NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die volk in 1 Kor 10:6 se ondankbaarheid vir God se genadegawes het dit laat verander in oordeel. Dit verskil nie van ons volk vandag nie – in plaas van gehoorsaam te lewe uit dankbaarheid sondig ons volk steeds voort met dobbel, huweliksontrou, aborsie en alles wat die godlose owerheid aan ons voorhou as veroorloof.

WEGRAPING

Die wegraping is ʼn dwaalleer wat twee wederkomste leer.   Met die eerste een sit Christus nie voet op aarde nie, maar hang in die lug terwyl Hy sekere gelowiges op pluk om tot en met die laaste oordeel by Hom in die hemel te vertoef.   Daarna kom Hy vir ʼn tweede keer aarde toe vir die finale oordeel.

Mense glo sekere dinge wat glad nie in die Bybel staan nie. Die wegraping is een van die gewildste.

Boeke wat oor die wegraping handel, verkoop by die miljoene. Dis ʼn gewilde onderwerp by Amerikaanse dwaalleraar-skrywers soos Hal Lindsay (The Late GreatPlanetEarth) en Tim La Haye (LeftBehind).   Die wegraping het sy oorsprong by John Nelson Darby, ʼn 19de eeuse prediker gehad wat geglo het dat dit die kerk se plig is om die koninkryk van God te laat verwerklik. God laat dit nie kom nie, maar wel die kerk. Darby het geglo dat dit ʼn nuwe waarheid was wat God aan hom openbaar het om aan mense van die laaste dae te verkondig. 

Die Bybel sowel as die kerkgeskiedenis weet hoegenaamd niks van ʼn wegraping nie. Dit as sulks laat alreeds die gevaarligte brand, “...terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ʼn saak van eie uitlegging is nie” (II Pet. 1:20).   Die wegraping is ʼn sprekende voorbeeld van eie uitleg. As dit Skriftuurlik was, sou dit baie duidelik en sonder ʼn omhaal van woorde in die Bybel gestaan het, veral in Mt.24 en vroeë Belydenisskrifte.

Darby maak ʼn onderskeid tussen die dag van Christus en dag van die Here.   Eersgenoemde verwys glo na die wegraping en laasgenoemde na die wederkoms.   Dis nie korrek nie. Beide verwys na die wederkoms van Christus: Kyk, daar kom ʼn dag vir die HERE ... En die HERE sal uittrek en stryd voer teen die nasies ... En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg ...” (Sag. 14:1-4).

Voorstanders van die wegraping verwys selfs na Hand.8 waar Filippus die Evangelie aan ʼn buitelander verkondig en daarna deur die Gees na Asdod weggevoer is. Hy is allermins hemel toe!

Al vyf die tekste wat voorstanders vir die leer van die wegraping aanvoer, het baie duidelik met die wederkoms van Jesus te doen. I Thess. 4:16,17 is hul gunsteling teks: Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met die geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees”.

Die Engels vir wegraping is rapture. Dit kom van die Latyn rapere en beteken om op te pluk of weg te voer. Dis nie die betekenis van I Thess. 4:16,17 nie.   Die Griekse taal het sterk en swak werkwoorde. Wegvoer is ʼn sterk werkwoord harpagesometha. Dit beteken nie ontvoer of om op te pluk nie, maar kombineer die gedagte van mag en skielikheid. Christus het al die mag om gelowiges in ʼn oogwink saam met Hom hemel toe te neem.  

Paulus gebruik hierdie sterk werkwoord met goeie rede. Die gelowiges in Thessalonika het ʼn probleem gehad toe sommige van die gemeentelede wat pas tot bekering gekom het, skielik oorlede is. Die vraag het ontstaan of hulle ʼn agterstand teenoor diegene wat langer gelowig was, gehad het?   Paulus skryf: Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie” (I Thess. 4:13). Wat ʼn troos – hulle het geen agterstand gehad nie! Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring” (I Thess. 4:14).

Om I Thess. 4:16, 17 as ʼn bewys vir die wegraping aan te voer, is ʼn mistasting.   Dit bots ook met vers 15 en 18: Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde”. Hierdie Skrifgedeelte vra gelowiges om mekaar te bemoedig omdat hulle hul ontslape geliefdes met die wederkoms van Jesus weer sal sien.

