Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons kan vandag saam met die Psalmdigter vra: "Sal U ons nie weer lewend maak, sodat u volk in U bly kan wees nie?" (Ps 85). En dan sê hy ook in dieselfde Psalm: "U het die ongeregtighede van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek." As verknegte Afrikanervolk moet ons ook soos hy pleit: "Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons!"

DRAAI VANDAG NOG OM!

  Ds Andrè van den Berg

"Ons staan vandag by ons eie Ebenhaeser stil - Bloedrivier.  Baie volksgenote het dit vergeet.   Ander het dit tot ’n versoeningsdag met die heidene afgeskaal.   Die Boerevolk is net soos oud-Israel aan heidene onderworpe.   Baie van ons volksgenote, selfs familielede, lek soos tjankende honde die hande van hul kastyders.   Wat het met ons volk gebeur dat ons so veragter het?   ...Tydens die volksvergadering by Mispa het Samuel drie dinge vir sy volk gesê wat ook vir die Boerevolk vandag op 16 Desember  waar is   (i) '….As julle met jul hele hart julle tot die Here bekeer…'  Ons aanbid nie ’n ander God as Israel nie.  Wat Hy vir Israel gedoen het, wil Hy ook vir die Boerevolk doen."

1 Sam.7:12

“Toe het Samuel ’n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen en dit Ebenhaeser genoem en gesê: Tot hiertoe het die Here ons gehelp”

 

’n Mens leer uit jou foute, so lui die gesegde.  Dis hoe ons in die lewe vorentoe beweeg; so ook ’n volk.   Die grootste fout is om nie uit jou foute te leer nie, want dan misluk jy.  ’n Mislukking is ’n fout wat nie reggestel is nie.   Sommige mense/volke stel foute onmiddellik reg; ander neem baie jare om dit te doen!

Oud-Israel het so ’n fout gemaak maar dit eers 20 jaar later, na baie ontberings, tydens ’n keerpunt in hul volkslewe reggestel.   1 Sam.17 vertel die verhaal van hierdie keerpunt in hul lewe.    Israel was aan hul aartsvyand, die Filistyne, onderdanig nadat hulle die ark van die verbond tydens ’n oorlog aan hulle afgestaan het.  Israel was gebroke en “die hele huis van Israel het agter die Here aan geweeklaag” (:2).

Israel was self vir dié penarie verantwoordelik.   Hulle het ’n dwase ding gedoen deur die ark van die verbond in die oorlog teen die Filistyne saam met hulle na die slagveld te neem; iets wat God hulle nie beveel het nie.   Die lewensverlies was hewig - 34,000 man het in die bloedige geveg gesneuwel; een van die grootste nederlae in Israel se geskiedenis!

Die ergste van alles was dat die Filistyne die ark gebuit het.   Hierdie heilige kis van akasiahout en goudbeslag was die versinnebeelding van God se heilige teenwoordigheid in Israel se midde.   En nou was dit weg; God was nie in hul midde nie.  Israel was verlore!   Daarom het hulle lank oor die verlies getreur.

Israel het afvallig geword en God het die Filistyne as ’n tugroede teen hulle gebruik.   Die heidene het alles wat vir Israel heilig en kosbaar was, aangetas net om te wys wie is baas.  Dit was vir die volk van God ’n bitter pil om te sluk!   God het egter ’n einde aan die heiden-heerskappy gemaak en sy volk bevry:  “Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie” (Ps.103:9).

Dit het alles begin toe die profeet Samuel ’n volksvergadering by Mispa byeengeroep het sodat Israel belydenis van hul sonde kon doen.   Dit het Israel 20 jaar geneem om by hierdie punt uit te kom, iets wat hulle baie eerder moes doen en hulle baie moeite en verdriet gespaar het.   Dis ongelukkig nie altyd maklik om sonde te bely nie.  Dis nie ons sondige aard om die knie voor die almagtige God te buig en te erken dat ons oortree het nie.   Daarvoor moet ons eers deur die wedergeboorte in Christus nuut en ons aard verander word.

Die Bybel noem twee soorte berou: “Want die droefheid volgens die wil van God werk ’n onberoulike bekering  tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood” (2 Kor.7:10).    Daar is ’n goddelike en ’n wêreldse berou.   Israel het vir 20 jaar lank wêreldse berou getoon deur hulself jammer te kry en nie oor die dinge wat hulle God aangedoen het nie.

Tydens die volksvergadering by Mispa het Samuel drie dinge vir sy volk gesê wat ook vir die Boerevolk op 16 Desember 2012 waar is   (i) “….As julle met jul hele hart julle tot die Here bekeer…” (:3)    Hulle moes doelbewus na God terugkeer.    In Luk.15:18 sê die verlore seun:  “Ek sal opstaan en na my vader gaan….” Hy het besef dat hy op die verkeerde pad was, weggedraai en die regte pad gevolg.   Dis wat Israel moes doen - erken dat hulle op die verkeerde pad was en terugdraai.

Wat het Israel op die verkeerde pad laat beland?   Afgode!   Israel moes eers van die afgode wegdraai voordat hulle na God kon draai.   Hulle kon nie beide dien nie.   Dis moeilik te glo dat ten spyte van alles wat met Israel gebeur het (die verlies van die verbondsark en hul vryheid) hulle na 20 jaar steeds afgode gedien het - Baäl en Astarte, nietige Kanaänitiese afgode.   Toe Elia die Baälpriesters by Karmel uitgedaag het, kon Baäl nie eens ’n vuur uit die hemel aansteek nie, terwyl God selfs die klippe van die altaar met vuur verteer het.

