NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"As jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, en dit in besit neem en daarin woon en dan sê: Ek wil 'n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel wat die HERE jou God sal verkies: uit jou midde van jou broers; jy mag geen uitlander, wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie" – Deuteronomium 17: 14-15

TOE DIE GORDYN SKEUR

Ds A.E. van den Berg

En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn”(Mt.27:51-53).

“en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was” (Hebr.2:15).

Alle mense is bang vir die dood omdat dit almal se pad op een of ander tyd kruis.  Daarom doen mense alles om dit so ver as moontlik uit te stel. Die mens is soos ʼn bergklimmer; solank as wat hy die greep teen die rotswand behou, leef hy.  As hy dit verloor, val hy. Die dood is om die greep te verloor. Almal val.

Gelowiges val in die arms van God:

En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham”  (Luk.16:22).

Ongelowiges stort in die doderyk:

En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.” (Luk.16:23).

Ons lees dat Jesus aarde toe gekomhet om sondaars van ʼn ewige verderf te red. 

“Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was” (Luk.19:10).

Dis egter nie al rede nie, maar nog ʼn rede wat grootliks misgekyk word- om mense van die vrees vir die dood te bevry:

“...en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was”(Hebr.2:15).

Geen mens vrees die dood meer as ongelowiges nie.  En met rede want hulle weet wat met hulle gaan gebeur as hulle die greep op die lewe verloor.  Desondanks tree hulle terwyl hulle kan, nie voorkomend op nie.

Hand.16 vertel van ʼn Griekse tronkbewaarder wat besef dat hy verlore is en in die doderyk gaan afstort.  Hy vra vir Paulus en Silas:

“... Menere, wat moet ek doen om gered te word?

Hulle antwoord:  

“... Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin” (:30,31).

Die bekering is al wat verhoed dat as jy jou greep op die lewe verloor, jy jou nie op die rotse van verdoemenis te pletter gaan val nie. Moenie uitstel nie want jy weet nooit wanneer jy hierdie greep gaan verloor nie.

Hebreërs stel dit as ʼn feit dat Jesus mense van die vrees vir die dood verlos het.  Maar hoe?  Deur self daardeur te gaan! Dit was God se wil dat sy Seun greep moes verloor sodat ons greep kon vind.  Ons gaan  almal die greep op die lewe verloor.  Dis almal se straf.  Daar is egter een groot verskil; gelowiges verloor dit eenmaal en ongelowiges vir ewig!

Op die dag van die kruisiging het die voorhangsel in die tempel in twee geskeur.  Hierdie voorhangsel was volgens 1 Kon.6 ʼn reuse gordyn van 15 meter hoog en 10 meter breed wat die heilige van die allerheiligste deel in die tempel van mekaar geskei het. Hierdie deel was so heilig dat die hoëpriester bv. net eenmaal per jaar daar kon ingaan. 

ʼn Mens kan die verwarring indink toe daardie gordyn middeldeur skeur, juis in die tyd toe die priesters ingegaan het om die wierookaltaar aan die brand te steek.  Skielik kon hulle tot in die allerheiligste sien!  In ons   geestesoog sien ons hoe die priesters paniekbevange vlug.  Sommige kon selfs glo dat dit die dag van hul dood was omdat hulle God gesien het!

ʼn Mens dink hier aan Jesaja:

“...Wee my, ek is verlore! Want ek is ’n man onrein van lippe en woon onder ’n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien!” (Jes.6:5).

Waarom het die gordyn geskeur?  Was dit per ongeluk?  Nee God het ʼn boodskap daarmee gehad – die rol van die priesters was uitgedien.  Die priester het op die Groot Versoendag die volk se sonde simbolies op ʼn bok geplaas en dit daarna geslag.  Die bloed is in ʼn bakkie opgevang, na die allerheilige deel van die tempel geneem en as ʼn versoening vir sondes op die verbondsark gesprinkel. 

Elkeen wat die bloed gesien het, het geweet dat die bok in hulle plek gesterf het.  Dit was asof hulle eie bloed vir versoening gevloei het. Vandaar die term sondebok- die onskuldige dra die straf van skuldiges.

Christus het homself geoffer en die volmaakte Hoëpriester geword.  Dit was vir die volk nie nodig om God voortaan deur ʼn priester te nader nie.  Hulle kon direk gaan – die gordyn was oop!  Deur Jesus se sterwe is die pad na die hemel oop, so oop soos die geskeurde gordyn!

