NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Hulle wat nie bid wanneer die son skyn nie, sal ook nie weet hoe om te bid wanneer die wolke saampak nie. As jy in goeie tye getrou in jou verhouding met God wandel, sal die wolke nooit so dik pak dat jy nie sy Ligstrale daardeur sal kan sien nie.

AS FONDAMENTE OMGEKEER WORD

“Wat is sg. regstellende aksie anders as omgekeerde diskriminasie of swart bemagtiging as gewettigde onreg?   God haat onreg!”

Ds Andrè vd Berg

“As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?.... die opregtes sal sy aangesig sien”(Ps.11:3,7)

Ons het vandag met ʼn reuse vertrouensprobleem te kampe jy weet nie meer wie om te vertrou nie. Kyk maar net hoeveel politici en kerklui het ons al verraai, onderkruip en benadeel - almal mense wat ons in die verlede vertrou het.   Die beryming van Ps.146 is so waar: “Moet op prinse nie vertrou nie…”

Ps.11 vertel van ʼn man wat Iemand 100% vertrou het.  Dawid het sy onbekende toekoms aan ʼn bekende God toevertrou nie.  “Werp dan julle vertroue, wat ʼn groot beloning het, nie weg nie” (Heb.10:35). Geloof en vertroue is twee kante van dieselfde munt.  Om in die geloof te leef, moet gelowiges soos Dawid God se sorg en almag vertrou soos uit Ps.11 duidelik blyk.

 

Die opskrif Wees nie kleingelowige nie!  kan ook Die geloofsvertroue van ʼn enkeling in God lui.  In dié psalm is daar een persoon op die voorgrond teen die agtergrond van baie twyfelaars.  Ps.11 fokus op dié man se geloofsvertroue en leer ons dat as ons God as Vader het, Hy ʼn geestelike raamwerk om ons bou sodat ons nie in krisistye uitmekaar val nie.

Ps.11 is tydens ʼn burgeroorlog geskryf.  Absolom het teen sy vader opgestaan om die koningskap met mag te verkry en ondersteuners gehad.  Burgeroorlog is die lelikste van alle oorloë omdat volksgenote dan die vyand word.  Absolom en sy opstandelinge (goddeloses) was gereed om aan te val.  Dawid se manskappe (regverdiges) was oor hul koning se veiligheid begaan en by hom gepleit om na die Sionsberg te vlug.

Ps.11 beskryf hierdie burgeroorlog as ʼn gebou waarvan die fondamente omgegooi is.  Die manne wou hê dat Dawid moes vlug.  I.p.v. na die veiligheid van ʼn berg te vlug, het Dawid na God gevlug: “ ʼn Vaste burg is onse God, ons skuil in Hom die sterke” (Ges.265) - ʼn toonbeeld van vertroue vir sy volk!

Dawid leer gelowiges ʼn belangrike les: Moenie vir goddeloses bang wees nie, al is hulle ook baie; God sal met hulle afreken!  Sy troon en tempel is nie verniet in die hemel nie - Hy is deeglik bewus van die goddelose se optrede en hulle gaan nie skotvry daarvan afkom nie.  Hulle dag kom vir seker!

Dawid vertrou God reg van die begin af.  Die openingsvers lui: “By die Here skuil ek”.  Regverdiges moenie na ʼn berg of ander land vlug as goddeloses die lewe vir hulle ondraaglik maak nie.  Geen berg is genoegsame skuilplek nie: “Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?  My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het...”(Ps.121:1-3).  Die beste skuilplek is nie op ʼn berg nie, maar by God: “Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent…” (Ps.27:5).

Die regverdiges was desperaat dat Dawid moes vlug.  Die goddelose was op die punt om aan te val.  Dit sou dwaas wees om te probeer veg en raadsaam om vir die pyle wat in die donker afgeskiet word te vlug.  Die donker van Ps.11 verwys na die onsigbare vyand - vriend en vyand het dieselfde gelyk.

Wat het Dawid nie laat vlug maar eerder onwrikbaar op God laat vertrou?  Vers 4 antwoord – die feit dat niks God se oog ontsnap nie. Hy staan nie onverskillig teenoor die nood van sy kinders nie, maar weet van die bose planne teen hulle.

Wat het die gelowiges so ontstel?  Die samelewingsontwrigting.  Dawid noem dit die omkeer van fondamente.  En dit was nie eenmalig nie.  Die Hebreeuse werkwoord dui op ʼn aanhoudende proses.  Die fondamente is onophoudelik  omgekeer; die een ontwrigting na die ander!

