmee die Satan Jesus na die kroon steek!

Verder glo die RK dat Maria se geboorte net soos Jesus s’n bonatuurlik was en dat sy sonder sonde was. Daarom is haar bonatuurlike koms na die aarde met ʼn bonatuurlike verlating daarvan afgesluit. Die Babiloniërs het ook geglo dat Semiramis uit die dood opgestaan en ten hemel gevaar het om ʼn ereplek as hemelkoningin te beklee.

Die grootste probleem wat Protestante met die RK het, is hul verlossersfiguur. Net soos wat die Jesus wat in die Mormoonse kerk verkondig word nie die Jesus van die Bybel is nie, is die Maria van die RK nie die Bybelse Maria nie. Die Bybelse Maria was ʼn sondaar, nederig en met ʼn behoefte aan ʼn Verlosser. “My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker” (Lk.1:46,47). Net sondaars het ʼn behoefte aan ʼn Verlosser. “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom.3:23).

Augustinus skryf in die vierde eeu dat Maria in sonde gebore is en derhalwe gesterf het. Daarom moes Jesus, omdat Hy uit Maria was, ook na die vlees sterf om sonde te versoen. Sondaars kan nie verlossers wees nie. “En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Hand.4:12).  

Let daarop dat die RK se uitbeelding van Maria glad nie Joods is nie maar Babilonies. Die RK beeld haar altyd as ʼn jong vrou met blou oë en blonde hare uit.  Dit stem met afbeeldings van Semiramis uit argeologiese opgrawings ooreen. Maria word net soos Semiramis dikwels met ʼn stralekrans om die kop uitgebeeld - simbool van die songod.

Daar is al soveel fiksie en fabels aan die valse Maria toegedig, dat die ware Maria in die stortvloed van leuens verdwyn het.   Desondanks bly sy die rolmodel vir Roomse vrouelidmate wat met ʼn string gebedekrale (Rosary) 52 keer tot Maria bid sonder om die naam van Jesus een maal te noem. Volgens berekening bid ʼn toegewyde lidmaat in ʼn gemiddelde leeftyd van 70 jaar meer as een miljoen keer tot Maria!

Geen mens mag ʼn mens aanbid nie: “Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar ʼn mens” (Hand.10:25,26).   Selfs engele mag nie aanbid word nie, net God: En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ’n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God...” (Openb.19:10).

Roomse pouse en kerklui bid in weerwil van die Bybel onbeskaamd tot Maria en moedig mense daartoe aan.   Hulle glo dat sy en die sg. heiliges na hulle dood van God die reg ontvang het om gebede aan te hoor.   Nee, die Bybel sê dat gelowiges slegs vir mekaar, maar nie tot mekaar mag bid nie.   Desondanks bid Roomse lidmate onbeskaamd voor beelde van Maria en heiliges.   Pous Johannes Paulus 2 het die titel TotusTuam Maria (Alles vir jou Maria) gehad!

Roomse Katolisisme is in werklikheid nie ’n godsdiens nie. Dis ʼn kultus. En kultusse ontstaan waar mense buitengewone eerbetoon ontvang.   Die RK keer die Bybelse orde om - die persoon wat die Heilige Gees klein wil hê (Maria), maak hulle groot en die Persoon wat Hy groot wil hê (Jesus), maak hulle klein.   En daarmee pluk hulle die hart uit die Evangelie. Jesus sê: “Kom na My toe” (Mt.11:28).   Om na ʼn mens vir redding te gaan, sal mense die hel laat beërwe!  

Protestantse teoloë het bevind dat meer as 80% van die Roomse leer geensins met die Bybel ooreenstem nie. Die skamele 20% wat wel daarmee ooreenstem,hou miljoene mense wêreldwyd aan die RK gebonde.   Paulus waarsku: “Pas op dat niemand julle as ʼn buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense en nie volgens Christus nie” (Kol.2:8).

Dank God vir Protestantisme!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  __________________

   

  ONS IS OPSOEK NA ‘N UITGEWER

  VIR DIE BOEK “VOLKSREGERING” (teen normale tarief)

  Die inhoud is ‘n beskrywing van die enigste regverdige politieke bedeling vir enige  volk, hetsy klein in getalle of groot.

  Apartheid behels regverdige behandeling. Uiteraard is apartheid ingeweef in elke volk se onafhanklikheid. Dit bevat geen rassemeerder-waardigheid soos kwaad- williges voorgee nie. Ook nie onderdrukking van enigeen nie. Dit is juis erkenning van elke volk se regte en die skepping van ruimte om daardie regte te beoefen en ongehinderd uit te leef. Daar is geen rassehaat aan apartheid te koppel nie. Diegene wat rassisme aanhaal, bedoel rassehaat en probeer oproer bewerkstellig en moet ophou om vrede te probeer voorhou. Wie is verantwoordelik vir die geweld en opstand wat tans landwyd voorkom?  Geen ondersteuner van apartheid nie.

  Bostaande is 'n kort opsomming waarin die omvang en volle betekenis van apartheid beskryf is. Indien daar 'n uitgewer is wat in die uitgee van die boek belangstel, kan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. genader word.

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

   

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  Stuur u aansoek saam met ’n CV waarin u ‘n persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike kwalifikasies insluit, voor 15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die e-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Vir meer inligting:

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Rassisme is die teenoorgestelde van rassehaat en is 'n aanprysing omdat rassisme dui op kennis van rasse en die uitstekende voordele van onderskeiding uitbeeld. Dit sluit in die voordele van apartheid se onderskeiding.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2084 gaste aanlyn