NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Daar's 'n spreekwoord wat lui: 'Jy is nie wat jy dink jy is nie; jy ís wat jy dink.' Dit is so dat mens absoluut gelei word deur sy gedagtes. Daarom moet jy dit inspan om jou lewe reg te bestuur. Wat jy nie kan wegdink nie, moet jy regdink. Jy moet leer om gedagtes vol krag te skep wat vreugde en vertroue kweek en waarmee jy kan inskakel op golflengtes wat jou lewe positief beïnvloed.

BLOED RED!

Ds Andrè vd Berg

“Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes” (Kol.1:13,14).                                

Dink jou in die volgende situasie in:  Jy ry een Vrydagmiddag van die werk af huistoe en hoor terloops oor die radio dat 30 mense op ’n geheimsinnige wyse in Indië dood is.   Daar is soveel ellende in die wêreld dat jy beswaarlik kennis neem.   Die volgende dag vertel jou buurman dat die siekte ook na Pakistan en aanliggende lande versprei en meer as 1000 mense al omgekom het.   Medici uit talle wêrelddele is daarheen op pad om te kyk wat hulle kan doen. 

Die volgende dag verneem jy dat die siekte ook na Iran, Irak en Turkye versprei het en dat die dodetal al op 80,000 staan en elke minuut styg. Maandag is die hoof koerantopskrif: Geheimsinnige siekte eis ook lewens in Europa en Engeland. Die siekte versprei soos ’n Middeleeuse plaag.   Dinsdag eis die siekte ook sy tol in Amerika en Noord-Afrika en beweeg daarna vinnig suid!   Mense is vreesbevange.  Suid-Afrika sluit sy grense en lughawens, maar dis te laat.   Die eerste sterfgeval kom in Kaapstad voor, daarna in Port Elizabeth, Kimberley, Bloemfontein, Vereeniging, Johannesburg en dan ook ...Pretoria!

Medici werk onverpoos om ’n teenmiddel te vind, maar vorder nie.  Predikante sê dat dit die straf van God is en dat mense daarby moet berus.   Dan kom die goeie nuus – dokters in Pretoria het die siekte geïdentifiseer en ’n teenmiddel kan gemaak word.  Die bloed van iemand wat nie aangetas is nie en aan ’n baie skaars bloedgroep behoort, word benodig.   Mense word dringend versoek om onverwyld na hul naaste hospitaal te gaan om hul bloed te laat toets.

Jy, jou vrou en seuntjie gaan ook.  Daar is ’n lang ry mense, maar dit gaan gou.  Dokters, verpleegsters en ander medici prik so vinnig as wat hulle kan vingers.  Ook julle vingers. Almal wag biddend in die parkeerterrein op ’n moontlike positiewe uitslag.  Mag die Here gee dat die bloed gevind word, is almal se versugting.  Mense is tot die dood toe bang!

Skielik hardloop ’n dokter uit die hospitaal en roep ’n naam uit. “Pa, dis my naam!” sê jou seuntjie.   Voordat jy tot verhaal kan kom, raap medici hom op en verdwyn met hom die hospitaal in.  Wat gaan nou gebeur?” vra jou vrou ontsteld.  Ek weet nie, kom ons gaan vind uit” sê jy.“Meneer, jou seun se bloed is skoon en is van die baie skaars groep wat ons benodig” sê ’n dokter. 

Die nuus dat die regte bloed gevind is en ’n teenmiddel gemaak kan word, versprei soos ’n veldbrand.  Mense spring op en af van vreugde, veral in die buiteland.  Meneer, ons het nie verwag dat die skenker’n minderjarige seun gaan wees nie.  Gevolglik benodig ons jou skriftelike toestemming om bloed van hom te trek”sê die dokter.

Jy teken die vorm maar sien dat die blokkie waar die aantal pinte bloed wat getrek gaan word, nie ingevul is nie.  Hoeveel pinte bloed gaan julle trek?” vra jy huiwerig.  Alles!” antwoord die dokter eerlik.   Dit voel vir jou asof die aarde onder jou padgee. “Maar u verstaan nie, dis my enigste seun!” stribbel jy teen.  Meneer, die wêreld het alles nodig. Teken asseblief!” pleit die dokter.  Jy teken teensinnig.

Wil u ’n oomblik alleen met hom hê?” vra die hospitaalkapelaan.  Julle stap ’n entjie weg,   Mammie, pappie, wat gaan aan?” vra die seuntjie benoud.  Julle verseker hom vir oulaas van julle liefde.  Wanneer mediese personeel hom wegneem skreeu hy agterna: “Pappie, mammie, waarom los julle my alleen?” ’n Paar uur later sterf hy eensaam en verlate.

Die volgende Saterdagoggendword ’n roudiens vir hom gehou.  Die kerk is nie juis vol nie.  Van die mense wat genees is, lê nog en slaap.  Ander werk in die tuin of kyk TV.   Hulle het beter dinge om te doen.  Dit voel vir jou om op te spring en uit te roep” Verskoon my, mense! My seun het vir julle gesterf en julle gee nie eens om nie!  Beteken sy dood dan vir julle so min?

