NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Hy wat op homself vertrou is verlore; hy wat op God vertrou is tot alles in staat. Maar waarom is ons vertroue so swak dat ons elke liewe dag van voor af moet leer om God te vertrou? Het Hy dan nie gister sy betroubaarheid bewys nie? En eergister? En die dag tevore? Vertrou op God met jou hele lewe en spring aan die werk!

DIE NADERENDE VOETSTAPPE VAN DIE ANTICHRIS

Ds A.E. vd Berg

1.   Die Europese Unie

Ná die Tweede Wêreldoorlog het Europeërs ernstig na eenheid gestreef om die gruwelvorm van nasionalisme wat hulle beleef het te genees.   Dit het Robert Schumann en ʼn paar vooraanstaande politici ʼn gesamentlike verklaring in Mei 1950 laat uitreik - die Schumannverklaring waarvolgens ʼn tussen-staatsorganisasie geskep sou word om Europa te herorganiseer.

 ʼn Jaar later het die ESSG (Europese Steenkool en Staalgemeenskap) met die Verdrag van Parys tot stand gekom.   Dis deur België, Frankryk, Italië, Nederland, Wes-Duitsland en Luxemburg onderteken wat in 1957 tot verdere samewerking met die ondertekening van die Verdrag van Rome gelei het.

 Die Verdrag van Rome was die geboorte-uur van die Europese Unie (EU) wat Europa berekend in die rigting van strukturele eenheid begin dryf het.   Die EU is ʼn internasionale organisasie van etlike lidlande wat onderlinge ekonomiese, politieke en geregtelike samewerkingsooreenkomste vir Europa beding.

 Dit het daarna talle Europese- en aanliggende lande in ʼn administratiewe magsblok saamgesnoer. Dit het ʼn eie geldeenheid wat deur 16 van die lidlande as geldeenheid gebruik word. Op handelsgebied is die EU ʼn enkel mark met gemeenskaplike handelsooreenkomste wat ʼn Europa sonder grense nastreef.  

Die Verdrag van Maastricht het ʼn algemene Europese burgerskap geskep en die grondslag vir samewerking op die gebied van buitelandse sake, landsveiligheid en regspleging gelê. Verskeie ander verdrae is later gesluit.

 Die Verdrag van Lissabon (2007) het wel enkele paaie vergemaklik, maar in werklikheid geen nuwe horisonne bewerkstellig nie.   Baie Europeërs was verontrus oor die grondwetlike patriotisme van ʼn vorige verdrag wat bloot in die nuwe een voortgesit is.

 Grondwetlike patriotisme is ʼn filosofie wat ontwerp is om nasionalisme met internasionalisme te vervang. Daarom moedig die EU lidlande aan om hul eie nasionalisme opsy te skuif en hul vir ʼn federale staat te beywer ten einde Europese ryksburgers te kweek.

 

2.   Wie swaai die septer?

Net voor die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog het invloedryke Duitse sakelui en Nazi militariste geheime vergaderings met Roomse bankiers gevoer om die oorlog te help befonds.   Die Roomse Kerk(RK) het ingestem.

 Die ideologie van die oppermagtige mens het miljoene Duitsers begeester en Hitler aangespoor om die droom van ʼn Derde Duitse ryk te verwesenlik. Dit het tot ʼn oorlog gelei waarin nagenoeg 50 miljoen mense hul lewe verloor het!

 Na die beëindiging van hierdie oorlog is Duitsland gedemilitariseer. Dit was egter van korte duur. Met die aanvang van die Koue Oorlog het die Weste gevrees dat Rusland Wes-Europa kon binnedring en is Duitsland se straf opgehef en in die Noord Atlantiese Verdragsorganisasie (NAVO) opgeneem om Amerika in die prentjie en Rusland daar uit te hou.  

 Duitsland het geleidelik van haar na-oorlogse verdraagsame vredesvoorkoms en boetedoeninghouding wegbeweeg en weer vir wêreld-leierskap begin beywer. Sy maak sedertdien van alle denkbare metodes gebruik om haar doelwit te bereik, selfs van kanale waarin niemand ʼn Duitse jakkals verwag nie!  

 Die vrees vir Duitsland is terug. Sy het tans meer mag as ooit sonder om een skoot te skiet.   Die EU is die enigste gesagsliggaam wat haar moontlik kan bedwing. Dit sal nie gebeur nie omdat die EU ʼn Duitse ontwerp is en Duitsland se rol te groot is. Die EU is vir praktiese redes Duitsland en Duitsland die EU.