Die woord fondamente dui op die ordelike gemeenskap wat die gelowiges vir baie jare geken het – ʼn bedeling van wet en orde wat met God rekening gehou het.  In Aramees dui die woord fondament op die basis van ʼn berg en dus iets wat swaar en vas gelê het.  Ps.11 sluit hierby aan.

In Ps.11 praat Dawid nooit direk met God nie, maar oor God. Hy bid nie een woord oor bevryding nie.  Dit bewys sy onwrikbare vertroue in God.  Hy het geweet dat die vyand die onderspit sou delf!  Sy troos was dat God in sy heilige paleis was; ʼn uitdrukking van God se heerskappy oor die ganse mensdom.  Hy is en bly in beheer van sake al keer die goddelose ook die samelewing om!

God toets gelowiges deur beproewing.  Die Hebreeuse woord vir toets is ook vir die proses waardeur goud en silwer gesuiwer is,gebruik.  Dis oor en oor verhit totdat alle onreinheid uit was; ʼn voortdurende proses.  So toets God gelowiges!

Dawid het dit geweet en dat die uitslag vir goddeloses baie anders as vir gelowiges is.  Hulle kom gesuiwer daaruit, maar goddeloses vergaan.  Daarom spreek hy in vers 6 die begeerte uit dat God op die goddelose vangnette, vuur, swawel asook ʼn gloeiende wind sal bring - hulle in hul spore sou stuit. 

Vuur en swawel laat ʼn mens aan die verwoesting van Sodom en Gomorra dink.  Die gloeiende wind was die sharab, ʼn vernietigende woestynwind.  God se oordeel word ook as ʼn giftige sopie voorgestel.  Hy sal dit skink en goddeloses sal dit drink.  Hulle sal geen keuse hê nie en dit sal hul einde wees.

Dawid se finale rede vir sy onwrikbare vertroue in God lê in God se karakter self – God is regverdig.  Hy het geregtigheid lief en stry saam met gelowiges.  Vandaar sy belydenis: “Die opregtes sal sy aangesig sien”.  

Ons verkeer tans in dieselfde situasie as Dawid.  Volksgenote span saam met die volksvyand en fondamente in die naam van ʼn universele broederliefde  omgegooi.  Die volksvyand verdra geen opregtheid, goedheid en regverdigheid nie en het selfs wette op die wetboek geplaas wat onreg aanvuur.  Wat is sg. regstellende aksie anders as omgekeerde diskriminasie of swart bemagtiging as gewettigde onreg?   God haat onreg!

Wat kan ons aan hierdie omgekeerde fondamente doen?   Vlug - na God toe!  Hoe meer daarvan omgegooi word, hoe hegter moet dit gelowiges aan God en mekaar bind.  Ons moet soos Gideon en sy 300 manskappe op ons plek bly staan.  Die Engelse praat van to hold your turf.   Ja, as ons nie ons turf gaan hou nie, gaan ons turf sit!  

Hoor hoe praat volksgenote vandag.  Hulle sê dat dit Ikabod met Suid-Afrika is.  Daar is glo te min regverdiges dat God na hulle hulpgeroep sal luister. Dis hoe ongeloof praat!  Kyk terug in die verlede - was God dan nie bereid om Sodom en Gomorra  t.w.v. slegs tien regverdiges te spaar nie?  

Ons moet eerder op ons knieë voor die troon van God staan.  Elke beproewing moet vir ons ʼn venster op God se troon oopmaak.  Daardie troon staan vas.  Nie fondament wankel nie!  Sal ons nie opnuut ons toevlug tot Hom neem nie? 

Hy sal die goddelose op sy eie tyd oordeel en hierdie skrikbewind wat in die naam van demokrasie gepleeg is, beoordeel.  Hy wat in sy hemelse paleis is, het Suid-Afrika in die holte van sy hand en laat die goddeloses net tot op punt toe.  Hulle sal nie een treë oor daardie streep gee wat Hy alreeds vir hulle getrek het nie.  Die goddelose sal nie regeer totdat Christus weer kom, soos wat hulle glo nie.  Hy sal hulle verdelg en met die wederkoms van Jesus hel toe stuur!

Wat moet ons intussentyd doen?  God vir ʼn spoedige ingryping bid en ons lewens skoon hou.  Wees anders as die goddelose en moenie vir die vyand skrik en vlug nie.  Jy gaan uiteraard nie met hom afreken nie, maar God self!  Laat ons geloof en vertroue in die almagtige God die geloofsgom wees wat ons elke dag nader aan mekaar en nader aan Hom bind!