Is dit nie wat God vanoggend vir die wêreld wil sê nie?

Paulus skryf oor dieselfde onderwerp aan die Kolossense: “Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes!”.

Onthou, hierdie gemeentelede was eers heidene; mense sonder Jesus en sy reinigende bloed – geestelik sterwendes.   Die woord heiden klink op die oor af glad nie goed nie; dit klink onbeskaafd en kannibaalagtig.   In my geestesoog sien ek inboorlinge wat om ’n groot kokende pot dans met ’n mens daarin!

In werklikheid is elke mens sonder Jesus ’n heiden want hy vereer ’n ander god, al is dit nie bewustelik nie.   En hierdie god is die Satan.    Gevolglik kan die mensdom in twee groepe verdeel word – diegene wat God in Jesus dien en hulle wat Hom nie dien nie, maar onder die mag van die Satan verkeer.   Soos wat die bloed van die seuntjie in die verhaal besmette mense van die dood gered het, so red die bloed van Jesus mense van ’n geestelike dood. 

Die teksvers praat van die verlossing uit die mag van die duisternis.   Dit spreek van iemand wat in doodsgevaar was en toe deur Iemand wat die mag daartoe gehad het, gered is.  Paulus noem dit ’n oorbring na die koninkryk van God. Dis ’n kragdadige handeling; juis wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het!  Hy het die mag van die Satan, daardie houvas wat hy op die mens gehad het, deur sy bloed gebreek: “….in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes”.

Dis die boodskap van die kruis. Ons word daaraan herinner dat God sy eniggebore seun so afgeteken het, dat Hy in angs uitgeroep het: “...My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Mt.27:46). Soos wat die mense in die verhaal slegs deur die bloed van die seun van die plaag bevry kon word en lewe en nie sterf nie, kan net Jesus se bloed die gif van die sonde uit ons siele kry.  

Die mense in die verhaal van die seuntjie het ’n keuse gehad – hulle kon die bloed van die seuntjie gebruik of van die hand wys.   So ons ook.   Ons word nie gedwing nie.  God dwing niemand om deur die bloed van sy Seun die geestelike dood af te weer nie.  Dis ons keuse.  Hy pleit egter: “Sê vir hulle: Sowaar as wat Ek leef….Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë!  Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel?” (Eseg.33:11).

Is jy dankbaar or die verlossing wat God se Seun gebring het?   Getuig jou lewe daarvan?   Toe dit in die verhaal bekend geword het dat ’n teenmiddel vir die plaag gevind is, was mense so bly dat hulle op en afgespring het.  Dis wat ons nou en elke dag in die gees moet doen; op en af van blydskap spring!

BLOED RED!

Ds Andrè vd Berg

“Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes” (Kol.1:13,14).                                

Dink jou in die volgende situasie in:  Jy ry een Vrydagmiddag van die werk af huistoe en hoor terloops oor die radio dat 30 mense op ’n geheimsinnige wyse in Indië dood is.   Daar is soveel ellende in die wêreld dat jy beswaarlik kennis neem.   Die volgende dag vertel jou buurman dat die siekte ook na Pakistan en aanliggende lande versprei en meer as 1000 mense al omgekom het.   Medici uit talle wêrelddele is daarheen op pad om te kyk wat hulle kan doen. 

Die volgende dag verneem jy dat die siekte ook na Iran, Irak en Turkye versprei het en dat die dodetal al op 80,000 staan en elke minuut styg. Maandag is die hoof koerantopskrif: Geheimsinnige siekte eis ook lewens in Europa en Engeland. Die siekte versprei soos ’n Middeleeuse plaag.   Dinsdag eis die siekte ook sy tol in Amerika en Noord-Afrika en beweeg daarna vinnig suid!   Mense is vreesbevange.  Suid-Afrika sluit sy grense en lughawens, maar dis te laat.   Die eerste sterfgeval kom in Kaapstad voor, daarna in Port Elizabeth, Kimberley, Bloemfontein, Vereeniging, Johannesburg en dan ook ...Pretoria!

Medici werk onverpoos om ’n teenmiddel te vind, maar vorder nie.  Predikante sê dat dit die straf van God is en dat mense daarby moet berus.   Dan kom die goeie nuus – dokters in Pretoria het die siekte geïdentifiseer en ’n teenmiddel kan gemaak word.  Die bloed van iemand wat nie aangetas is nie en aan ’n baie skaars bloedgroep behoort, word benodig.   Mense word dringend versoek om onverwyld na hul naaste hospitaal te gaan om hul bloed te laat toets.

Jy, jou vrou en seuntjie gaan ook.  Daar is ’n lang ry mense, maar dit gaan gou.  Dokters, verpleegsters en ander medici prik so vinnig as wat hulle kan vingers.  Ook julle vingers. Almal wag biddend in die parkeerterrein op ’n moontlike positiewe uitslag.  Mag die Here gee dat die bloed gevind word, is almal se versugting.  Mense is tot die dood toe bang!