Waarom het Israel aan die afgode van hul vyand vasgeklou?  Omdat dit met seksuele toespeling gepaard gegaan het.   In die Kanaänitiese godsdiens was die bordeel en die tempel dieselfde ding.    Gevolglik is dit nie moeilik om te verstaan waarom Israel aan die afgode geheg was nie; die sondige vlees het hul lewe beheer.   Dieselfde ding gebeur ook vandag - hoeveel van ons volksgenote is nie aan pornografie verslaaf nie?   Ons kan nie Satan en God gelyk dien nie.

God duld geen afgode nie en straf oortreders tot in die vierde geslag.   Die Boerevolk is niks beter as oud-Israel nie.  Ons het met presies dieselfde oortreding as oud-Israel te kampe – afgodery!    Hoe lyk jou afgode?  Kan jy hulle op die naam noem of het jy nie die moed daarvoor nie?    Dit het Israel 20 jaar geneem om dit te doen.  En die gevolge was droewig.  Moenie dieselfde fout maak nie, maar leer uit die Woord!

Mense kla graag as hulle in ’n gemors beland.   Dis in die meeste gevalle wêreldse berou - dit wat hulle probeer het, het geboemerang.   Berou en verleentheid skeur hul uitmekaar, maar dis nie ’n goddelike berou wat hulle na Jesus laat draai nie, maar selfbejammering.

Hoe lyk die afgode in ons lewe?  Ek praat nie van Boeddha-beeldjies of iets dergeliks nie, maar moderne afgode.   Enigiets wat vir jou belangriker as God, sy Woord en sy kerk is.    Dinge wat jou van Hom af weghou, wat verhoed dat jy die Bybel bestudeer, gereeld kerktoe gaan en maak dat jy onbetrokke by jou gemeente is.   Kortom:  Dit wat jou van geestelike groei beroof.   Net jy weet!

Luister wat sê Samuel vir sy volk - plaas God eerste!   As Israel van die heidense regering oor hulle ontslae wou raak, moes hulle eerste van hul afgode ontslae raak.   Afgode is in ’n geestelike sin baie swaar en Israel het haar daaraan dood gedra.   Jesus nooi alle draers van afgode: “Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee” (Mt.11:28).

Die eerste ding wat Samuel vir Israel tydens die volksvergadering vra, is om na God toe terug te draai.  Die verlore seun se pad was weg van die vaderhuis.   Toe hy hom vasloop, keer hy daarheen terug.   Dis wat Israel moes doen.

Die tweede ding wat Samuel vir Israel sê, was om hulle nie met God se genade te misreken nie.   God straf, maar vergeef ook.   Toe die Filistyne van die byeenkoms in Mispa hoor, het hulle geweet hier kom ’n ding en in hul duisende op Israel afmarsjeer.   Israel was tot die dood toe bang vir die oormag en Samuel gevra om vir hulle by God in te tree.     Ten spyte van hul afvalligheid het hulle geweet dat gebed sake verander.

Ongelukkig beskou te veel gelowiges gebed as die laaste uitweg terwyl dit die eerste keuse behoort te wees.   Ons probeer om op ons eie uit die penarie te kom, maar niks verander nie.   Dan bid ons maar as ’n laaste opsie tot God.    Dit wat eerste moes wees, word laaste.   Geen wonder dat God ’n volk soos Israel op haar knieë gedwing het nie!

Om op jou knieë te wees, is die regte plek vir ’n gelowige om te wees want gebed beweeg die Hand wat die heelal beweeg.   Daarbenewens is geen afstand so kort as dié tussen God en ʼn gelowige bidder nie.   Gebed styg vanuit die diepste put tot in die hoogste hemel op.

Ek weet nie hoe jou lewe hier aan die einde van hierdie jaar lyk nie.  Miskien is jy ook in stryd met vyandige magte en weet nie herwaarts of derwaarts nie, veral nie wat volgende jaar gaan oplewer nie.  Wat staan jou te doen?   Luister na vers 9: “….en Samuel het die Here aangeroep vir Israel; en die Here het hom verhoor” .

Wat ’n prentjie - die Filistyne kom in hul oormag aangestorm, Samuel bid, God verhoor en stuit die vyand in hul spore.  Ebenhaeser was die Bloedrivier van die Ou Testament en ’n beslissende oomblik in die volk van God se geskiedenis.   God bepaal die toekoms: “Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here” (Spr.21:31).

Ons moet God se genade nooit vergeet nie.   Wanneer dit by die dinge van God kom, is gelowiges baie vergeetagtig.   Daarom het Samuel ’n klip as gedenkteken opgerig om Israel aan die genade van God te herinner.    Ebenhaeser het Israel aan sonde sowel as genade herinner!

Ons staan vandag by ons eie Ebenhaeser stil - Bloedrivier.  Baie volksgenote het dit vergeet.   Ander het dit tot ’n versoeningsdag met die heidene afgeskaal.   Die Boerevolk is net soos oud-Israel aan heidene onderworpe.   Baie van ons volksgenote, selfs familielede, lek soos tjankende honde die hande van hul kastyders.   Wat het met ons volk gebeur dat ons so veragter het?

Is die Boerevolk deur kerke en politici mislei?  Ja, hulle is, maar dis ook net gedeeltelik waar.   Wat is dan waar?  Dat ons, net soos oud-Israel, ’n menigte van moderne afgode begin dien het.

Wat staan ons te doen?   Om die afgode te los en in opregte berou tot God terug te keer. “En die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnegekom het nie en die hand van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel” (:13).  Toe Israel hul hande in gebed en berou saamvou, het God syne vir hulle oopgemaak.

Ons aanbid nie ’n ander God as Israel nie.   Wat Hy vir Israel gedoen het, wil Hy ook vir die Boerevolk doen.  Hy wil ons van die heidene verlos.  Kom ons vou die hande en buig die knieë voor Hom!

Amen!

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1994 gaste aanlyn