AS FONDAMENTE OMGEKEER WORD

“Wat is sg. regstellende aksie anders as omgekeerde diskriminasie of swart bemagtiging as gewettigde onreg?   God haat onreg!”

Ds Andrè vd Berg

“As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?.... die opregtes sal sy aangesig sien”(Ps.11:3,7)

Ons het vandag met ʼn reuse vertrouensprobleem te kampe jy weet nie meer wie om te vertrou nie. Kyk maar net hoeveel politici en kerklui het ons al verraai, onderkruip en benadeel - almal mense wat ons in die verlede vertrou het.   Die beryming van Ps.146 is so waar: “Moet op prinse nie vertrou nie…”

Ps.11 vertel van ʼn man wat Iemand 100% vertrou het.  Dawid het sy onbekende toekoms aan ʼn bekende God toevertrou nie.  “Werp dan julle vertroue, wat ʼn groot beloning het, nie weg nie” (Heb.10:35). Geloof en vertroue is twee kante van dieselfde munt.  Om in die geloof te leef, moet gelowiges soos Dawid God se sorg en almag vertrou soos uit Ps.11 duidelik blyk.

Die opskrif Wees nie kleingelowige nie!  kan ook Die geloofsvertroue van ʼn enkeling in God lui.  In dié psalm is daar een persoon op die voorgrond teen die agtergrond van baie twyfelaars.  Ps.11 fokus op dié man se geloofsvertroue en leer ons dat as ons God as Vader het, Hy ʼn geestelike raamwerk om ons bou sodat ons nie in krisistye uitmekaar val nie.

Ps.11 is tydens ʼn burgeroorlog geskryf.  Absolom het teen sy vader opgestaan om die koningskap met mag te verkry en ondersteuners gehad.  Burgeroorlog is die lelikste van alle oorloë omdat volksgenote dan die vyand word.  Absolom en sy opstandelinge (goddeloses) was gereed om aan te val.  Dawid se manskappe (regverdiges) was oor hul koning se veiligheid begaan en by hom gepleit om na die Sionsberg te vlug.

Ps.11 beskryf hierdie burgeroorlog as ʼn gebou waarvan die fondamente omgegooi is.  Die manne wou hê dat Dawid moes vlug.  I.p.v. na die veiligheid van ʼn berg te vlug, het Dawid na God gevlug: “ ʼn Vaste burg is onse God, ons skuil in Hom die sterke” (Ges.265) - ʼn toonbeeld van vertroue vir sy volk!

Dawid leer gelowiges ʼn belangrike les: Moenie vir goddeloses bang wees nie, al is hulle ook baie; God sal met hulle afreken!  Sy troon en tempel is nie verniet in die hemel nie - Hy is deeglik bewus van die goddelose se optrede en hulle gaan nie skotvry daarvan afkom nie.  Hulle dag kom vir seker!

Dawid vertrou God reg van die begin af.  Die openingsvers lui: “By die Here skuil ek”.  Regverdiges moenie na ʼn berg of ander land vlug as goddeloses die lewe vir hulle ondraaglik maak nie.  Geen berg is genoegsame skuilplek nie: “Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?  My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het...”(Ps.121:1-3).  Die beste skuilplek is nie op ʼn berg nie, maar by God: “Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent…” (Ps.27:5).

Die regverdiges was desperaat dat Dawid moes vlug.  Die goddelose was op die punt om aan te val.  Dit sou dwaas wees om te probeer veg en raadsaam om vir die pyle wat in die donker afgeskiet word te vlug.  Die donker van Ps.11 verwys na die onsigbare vyand - vriend en vyand het dieselfde gelyk.

Wat het Dawid nie laat vlug maar eerder onwrikbaar op God laat vertrou?  Vers 4 antwoord – die feit dat niks God se oog ontsnap nie. Hy staan nie onverskillig teenoor die nood van sy kinders nie, maar weet van die bose planne teen hulle.

Wat het die gelowiges so ontstel?  Die samelewingsontwrigting.  Dawid noem dit die omkeer van fondamente.  En dit was nie eenmalig nie.  Die Hebreeuse werkwoord dui op ʼn aanhoudende proses.  Die fondamente is onophoudelik  omgekeer; die een ontwrigting na die ander!