Skielik hardloop ’n dokter uit die hospitaal en roep ’n naam uit. “Pa, dis my naam!” sê jou seuntjie.   Voordat jy tot verhaal kan kom, raap medici hom op en verdwyn met hom die hospitaal in.  Wat gaan nou gebeur?” vra jou vrou ontsteld.  Ek weet nie, kom ons gaan vind uit” sê jy.“Meneer, jou seun se bloed is skoon en is van die baie skaars groep wat ons benodig” sê ’n dokter. 

Die nuus dat die regte bloed gevind is en ’n teenmiddel gemaak kan word, versprei soos ’n veldbrand.  Mense spring op en af van vreugde, veral in die buiteland.  Meneer, ons het nie verwag dat die skenker’n minderjarige seun gaan wees nie.  Gevolglik benodig ons jou skriftelike toestemming om bloed van hom te trek”sê die dokter.

Jy teken die vorm maar sien dat die blokkie waar die aantal pinte bloed wat getrek gaan word, nie ingevul is nie.  Hoeveel pinte bloed gaan julle trek?” vra jy huiwerig.  Alles!” antwoord die dokter eerlik.   Dit voel vir jou asof die aarde onder jou padgee. “Maar u verstaan nie, dis my enigste seun!” stribbel jy teen.  Meneer, die wêreld het alles nodig. Teken asseblief!” pleit die dokter.  Jy teken teensinnig.

Wil u ’n oomblik alleen met hom hê?” vra die hospitaalkapelaan.  Julle stap ’n entjie weg,   Mammie, pappie, wat gaan aan?” vra die seuntjie benoud.  Julle verseker hom vir oulaas van julle liefde.  Wanneer mediese personeel hom wegneem skreeu hy agterna: “Pappie, mammie, waarom los julle my alleen?” ’n Paar uur later sterf hy eensaam en verlate.

Die volgende Saterdagoggendword ’n roudiens vir hom gehou.  Die kerk is nie juis vol nie.  Van die mense wat genees is, lê nog en slaap.  Ander werk in die tuin of kyk TV.   Hulle het beter dinge om te doen.  Dit voel vir jou om op te spring en uit te roep” Verskoon my, mense! My seun het vir julle gesterf en julle gee nie eens om nie!  Beteken sy dood dan vir julle so min?

Is dit nie wat God vanoggend vir die wêreld wil sê nie?

Paulus skryf oor dieselfde onderwerp aan die Kolossense: “Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes!”.

Onthou, hierdie gemeentelede was eers heidene; mense sonder Jesus en sy reinigende bloed – geestelik sterwendes.   Die woord heiden klink op die oor af glad nie goed nie; dit klink onbeskaafd en kannibaalagtig.   In my geestesoog sien ek inboorlinge wat om ’n groot kokende pot dans met ’n mens daarin!

In werklikheid is elke mens sonder Jesus ’n heiden want hy vereer ’n ander god, al is dit nie bewustelik nie.   En hierdie god is die Satan.    Gevolglik kan die mensdom in twee groepe verdeel word – diegene wat God in Jesus dien en hulle wat Hom nie dien nie, maar onder die mag van die Satan verkeer.   Soos wat die bloed van die seuntjie in die verhaal besmette mense van die dood gered het, so red die bloed van Jesus mense van ’n geestelike dood. 

Die teksvers praat van die verlossing uit die mag van die duisternis.   Dit spreek van iemand wat in doodsgevaar was en toe deur Iemand wat die mag daartoe gehad het, gered is.  Paulus noem dit ’n oorbring na die koninkryk van God. Dis ’n kragdadige handeling; juis wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het!  Hy het die mag van die Satan, daardie houvas wat hy op die mens gehad het, deur sy bloed gebreek: “….in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes”.

Dis die boodskap van die kruis. Ons word daaraan herinner dat God sy eniggebore seun so afgeteken het, dat Hy in angs uitgeroep het: “...My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Mt.27:46). Soos wat die mense in die verhaal slegs deur die bloed van die seun van die plaag bevry kon word en lewe en nie sterf nie, kan net Jesus se bloed die gif van die sonde uit ons siele kry.  

Die mense in die verhaal van die seuntjie het ’n keuse gehad – hulle kon die bloed van die seuntjie gebruik of van die hand wys.   So ons ook.   Ons word nie gedwing nie.  God dwing niemand om deur die bloed van sy Seun die geestelike dood af te weer nie.  Dis ons keuse.  Hy pleit egter: “Sê vir hulle: Sowaar as wat Ek leef….Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë!  Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel?” (Eseg.33:11).

Is jy dankbaar or die verlossing wat God se Seun gebring het?   Getuig jou lewe daarvan?   Toe dit in die verhaal bekend geword het dat ’n teenmiddel vir die plaag gevind is, was mense so bly dat hulle op en afgespring het.  Dis wat ons nou en elke dag in die gees moet doen; op en af van blydskap spring!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 940 gaste aanlyn