Die Roomse leer dat mense slegs deur Maria na God gaan, skreeu teen hierdie Bybelwaarheid. Die Roomse Kerk (RK) werk as’t ware die gordyn weer aan mekaar en maak Maria die hoëpriester. God maak die pad na Hom toe oop en die RK maak dit weer toe!

Mt.27 noem ʼn tweede skokgebeure wat in Jerusalem plaasgevind het nl. grafte wat tydens ʼn aardbewing oopgegaan en gelowiges wat daaruit opgestaan het.  Hoe wonderlik dat die inhoud van die vermurwe grafte vorm aangeneem het, waarskynlik in verheerlikte liggaamsvorm.  Hulle wag egter totdat Jesus opstaan en verskyn daarna in die stad; wat ʼn skok!

Die doel hiervan was ʼn les – Jesus het die dood oorwin.  Alle gelowiges sal soos daardie Jerusalem-dooies weer lewendig word.  Jesus sê vir Martha by die graf van haar boer:

“... Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie” (Joh.11:25,26).

Wat ʼn heuglike oomblik is dit nie vir elke sportster om ʼn oorwinnaarstrofee omhoog te hou nie – ek het gewen!   Hierdie dooies was Jesus se oorwinnaarstrofee – Hy het Satan gewen.    Gelowiges leer hieruit ʼn gerusstellende les:  Die dood is nie die einde van alles nie!  Al verloor jy jou greep teen die gladde wand van die lewe, val jy onmiddellik in die arms van ʼn liefdevolle God.

Is jy bang vir die dood?  Onthou dat Jesus jou deur sy opstanding van die vrees daarvan bevry het.  Glo jy dit?  Hoe lyk jou vingers? Spierwit soos wat jy worstel om teen die gladde wand van die lewe ʼn greep op die lewe te behou?

Paulus sê vir die tronkbewaarder in Filippi:

“Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word...” 

Dis dieselfde boodskap vir almal wat so naarstiglik klou om greep in die lewe te behou.  Hou op! Glo in die Here Jesus en los jou verbete greep. Jesus sorg nie net vir jou op die aarde nie maar ook na die dood omdat Hy self uit die dood opgestaan het.  

 

TOE DIE GORDYN SKEUR

Ds A.E. van den Berg

En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn”(Mt.27:51-53).

“en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was” (Hebr.2:15).

Alle mense is bang vir die dood omdat dit almal se pad op een of ander tyd kruis. Daarom doen mense alles om dit so ver as moontlik uit te stel. Die mens is soos ʼn bergklimmer; solank as wat hy die greep teen die rotswand behou, leef hy. As hy dit verloor, val hy. Die dood is om die greep te verloor. Almal val.

Gelowiges val in die arms van God:

En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham”  (Luk.16:22).

Ongelowiges stort in die doderyk:

En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.” (Luk.16:23).

Ons lees dat Jesus aarde toe gekomhet om sondaars van ʼn ewige verderf te red. 

“Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was” (Luk.19:10).

Dis egter nie al rede nie, maar nog ʼn rede wat grootliks misgekyk word- om mense van die vrees vir die dood te bevry:

“...en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was”(Hebr.2:15).

Geen mens vrees die dood meer as ongelowiges nie.  En met rede want hulle weet wat met hulle gaan gebeur as hulle die greep op die lewe verloor.  Desondanks tree hulle terwyl hulle kan, nie voorkomend op nie.

Hand.16 vertel van ʼn Griekse tronkbewaarder wat besef dat hy verlore is en in die doderyk gaan afstort.  Hy vra vir Paulus en Silas:

“... Menere, wat moet ek doen om gered te word?

Hulle antwoord:

“... Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin” (:30,31).

Die bekering is al wat verhoed dat as jy jou greep op die lewe verloor, jy jou nie op die rotse van verdoemenis te pletter gaan val nie. Moenie uitstel nie want jy weet nooit wanneer jy hierdie greep gaan verloor nie.

Hebreërs stel dit as ʼn feit dat Jesus mense van die vrees vir die dood verlos het.  Maar hoe?  Deur self daardeur te gaan! Dit was God se wil dat sy Seun greep moes verloor sodat ons greep kon vind. Ons gaan almal die greep op die lewe verloor.  Dis almal se straf.  Daar is egter een groot verskil; gelowiges verloor dit eenmaal en ongelowiges vir ewig!