Die woord fondamente dui op die ordelike gemeenskap wat die gelowiges vir baie jare geken het – ʼn bedeling van wet en orde wat met God rekening gehou het.  In Aramees dui die woord fondament op die basis van ʼn berg en dus iets wat swaar en vas gelê het.  Ps.11 sluit hierby aan.

In Ps.11 praat Dawid nooit direk met God nie, maar oor God. Hy bid nie een woord oor bevryding nie.  Dit bewys sy onwrikbare vertroue in God.  Hy het geweet dat die vyand die onderspit sou delf!  Sy troos was dat God in sy heilige paleis was; ʼn uitdrukking van God se heerskappy oor die ganse mensdom.  Hy is en bly in beheer van sake al keer die goddelose ook die samelewing om!

God toets gelowiges deur beproewing.  Die Hebreeuse woord vir toets is ook vir die proses waardeur goud en silwer gesuiwer is,gebruik.  Dis oor en oor verhit totdat alle onreinheid uit was; ʼn voortdurende proses.  So toets God gelowiges!

Dawid het dit geweet en dat die uitslag vir goddeloses baie anders as vir gelowiges is.  Hulle kom gesuiwer daaruit, maar goddeloses vergaan.  Daarom spreek hy in vers 6 die begeerte uit dat God op die goddelose vangnette, vuur, swawel asook ʼn gloeiende wind sal bring - hulle in hul spore sou stuit. 

Vuur en swawel laat ʼn mens aan die verwoesting van Sodom en Gomorra dink.  Die gloeiende wind was die sharab, ʼn vernietigende woestynwind.  God se oordeel word ook as ʼn giftige sopie voorgestel.  Hy sal dit skink en goddeloses sal dit drink.  Hulle sal geen keuse hê nie en dit sal hul einde wees.

Dawid se finale rede vir sy onwrikbare vertroue in God lê in God se karakter self – God is regverdig.  Hy het geregtigheid lief en stry saam met gelowiges.  Vandaar sy belydenis: “Die opregtes sal sy aangesig sien”.  

Ons verkeer tans in dieselfde situasie as Dawid.  Volksgenote span saam met die volksvyand en fondamente in die naam van ʼn universele broederliefde  omgegooi.  Die volksvyand verdra geen opregtheid, goedheid en regverdigheid nie en het selfs wette op die wetboek geplaas wat onreg aanvuur.  Wat is sg. regstellende aksie anders as omgekeerde diskriminasie of swart bemagtiging as gewettigde onreg?   God haat onreg!

Wat kan ons aan hierdie omgekeerde fondamente doen?   Vlug - na God toe!  Hoe meer daarvan omgegooi word, hoe hegter moet dit gelowiges aan God en mekaar bind.  Ons moet soos Gideon en sy 300 manskappe op ons plek bly staan.  Die Engelse praat van to hold your turf.   Ja, as ons nie ons turf gaan hou nie, gaan ons turf sit!  

Hoor hoe praat volksgenote vandag.  Hulle sê dat dit Ikabod met Suid-Afrika is.  Daar is glo te min regverdiges dat God na hulle hulpgeroep sal luister. Dis hoe ongeloof praat!  Kyk terug in die verlede - was God dan nie bereid om Sodom en Gomorra  t.w.v. slegs tien regverdiges te spaar nie?  

Ons moet eerder op ons knieë voor die troon van God staan.  Elke beproewing moet vir ons ʼn venster op God se troon oopmaak.  Daardie troon staan vas.  Nie fondament wankel nie!  Sal ons nie opnuut ons toevlug tot Hom neem nie? 

Hy sal die goddelose op sy eie tyd oordeel en hierdie skrikbewind wat in die naam van demokrasie gepleeg is, beoordeel.  Hy wat in sy hemelse paleis is, het Suid-Afrika in die holte van sy hand en laat die goddeloses net tot op punt toe.  Hulle sal nie een treë oor daardie streep gee wat Hy alreeds vir hulle getrek het nie.  Die goddelose sal nie regeer totdat Christus weer kom, soos wat hulle glo nie.  Hy sal hulle verdelg en met die wederkoms van Jesus hel toe stuur!

Wat moet ons intussentyd doen?  God vir ʼn spoedige ingryping bid en ons lewens skoon hou.  Wees anders as die goddelose en moenie vir die vyand skrik en vlug nie.  Jy gaan uiteraard nie met hom afreken nie, maar God self!  Laat ons geloof en vertroue in die almagtige God die geloofsgom wees wat ons elke dag nader aan mekaar en nader aan Hom bind!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1149 gaste aanlyn