Die EU dwing gedurig sy standaarde op die wêreld af. Sy opspraakwekkende oorwinning oor Microsoft ʼn paar jaar gelede het die verhoog vir ʼn verenigde Europa begin regskuif. Benewens die magsvertoon op die wêreldverhoog, was dit ook ʼn bedekte oorlogverklaring teen Amerika - die EU skryf die reëls vir die besigheidswêreld voor!

 Besighede wat met Europa handel wil dryf, moet aan die reëls van die EU gehoor gee. Die EU skryf nie net aan internasionale besigheidsondernemings voor nie, maar deel ook soos ʼn skeidsregter links en regs strafskoppe uit. En omdat sulke ondernemings nie kan bekostig om die Europese mark te verloor nie, val hulle by die EU se reëls en regulasies in.

3. Die Europese huis

Propaganda maak dikwels van metafore gebruik. Die Europese huis is so ʼn een om Europeërs by internasionale politiek te betrek.   Europa word as ʼn huis wat gebou en voltooi moet word voorgestel.   Duitsland het die eerste verdieping gebou en ander lidlande moet volg.   Die huis staan egter op Duitse bodem. Gevolglik bly dit wat gebou word, in werklikheid Duits.

 Die EU is die eerste nie-imperiale ryk in wording.   Ander ryke het met dwang onder ʼn sentrale regering tot stand gekom. Baie lidlande besef dat Europa voor die deur van ʼn nuwe orde staan wat vernietigende politieke- en ekonomiese gevolge gaan hê. Wanneer hierdie ryk gevorm is, gaan Europeërs tot hulle skok ontdek dat daar nie meer ʼn Frankryk, Nederland of Poland is nie, maar slegs ʼn Duits georkestreerde wêreldryk!

 Gevolglik is die EU die mees ondemokratiese organisasie ter wêreld. Margaret Thatcher het die EU jare gelede skerp gekritiseer en lidlande gewaarsku om hul regeermag te beskerm ten einde te verhoed dat hul in ʼn groter geheel verdwyn.

 Die Nazi’s het nooit van die toneel verdwyn soos wat algemeen geglo is nie. Dit het net ondergronds gegaan.   Hulle het met verloop van tyd ʼn wêreldwye netwerk van besigheidsfronte op die been gebring wat deur buitelanders befonds is. Die ooreenkoms tussen die EU se doen en late en die Nazi’s se doelwit om Duitsland as oppergesaghebber in Europa te vestig, is ooglopend.

 Die EU is niks anders as ʼn gematigde weergawe van die eertydse Sowjetunie nie.   Hul meer as 80,000 bladsye van reëls en regulasies kom op niks anders as staatsbeheer neer nie. Dis onbeskaamd sosialisme. Die EU is stelselmatig besig om demokrasie te vernietig en is in werklikheid ʼn wisselvorm van sosialisme waar ʼn groep uitgesoekte burgers die politiek beheer.

4. Die Roomse Kerk

Die wêreld is op die vooraand van ʼn verenigde Europa wat tot die grootste mensevervolging in die geskiedenis gaan lei. Al wat ontbreek, is ʼn samebindende ideologie.   Daarvoor gaan ʼn beproefde resep gebruik word wat heersers deur die eeue ongekende mag besorg het - Roomse Katolisisme!Laasgenoemde is besig om baie veld te wen. Almal wat Europa in die verlede staatkundig wou verenig, was Roomsgesind; van Karel die Grote tot by die Franse Rewolusie en van Napoleon tot by Von Bismarck.  

 Die Roomse Kerk (RK) se vingerafdrukke kom oral op die EU voor. Alle invloedryke posisies word deur Roomsgesindes beklee. Al wat nog vir ʼn verenigde Europa ontbreek, is ʼn krisis en daarvoor sal die RK sorg. ʼn Eertydse Belgiese sosialis Paul-Henri Spaak het gesê dat Europa net ʼn baie sterk leier benodig. Hy moet egter so invloedryk wees, dat hy almal se steun sal geniet, ongeag of hy ʼn engel of ʼn duiwel is!  

 Die EU het die RK nodig om al die los stukke aanmekaar te werk. Daarsonder sal die EU uitmekaar val en die pous weet dit al te goed.   Daarom dring hy gedurig daarop aan dat Europa na Roomse Katolisisme moet terugkeer om die lont van hoop vir die wêreld aan te steek. Dit gaan bitter gevolge inhou.  Elke tree wat die Vatikaan gee, is gevaarlik!

 Nogtans word Europese leiers herhaaldelik opgeroep om na hul geestelike wortels van oorsprong terug te keer. Min van hulle weet dat hierdie wortels in bloedgrond staan - ʼn doodsakker van moord, verdrukking, marteling en politieke onderwerping. Geen staatshoof het al ooit by samewerking met die RK gebaat nie.  