Op die dag van die kruisiging het die voorhangsel in die tempel in twee geskeur.  Hierdie voorhangsel was volgens 1 Kon.6 ʼn reuse gordyn van 15 meter hoog en 10 meter breed wat die heilige van die allerheiligste deel in die tempel van mekaar geskei het. Hierdie deel was so heilig dat die hoëpriester bv. net eenmaal per jaar daar kon ingaan. 

ʼn Mens kan die verwarring indink toe daardie gordyn middeldeur skeur, juis in die tyd toe die priesters ingegaan het om die wierookaltaar aan die brand te steek.  Skielik kon hulle tot in die allerheiligste sien!  In ons   geestesoog sien ons hoe die priesters paniekbevange vlug.  Sommige kon selfs glo dat dit die dag van hul dood was omdat hulle God gesien het!

ʼn Mens dink hier aan Jesaja:

“...Wee my, ek is verlore! Want ek is ’n man onrein van lippe en woon onder ’n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien!” (Jes.6:5).

Waarom het die gordyn geskeur? Was dit per ongeluk?  Nee God het ʼn boodskap daarmee gehad – die rol van die priesters was uitgedien. Die priester het op die Groot Versoendag die volk se sonde simbolies op ʼn bok geplaas en dit daarna geslag.  Die bloed is in ʼn bakkie opgevang, na die allerheilige deel van die tempel geneem en as ʼn versoening vir sondes op die verbondsark gesprinkel. 

Elkeen wat die bloed gesien het, het geweet dat die bok in hulle plek gesterf het.  Dit was asof hulle eie bloed vir versoening gevloei het. Vandaar die term sondebok- die onskuldige dra die straf van skuldiges.

Christus het homself geoffer en die volmaakte Hoëpriester geword. Dit was vir die volk nie nodig om God voortaan deur ʼn priester te nader nie.  Hulle kon direk gaan – die gordyn was oop!  Deur Jesus se sterwe is die pad na die hemel oop, so oop soos die geskeurde gordyn!

Die Roomse leer dat mense slegs deur Maria na God gaan, skreeu teen hierdie Bybelwaarheid. Die Roomse Kerk (RK) werk as’t ware die gordyn weer aan mekaar en maak Maria die hoëpriester. God maak die pad na Hom toe oop en die RK maak dit weer toe!

Mt.27 noem ʼn tweede skokgebeure wat in Jerusalem plaasgevind het nl. grafte wat tydens ʼn aardbewing oopgegaan en gelowiges wat daaruit opgestaan het. Hoe wonderlik dat die inhoud van die vermurwe grafte vorm aangeneem het, waarskynlik in verheerlikte liggaamsvorm. Hulle wag egter totdat Jesus opstaan en verskyn daarna in die stad; wat ʼn skok!

Die doel hiervan was ʼn les – Jesus het die dood oorwin.  Alle gelowiges sal soos daardie Jerusalem-dooies weer lewendig word.  Jesus sê vir Martha by die graf van haar boer:

“... Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie” (Joh.11:25,26).

Wat ʼn heuglike oomblik is dit nie vir elke sportster om ʼn oorwinnaarstrofee omhoog te hou nie – ek het gewen!  Hierdie dooies was Jesus se oorwinnaarstrofee – Hy het Satan gewen.    Gelowiges leer hieruit ʼn gerusstellende les:  Die dood is nie die einde van alles nie!  Al verloor jy jou greep teen die gladde wand van die lewe, val jy onmiddellik in die arms van ʼn liefdevolle God.

Is jy bang vir die dood?  Onthou dat Jesus jou deur sy opstanding van die vrees daarvan bevry het.  Glo jy dit?  Hoe lyk jou vingers? Spierwit soos wat jy worstel om teen die gladde wand van die lewe ʼn greep op die lewe te behou?

Paulus sê vir die tronkbewaarder in Filippi:

“Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word...” 

Dis dieselfde boodskap vir almal wat so naarstiglik klou om greep in die lewe te behou.  Hou op! Glo in die Here Jesus en los jou verbete greep. Jesus sorg nie net vir jou op die aarde nie maar ook na die dood omdat Hy self uit die dood opgestaan het.  

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1472 gaste aanlyn