Verder bots die leer van die wegraping ook met die boodskap van Openbaring.   Openbaring gee geen aanduiding dat God sommige gelowiges die groot verdrukking gaan spaar nie, maar dat Hy hulle eerder sal bystaan.   Daar is nie ʼn ontsnaproete soos die Charismate leer nie. Om die waarheid te sê, trek die wegraping eintlik ʼn streep deur die vertroosting van Openbaring!

Gelowiges is in die pylvak van die wederkoms en moet ʼn verbete aanslag van Satan teen die Bybel verwag.   Daar is net een kenbron vir die waarheid en dis die Bybel.   Dit leer geen wegraping nie, maar wel ʼn wederkoms. Gelowiges wat ontslaap het, staan wel eerste op om Jesus in die lug tegemoet te gaan.   Hierdie beeld is eie aan die Bybelse tyd. As ʼn koning ʼn stad binne gekom het, het die lojale onderdane hom eerste tegemoet gegaan en verwelkom. So sal dit ook aan einde van die tyd wees wanneer die Koning van die konings na die aarde terugkeer en deur gelowiges verwelkom word.  

By geleentheid het die dissipels na Jesus gekom en Hom gevra wat hulle aan die einde van die tyd moes verwag (Mt. 24:3).   Hy het sonder ʼn omhaal van woorde gesê dat die laaste gelowiges en die Antichris terselfdertyd op aarde gaan wees.   Dit as sulks trek ʼn streep deur die leer van die wegraping. Dwaalleraars verkondig dat God sy uitverkorenes vóór die verskyning van die Antichris in die hemel sal op pluk. Dis hoegenaamd nie wat Jesus sê nie!

God sal wel by geleentheid al sy uitverkorenes op aarde bymekaarmaak: En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan” (Mt. 24:31): dis juis hulle wat deur die groot verdrukking gegaan het.   Die feit bly staan dat hulle terselfdertyd op die aarde as die Antichris sal wees en nie voor die tyd weggeneem word nie.          

Wat ʼn ontnugtering wag daar nie op Charismate wat op ʼn wegraping hoop nie! Hulle glo wel dat daar ʼn groot verdrukking gaan wees, maar dat hulle dit nie sal beleef nie omdat God hulle voor die tyd in die hemel sal op pluk. Dit skep valse hoop en sus Charismate aan die slaap terwyl die donker onweerswolke van die laaste dae sterk opsteek.   Charismate steur hulle nie veel daaraan nie omdat hulle glo dat hulle teen daardie tyd alreeds van die aarde af op gepluk sal wees. Wat ʼn ontnugtering wag daar nie op hulle nie! Jesus sê in Joh.16:33: ” … In die wêreld sal julle verdrukking hê ...” en in Mt. 24 dat die gelowiges van die laaste dae die heerskappy van die Antichris gaan beleef.  

Dis hartseer dat soveel goedgelowige mense in die leeu se bek staar, maar nogtans dink dat hulle op ʼn verebed die hemel ingedra gaan word.   As hulle maar net na die Skrif wou luister. In Mt. 24 sê Jesus vir gelowiges wat hulle oor die eindtyd moet weet. Almal sal deur die groot verdrukking gaan. Baie Charismate glo dit nie. Wat gaan hulle doen as die wegraping nie plaasvind nie? Die verwarring, teleurstelling en ontnugtering gaan waarskynlik so groot wees, dat hulle maar die merk van die dier gewillig gaan aanvaar.  

Jesus waarsku gelowiges teen die valse profete: “En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei” (Mt. 24:11). “En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat” (:10). Dit gaan gebeur wanneer mense tot hul skok gaan besef dat daar geen verebed hemel toe is nie!  

Jesus gee in Mt. 24 die volgorde van die eindgebeure wat met oorloë en gerugte van oorloë begin. Daarna volg hongersnode, pessiektes en ʼn toename in aardbewings.   Terselfdertyd sal Christene vervolg word waarna ontstellende natuurverskynsels sal plaasvind.   Die son sal donker word en die maan rooi terwyl hemelliggame op die aarde sal val.   Daarna sal die laaste basuin geblaas word en sal Jesus sigbaar op die wolke kom.   Johannes herhaal dieselfde orde in Openb. 6.   Daar sal geen wegraping wees nie, slegs ʼn aangrypende bymekaarmaak van alle gelowiges aan die einde van die tyd om vir ewig saam met Jesus in die Nuwe Jerusalem te woon.

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1714 gaste aanlyn