 Die RK laat in werklikheid Europa se donker eeue herleef.   Die Vatikaan dwing haar wil toenemend op lidlande af. Die EU se EUROPARL TV wat in 20 tale uitsaai, is deurtrek van Roomse Katolisisme.

5. Die laaste herlewing

Die sewe heuwels van Rome versinnebeeld die sewe herlewings van die Heilige Romeinse Ryk (HRR).   Die eerste herlewing was tydens die bewind van keiser Justinianus toe hy o.a. Rome in 554nC herbou en dit ryksherbou genoem het.  

Die tweede herlewing was onder Karel die Grote (800nC), die derde onder Otto die Grote (962nC) en die vierde onder Karel V. Die vyfde herlewing was onder Napoleon.   Hitler en Mussolini se skrikbewind was die sesde herlewing.Die laaste herlewing is voor die deur –ʼn unie van 10 volkstate.

 Tien nasies gaan uit die gebied van die ou Romeinse ryk ʼn magsgroep vorm wat die ganse mensdom gaan onderwerp. Hulle kom almal uit EU geledere. Op die oomblik verhoed die samevoeging van swak en sterk lidlande doeltreffende optrede. Die EU kan selfs weens sy eie gewig ineenstort indien ʼn oplossing nie gevind word nie. Gevolglik is hergroepering die enigste uitweg.

 Die Verdrag van Maastricht wat as die verdrag van Europese eenheid gehuldig word, maak met paragraaf 7 ʼn gevaarlike deur oop. Dit laat ʼn beperkte aantal lidlande (minimum agt) toe om sonder meerderheidstoestemming versnelde samewerking te bewerkstellig.

 Die EU Observer (24/3/2010) rapporteer dat 10 van die lidlande besig is om reëls vir so ʼn versnelde samewerking op te stel. Ander lidlande sal gedwing word om by een van die 10 groepe in te val al is dit nie in meerderheidsbelang nie.  

6. ʼn Bybelse vervulling

 Openb.17 is besig om in vervulling te gaan.   Die vrou wat Johannes in hierdie visioen sien, is ʼn stad.   Rome staan as die stad op sewe heuwels bekend. Dis baie duidelik dat Roomse Katolisisme net voor die wederkoms van Christus ʼn bose houvas op die mensdom gaan verkry. Sy word as ʼn vrou met ongekende mag versinnebeeld (:1) en een wat almal verlei (:2).Haar verleidingsmag word met hoerery en dronkenskap versinnebeeld. Sy gaan magshebbers bedwelm om aan haar wil te voldoen.  

 Feitlik elke land in die wêreld het nie net ʼn ambassadeur in Rome nie, maar ook in die Vatikaanstad.   Amerika moes selfs van haar grondwet afwyk om ʼn ambassadeur daar aan te stel!

 Johannes sien dat die vrou op ʼn skarlakenrooi dier sit en oor groot rykdom beskik (:3,4). Skarlaken en rooi was die amptelike kleure van die Romeinse keisers en versinnebeeld die regeermag waaroor die vrou beskik. Die laaste kerk gaan ʼn onheilige kerkstaat-eenheid wees.  

 Johannes sien dat die bloed van gelowiges haar rasend opgewonde maak. Die RK het vir 1,260 jaar godsdienstig oor Europa geheers (538-1798) en miljoene teenstanders laat doodmaak. Tydens die Roomse Inkwisisie is meer as 3 miljoen mense in Spanje alleen vervolg en van die kerk ʼn duif met roofvoël instinkte gemaak!

 Hoe meer van die RK se bedenklike geskiedenis kennis geneem word, hoe duideliker word Openb.17:

En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.   Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier” (Openb.17:12,13).

 Die EU gaan binnekort ʼn samestellingsverandering ondergaan met 10 groepe elkeen onder leiding van ʼn kommissaris. Dit sal op ʼn konfederasie van state uitloop.   Alhoewel hulle nie noodwendig konings met koninkryke gaan wees nie, sal hulle hul mag van die Antichris ontvang om die Inkwisisie van ouds te laat herleef.

Slot

Die Antichris, die dier uit die see (Openb.13:1-10) kom uit EU geledere en word deur die RK as die valse profeet en dier uit die aarde (Openb.13:11-18) gerugsteun. Al lyk dit asof die EU met slakkepas beweeg, is dit besig om die grootste staatkundige mag ter wêreld te word – die ryk van die Antichris!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 822 gaste aanlyn